l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Visie op kwaliteit en patiënttevredenheid

In het jaardocument staat een hoofdstuk over de kwaliteit van onze zorg. In dit hoofdstuk vindt u informatie over onder andere: veiligheidscultuur en leiderschap, veilig incidenten melden en calamiteitenonderzoeken, klachtenmanagement, kwaliteitsindicatoren, inspectiebezoeken, kwaliteitsaudits, diverse kwaliteitscommissies, ICT en informatieveiligheid.

 

 

Keurmerken en ranglijsten

Keurmerken van patiëntenverenigingen 

Pluim voor vruchtbaarheidszorg (2016-2017)

Prostaatkankerzorg (2016) 

Sterren voor Apneuzorg - 4 sterren (2017)

Spataderkeurmerk (2018)

Zorg voor borstvoeding, hercertificering (2015)

Neo keurmerk (sept 2015 – sept 2018)

Smiley voor kinderafdeling – brons (2006)

Smiley voor dagbehandeling - brons (2008)

Smiley voor kraamafdeling – brons (2015)

Vaatkeurmerk (2016)

Roze lintje borstkanker (2017)

 

Algemene keurmerken

NIAZ Qmentum accreditatie, 99,4% score op alle gouden normen (2017)

HIMSS Analytics Europe, stage 7 EMRAM Award (2017)

Direct, Doelmatig, Declareren, negen specialismen (2018)

Milieuthermometer Zorg Zilver (2017)

Certificaat Laboratorium voor Medische Microbiologie (2015)

Menzis predicaat TopZorg liesbreuk (2013)

 

Ranglijst AD ‘Ziekenhuis Top 100’

2017: 16e plek

2016: 17e plek

2015: 38e plek

 

Ranglijst Elsevier ‘De beste Ziekenhuizen’

2017: St Jansdal scoort 3 van de 4 bolletjes op zowel medische zorg als patiëntgerichtheid

2016: St Jansdal scoort 3 van de 4 bolletjes op zowel medische zorg als patiëntgerichtheid

2015: St Jansdal scoort 4 van de 4 bolletjes, op zowel medische zorg als patientgerichtheid.

St Jansdal is tevens uitgeroepen tot ziekenhuis met de beste scores gemeten over de jaren 2010 tot en met 2014.

Sterftecijfers / HSMR / Calamiteitencijfers

Sterftecijfers/HSMR St Jansdal

De sterftecijfers worden gemeten aan de hand van de HSMR: de Hospital Standardized Mortality Ratio. Deze ratio laat zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, betekent dit dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden. In de berekeningen van de HSMR wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

 

Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer te publiceren. Om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om deze leeswijzer te gebruiken om ons sterftecijfer goed te interpreteren.

 

Wat is het sterftecijfer van het St Jansdal?

Jaarcijfer
De HSMR van het St Jansdal voor het jaar 2017 is 98 en het betrouwbaarheidsinterval is 86-111. De HSMR wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.


Driejaarscijfer
De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar. Deze cijfers zijn minder actueel, maar wel preciezer. Het sterftecijfer wordt namelijk berekend over een grotere groep patiënten.
Over de periode 2015-2017 is het sterftecijfer van het St Jansdal 95. Het betrouwbaarheidsinterval is 88-102. Het sterftecijfer wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.

  

Tabel: HSMR-cijfers 2015-2017

Periode

Aantal opnamen

Werkelijk aantal overleden patiënten

Verwacht aantal overleden patiënten

HSMR

95% betrouwbaarheids-

Interval

2015

17519

240

257

94

(82-106)

2016

17413

234

243

96

(84-110)

2017

16574

237

243

98

(86-111)

2015-2017

51506

711

747

95

(88-102)

 

Bijlage:

PDF DocumentHSMR rapport Ziekenhuis St Jansdal - 2015-2017.pdf

 

 

Calamiteitencijfers 2017 

Alle medewerkers doen elke dag weer hun uiterste best om goede en veilige zorg te geven aan de patiënten, maar helaas verloopt een behandeling soms anders dan van te voren verwacht. Soms gaat het hierbij om een zogenoemde ‘calamiteit’. In onderstaand document leest u hoe de calamiteitenprocedure binnen ons ziekenhuis verloopt, welke methode voor onderzoek er wordt gebruikt, het aantal calamiteiten in 2017 en de belangrijkste oorzaken en verbetermaatregelen bij deze calamiteiten.

 

Bijlage:

PDF DocumentCalamiteitencijfers SJD 2017 DEF.pdf