l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Wettelijke grondslagen

De wettelijke grondslagen voor de beschreven doeleinden van verwerking zijn:

  • De door u gegeven toestemming (art. 6 lid 1,sub a, AVG);
  • Noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst en/of het op verzoek nemen van maatregelen voor de sluiting van een overeenkomst (art. 6 lid 1, sub b, AVG);
  • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die op de verwerkingsverantwoordelijke rust(art. 6 lid 1, sub c, AVG);
  • Het beschermen van vitale belangen van uzelf of andere personen (art. 6 lid 1, sub d, AVG);
  • De vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van uitvoering van het openbaar gezag (art. 6 lid 1, sub e, AVG);
  • De behartiging van de gerechtvaardigde belangen van het Ziekenhuis St Jansdal of van een derde (art. 6 lid 1, sub f, AVG).