l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Terug naar Beleid

Strategie Ziekenhuis St Jansdal

Positief Gezond

Ziekenhuis St Jansdal is een regionaal basisziekenhuis voor alle inwoners van de Noordwest-Veluwe en een deel van Flevoland. Met 180 medisch specialisten, 2300 medewerkers en ruim 210 vrijwilligers biedt het ziekenhuis kwalitatief hoogwaardige zorg. Dichtbij als het kan en verder weg als het moet. Het ziekenhuis wordt gewaardeerd om het persoonlijke karakter.

 

St Jansdal heeft de beschikking over een hypermodern Moeder&Kind centrum, een kwalitatief en kwantitatief goed bemande SEH geïntegreerd met de huisartsenpost en een afdeling Intensive Care waar 7 x 24 uur een intensivist beschikbaar is, die optreedt als hoofdbehandelaar van de patiënten op de IC.

 

We gaan uit van de maatschappelijke trend ‘Positieve Gezondheid’. Dat wil zeggen dat gezondheid niet meer gezien wordt als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan.

 

Patiënten voelen zich gehoord en gesteund en worden gezien als partner in de zorg. Het streven is om hun zoveel mogelijk zelf regie te geven over hun eigen zorgproces. Daarbij ondersteunt het St Jansdal de patiënten optimaal door onder andere inzet van digitale middelen. Toegang tot informatie, bijvoorbeeld het patiëntenportaal, is daarbij een randvoorwaarde. Wij zien digitalisering als een middel om de patiëntveiligheid, de kwaliteit van onze dienstverlening, efficiency en effectiviteit en arbeidstevredenheid van onze zorgverleners te verbeteren.

 

De zorg moet zuinig en zinnig zijn en samenwerking binnen de zorgketen is belangrijk. Versterking van samenwerking met huisartsen staat hoog op de agenda. Waar mogelijk streven we naar de overdracht van zorg naar de eerste lijn. We staan voor hoogwaardige eerstelijns diagnostiek welke dichtbij de patiënt wordt aangeboden.

 

St Jansdal is als gemeenschapsziekenhuis verankerd in de regio en een betrouwbare partij  voor ketenpartners en verzekeraars. We willen met elkaar het beste doen voor de patiënt en een aantrekkelijke werkgever zijn voor goede medisch specialisten en medewerkers. Investering in zorgverleners is essentieel. Zij zijn immers het goud van een organisatie en maken het verschil.

 

Ouderen zijn verzekerd van excellente zorg in ons ziekenhuis. Artsen, medewerkers en transmurale ketenpartners zetten zich hier gezamenlijk voor in. Op het gebied van longkanker, borstkanker en darmkanker voldoet St Jansdal kwantitatief en kwalitatief aan alle normen.  Er is nauwe samenwerking met het Nederlands Kanker Instituut Antoni van Leeuwenhoek.

 

Gastvrije ontvangst staat hoog op de prioriteitenlijst van St Jansdal en begint al bij de voordeur. We streven naar een huiselijke omgeving waardoor patiënten zich op hun gemak en vertrouwd voelen. De renovatie van de kliniek is in voorbereiding en naar verwachting is deze in 2020 in volle gang.

 

Patiënten krijgen zorg van uitstekende kwaliteit, de veiligheid van een ziekenhuis en de geborgenheid van het St Jansdal. Patiënten, medewerkers en bezoekers ervaren daadwerkelijk dat het St Jansdal een ziekenhuis is waar geldt: “Je zorgt voor elkaar”.

 

Strategie ziekenhuis St Jansdal

 

 

 

Terug naar Beleid