l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Meerjarenplan 2017-2020

Het meerjarenplan 2017 – 2020 is een logisch vervolg op het voorgaande beleidsplan. Ondanks allerlei ontwikkelingen in de zorgsector (volume-normen, digitalisering van de zorg, relevante politieke discussies) houden we vast aan onze missie en visie. Wij zijn er van overtuigd dat het St Jansdal nodig is in de regio en zijn er van overtuigd dat het voor de regio belangrijk is dat er een sterk, breed georiënteerd ziekenhuis beschikbaar blijft. Om dit te realiseren was het nodig om de strategie te herijken. Dit hebben we gedaan met behulp van onze medewerkers, medisch specialisten, de medezeggenschapsorganen en andere belanghebbenden. Het belangrijkste daarbij is dat wij een gastvrij en veilig ziekenhuis zijn en blijven.

 

Bijgaand document PDF DocumentMeerjarenplan St Jansdal 2017-2020 verwoordt onze ambitie en de herijkte strategie om het St Jansdal uit te bouwen tot een “Positief Gezond” algemeen ziekenhuis.

 

Meerjarenplan St Jansdal