l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Patiëntervaringen

We horen graag wat de mening is van onze patiënten. Binnen het St Jansdal maken we daarom gebruik van verschillende instrumenten om patiëntfeedback te verkrijgen. Patiënten kunnen hun ervaringen delen op verschillende manieren. Bijvoorbeeld via een algemene vragenlijst, via spiegelgesprekken, of via ZorgkaartNederland.

 

Vragenlijst

Patiënten kunnen hun ervaring (online) delen aan de hand van een vragenlijst. De uitkomsten van deze meting wordt gebruikt om de zorg te verbeteren.

De vragenlijst omvat veel verschillende thema’s zoals wachttijden, vertrouwen in de arts of bejegening.

Patiënten bepalen zelf of zij de vragenlijst willen invullen. Het St Jansdal weet niet wie de vragenlijst wel of niet heeft ingevuld. Patiënten kunnen de vragenlijst anoniem invullen als ze dat willen.

 

Spiegelgesprekken

Tijdens een spiegelgesprek vertellen (ex-)patiënten en naasten hun ervaringen tijdens een ziekenhuisbezoek, behandeling of opname. Een spiegelgesprek is bij uitstek het instrument om meer inzicht te verwerven in wat (ex-)patiënten hebben ervaren en wat zij belangrijk vinden in de zorg; welke positieve punten hebben zij ervaren, en waar ligt ruimte ter verbetering? Voor het spiegelgesprek worden tussen de tien en twaalf personen uitgenodigd. Tijdens het spiegelgesprek praten de deelnemers met een gespreksleider over persoonlijke ervaringen.

 

Deze feedback wordt gegeven tijdens een kringgesprek. De betrokken St Jansdal-medewerkers zijn hierbij als toehoorder aanwezig. Met de opmerkingen en suggesties van de patiënten kunnen de hulpverleners waar nodig de behandeling en de verzorging verbeteren. Door de directe confrontatie met de mening van de patiënt is het effect van deze evaluatiemethode op het gedrag van de medewerker groot. Daarnaast worden naar aanleiding van de feedback die men van patiënten krijgt, concrete verbeteracties opgesteld om de zorg te verbeteren.

 

Zorgkaart Nederland

Als zorgconsument kan het prettig zijn om waarderingen te lezen van andere patiënten. Om deze reden stimuleren wij het gebruik van ZorgkaartNederland. Hier kunnen patiënten online hun individuele ervaringen met ons ziekenhuis delen.

 

 

 

 

 

Externe toetsing

De kwaliteit van zorg en informatieveiligheid van het St Jansdal wordt door verschillende externe partijen beoordeeld. Het St Jansdal heeft een Qualicor accreditatie en de NEN 7510 accreditatie die laten zien dat zowel de kwaliteit van zorg als de informatieveiligheid voldoende geborgd zijn.

 

Qualicor accreditatie

Dagelijks leveren wij zorg van hoge kwaliteit, maar kwaliteit is nooit af en altijd in ontwikkeling. Daarom zijn wij als het St Jansdal altijd bezig met het behouden en verbeteren van de kwaliteit van zorg. Wij hebben verschillende instrumenten om de kwaliteit te monitoren en toetsen. Alle ziekenhuizen hebben zich verplicht tot instellings-accreditatie. Als ziekenhuis werken wij samen met Qualicor Europe voor een onafhankelijke externe toetsing en accreditatie van onze kwaliteit van zorg. In de afgelopen jaren hebben wij er als ziekenhuis bewust voor gekozen om veel keurmerken af te schaffen. Qualicor Europe heeft een soort ‘paraplufunctie’, zodat wij de belangrijkste onderwerpen toch ziekenhuisbreed kunnen laten toetsen. Het brengt eventuele blinde vlekken in beeld. Qualicor Europe helpt ons om steeds beter te worden. Dit doen zij door ons te laten zien wat al heel goed gaat en waar ruimte is voor verbetering. Elke 20 maanden komen auditoren van Qualicor Europe in huis voor de externe toetsing. Zo helpt Qualicor Europe ons te focussen op nog betere en veiligere zorg.

 

Informatiebeveiliging

In het St Jansdal verwerken we dagelijks talloze gevoelige gegevens. Tegelijkertijd worden gegevens steeds vaker uitgewisseld met andere zorginstellingen. In ons ziekenhuis doen we dat op een vertrouwelijke, zorgvuldige en adequate manier. Dit wordt door een externe organisatie getoetst. Het St Jansdal is gecertificeerd volgens de NEN 7510 en ISO 27001 norm. Deze normen bepalen of een organisatie haar informatiebeveiliging goed op orde heeft. Deze certificering geeft u de zekerheid dat er zorgvuldig met uw gegevens om wordt gegaan.

