l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Sterftecijfers / HSMR / Calamiteitencijfers

Sterftecijfers/HSMR St Jansdal

De sterftecijfers worden gemeten aan de hand van de HSMR: de Hospital Standardized Mortality Ratio. Deze ratio laat zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, betekent dit dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden. In de berekeningen van de HSMR wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer te publiceren. Om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om deze leeswijzer te gebruiken om ons sterftecijfer goed te interpreteren.

 

Wat is het sterftecijfer van het St Jansdal?

Jaarcijfer

De HSMR van het St Jansdal voor het jaar 2021 is 102 en het betrouwbaarheidsinterval is 91-114. De HSMR wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.


Driejaarscijfer

De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar. Deze cijfers zijn minder actueel, maar wel preciezer. Het sterftecijfer wordt namelijk berekend over een grotere groep patiënten.

 

Over de periode 2019-2021 is het sterftecijfer van het St Jansdal 99. Het betrouwbaarheidsinterval is 92-105. Het sterftecijfer wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde.  Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.

  

Tabel: HSMR-cijfers 2018-2020

Periode

Aantal opnamen

Werkelijke aantal overleden patiënten

Verwachte aantal overleden patiënten

HSMR

95% betrouwbaarheids-

Interval

2019

18330

298

323

92

(82-103)

2020

16076

311

306

102

(91-113)

2021

16708

319

312

102

(91-114)

2019-2021

50665

928

942

99

(92-105)

 

Het volledige rapport over de HSMR van Ziekenhuis St Jansdal vindt u hier:

HSMR Rapport 2019-2021 St Jansdal.pdf

 

Calamiteitencijfers

Hier vindt u de rapportage incidenten en calamiteiten over 2022.

Zorgkeurmerken

De medisch specialisten van St Jansdal staan volledig achter de stap om te stoppen met de keurmerken. De stafbesturen van zeven ziekenhuizen in onze regio hebben de krachten gebundeld. 

 

 

Visie op kwaliteit en patiënttevredenheid

In het jaardocument staat een hoofdstuk over de kwaliteit van onze zorg. In dit hoofdstuk vindt u informatie over onder andere: veiligheidscultuur en leiderschap, veilig incidenten melden en calamiteitenonderzoeken, klachtenmanagement, kwaliteitsindicatoren, inspectiebezoeken, kwaliteitsaudits, diverse kwaliteitscommissies, ICT en informatieveiligheid.