l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Fysiotherapie blijft in beweging

Vóór een opname

Als uw gewricht, bijvoorbeeld een knie of heup wordt vervangen, dan is het belangrijk dat u in een zo goed mogelijke conditie bent. Indien u door de pijn niet in staat bent om zelfstandig te oefenen, dan kunt u ook samen met een fysiotherapeut trainen.

 

Fysiotherapie tijdens een opname

Het kan voorkomen dat u tijdens een verblijf in het ziekenhuis problemen heeft met bewegen, bijvoorbeeld na een operatie. Dan komt een fysiotherapeut langs voor begeleiding en advies. Bewegen en lopen is belangrijk om complicaties te voorkomen en het zorgt voor een sneller herstel. De fysiotherapeuten werken op (bijna) iedere afdeling in het ziekenhuis. Alle afdelingen hebben een eigen fysiotherapeut als aanspreekpunt.  

 

Na een opname / poliklinische behandeling

Na ontslag uit het ziekenhuis en bij een indicatie om door te gaan met fysiotherapie, vindt een vervolgbehandeling plaats bij een fysiotherapiepraktijk buiten het ziekenhuis. Voor een aantal specialistische zorg kunt u wel terecht bij de polikliniek fysiotherapie van ziekenhuis St Jansdal.

  • Screening en voorlichting voor een totale heup en totale knie operatie
  • Hartrevalidatie 
  • Knierevalidatie
  • Knietest (isoforce)

 

 

 

 

Herstel en gebruik van de hand(en)

Het dagelijks functioneren kan behoorlijk verstoord worden bij een letsel of aandoening van de hand(en) en vragen om een deskundige aanpak. De handtherapeuten ondersteunen met therapie een zo optimaal mogelijk herstel en gebruik van de hand(en). In het handenteam werken speciaal opgeleide handtherapeuten die als achtergrond fysiotherapie of ergotherapie hebben gestudeerd. Handtherapeuten zijn deskundig op het gebied van (hand)aandoeningen, anatomie, wondgenezing, ontwikkelingen binnen de handchirurgie, het gebruik van protheses en het herkennen van complicaties. Deze aanpak vergroot de kans op sneller herstel en terugkeer naar werk, sport en/of hobby.

 

Verwijzing

Voor een behandeling is een verwijzing van de (plastisch) chirurg of de reumatoloog van het ziekenhuis nodig.

 

 

 

 

Behandeling in houding en beweging

De revalidatiearts richt zich op het voorkomen en verminderen van de gevolgen van ziekte, lichamelijk letsel en aangeboren afwijkingen. In eerste instantie ligt de focus op herstel van de ziekte of aandoening. Als dit volledige herstel niet op korte termijn te verwachten is, richt de revalidatie zich op het voorkomen van blijvende beperkingen. Een belangrijk doel is om zelfredzaamheid te behouden of te herwinnen.

  

Langdurig of blijvend aanwezig letsel heeft vaak grote gevolgen voor het dagelijks functioneren.

De revalidatiearts stelt hiervoor een behandelplan op. Hierbij wordt vaak de hulp ingeroepen van andere behandelaars uit het behandelteam van de Poliklinische revalidatiebehandeling (PRB),  maar ook van de orthopedisch instrumentmaker of orthopedisch schoenmaker.