Sterftecijfers / HSMR / Calamiteitencijfers

Binnen het St Jansdal meten we voortdurend de kwaliteit van onze zorg. Hieronder 3 manieren waarop wij de kwaliteit van zorg meten:

 

Kwaliteitsinformatie

Wilt u weten welke kwaliteit ziekenhuis St Jansdal biedt? Dat kan. Ziekenhuis St Jansdal is namelijk wettelijk verplicht om kwaliteitsinformatie te delen met de inspectie gezondheidzorg en jeugd (IGJ) en het zorginstituut Nederland. Op de website ski.dhd.nl en ziekenhuischeck.nl worden de resultaten gedeeld. U kunt hier ziekenhuis St Jansdal vinden maar ook andere ziekenhuizen en deze met elkaar vergelijken.

 

Calamiteiten

Elke dag werken de medewerkers van het St Jansdal, samen met andere zorgaanbieders, aan hoge kwaliteit van zorg en doelmatige zorg. Toch kan het voorkomen dat er iets mis gaat binnen onze zorgverlening. Wij doen uiteraard alles om de eventuele schade voor de patiënt zo klein mogelijk te houden of te verhelpen. Daarnaast willen wij leren van de (mogelijke) calamiteiten die plaatsvinden. We melden laagdrempelig, voeren zorgvuldig onderzoek uit en stellen verbetermaatregelen vast. Het St Jansdal is open over de (mogelijke) calamiteiten en de verbetermaatregelen die zijn ingezet. Ieder jaar geven wij inzage in de cijfers via onze website. De calamiteitencommissie heeft onderstaande jaarrapportage gemaakt.

Lees hier de jaarrapportage incidenten calamiteiten 2022

 

Sterftecijfers/HSMR St Jansdal

De sterftecijfers worden gemeten aan de hand van de HSMR: de Hospital Standardized Mortality Ratio. Deze ratio laat zien hoe hoog het sterftecijfer is van een ziekenhuis ten opzichte van het gemiddelde van alle ziekenhuizen in Nederland.

Landelijk gezien is de HSMR gemiddeld 100. Als een ziekenhuis een HSMR heeft die significant hoger is dan 100, betekent dit dat er meer patiënten zijn overleden dan verwacht mag worden op basis van het landelijk gemiddelde. Als de HSMR significant lager is dan 100, dan heeft het ziekenhuis juist minder sterfgevallen dan verwacht mag worden. In de berekeningen van de HSMR wordt rekening gehouden met relevante kenmerken van de patiënten en de opnamen.

Ziekenhuizen zijn verplicht om het sterftecijfer te publiceren. Om u te helpen het sterftecijfer goed te lezen en op de juiste wijze te interpreteren heeft de Consumentenbond een leeswijzer gemaakt. Wij adviseren u om gebruik te maken van deze leeswijzer.

 

Wat is het sterftecijfer van het St Jansdal?

Jaarcijfer

De HSMR van het St Jansdal voor het jaar 2022 is 106 en het betrouwbaarheidsinterval is 96-117. De HSMR wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.


Driejaarscijfer

De HSMR is ook berekend over een periode van drie jaar. Deze cijfers zijn minder actueel, maar wel preciezer. Het sterftecijfer wordt namelijk berekend over een grotere groep patiënten.

 

Over de periode 2020-2022 is het sterftecijfer van het St Jansdal 103. Het betrouwbaarheidsinterval is 97-109. Het sterftecijfer wijkt dus niet significant af van het landelijk gemiddelde. Dit betekent dat het aantal sterfgevallen in lijn is met de verwachting.

  

Tabel: HSMR-cijfers 2018-2020

Periode

Aantal opnamen

Werkelijke aantal overleden patiënten

Verwachte aantal overleden patiënten

HSMR

95% betrouwbaarheids-

Interval

2020

15888

311

311

100

(89-112)

2021

16515

319

313

102

(91-114)

2022

17441

392

370

106

(96-117)

2019-2021

49844

1022

994

103

(97-109)

 

Het volledige rapport over de HSMR van Ziekenhuis St Jansdal vindt u hier:

HSMR Rapport 2020-2022 St Jansdal.