l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Terug naar Kunst

Genezend klimaat

De beste zorg verlenen in een helende omgeving

De missie van St Jansdal is: ‘Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving’. Patiënten en medewerkers moeten zich prettig voelen in St Jansdal. Daarom streven we naar een huiselijke omgeving. We gaan er van uit dat een fijne omgeving ook helend is. We noemen dat ook wel een genezend klimaat.

 

Wat is een genezend klimaat?

Een "genezend klimaat" wat is dat eigenlijk? De term is in St Jansdal uitgevonden. Het is een zeer vrije vertaling van het Engelse "Healing Environment".  Wij gebruiken liever de Nederlandse versie. Een genezend klimaat: een klimaat dat genezing bevordert. Een klimaat is zowel iets natuurwetenschappelijks, dat je kunt waarnemen met je zintuigen (horen, zien, voelen, ruiken) als iets vagers, iets sociaals dat je ook op een andere manier waarneemt, dieper, diffuser, met je emoties en je intuïtie.


Het gebouw en de omgeving

Deze twee zaken kunnen ook aangeduid worden als de hardware en de software. De hardware van het genezend klimaat is het gebouw en de omgeving zoals de aankleding, de inrichting, maar ook de kleuren, de temperatuur, de meubels, de verlichting en de kunst. Kortom datgene wat je met je zintuigen kunt waarnemen. De software is dat wat je in het ziekenhuis met de diepere lagen van je persoon waarneemt, met je intuïtie en je emotie. Dat is vooral het sociale klimaat, dat wat zich tussen de mensen afspeelt. Dit laatste gaat over het tonen van werkelijke interesse in de mensen die zich hier onder behandeling stellen. Over het met hen begaan zijn, zich willen verdiepen in hun noden en wensen. Zich in hun positie willen verplaatsen om hen zo goed mogelijk te kunnen helpen. De software is de getoonde menslievendheid.

 

Goed geholpen voelen

Nu zal het voor iedereen duidelijk zijn dat, voor het tot stand brengen van een genezend klimaat in een ziekenhuis, die software vele malen belangrijker is dan de hardware. Of mensen zich hier goed geholpen voelen, hangt dus veel meer af van de hulpverleners, hun deskundigheid, hun vaardigheden en hun welgemeende belangstelling en liefde voor de patiënten, dan van het aanzicht van het gebouw. Dat wil nu ook weer niet zeggen dat het gebouw onbelangrijk is. Als ook de fysieke omgeving waarin mensen binnenkomen en behandeld worden iets van een "welkom", een hartelijkheid en warmte uitstraalt en daardoor aangenaam aanvoelt of afleidt van zorgen en pijn, zal dat een bijdrage leveren aan het genezen. Al was het alleen maar, omdat ook daaruit blijkt dat de mensen die werken in zo'n gebouw en die het beheren hebben doorgedacht over wat die inrichting betekent voor degenen die er komen. Kunst is in dit kader ook van groot belang.

 

De omgeving

En hoe moet die inrichting of aankleding dan zijn om ‘genezend’ genoemd te kunnen worden? Daar is weinig over bewezen, maar wel het een en ander over bekend.

De omgeving moet:  

  • licht zijn, niet te donker en niet somber
  • ruim zijn, niet een gevoel van angst, van opgesloten zijn oproepen
  • voorzien zijn van (warme) kleuren, moet niet wit en steriel zijn
  • voorzien zijn van prettige materialen
  • in verbinding zijn met de buitenwereld; patiënten moeten zich niet geïsoleerd voelen 
Terug naar Kunst