l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes

Intensievere samenwerking voor zorg voor zwangeren met diabetes

Voor zwangeren met diabetes bundelen internisten, gynaecologen, verpleegkundig specialist en diabetesverpleegkundigen en diëtisten van St Jansdal hun krachten met eerstelijns verloskundigen uit de regio Oost Flevoland en Noordwest-Veluwe. Zwangeren met diabetes kunnen hierdoor nog sneller terecht bij de juiste zorgverleners. De zorgverleners werken samen in een Verloskundig SamenwerkingsVerband (VSV).

Cursus 'Diabetes de Baas'

Cursus 'Diabetes de Baas'

Diabetescentrum St Jansdal biedt in het najaar van 2021 de cursus ‘Diabetes de Baas’ aan!

Deze cursus (ontwikkeld door Diabetes Mentaal van Amsterdam UMC) is effectief gebleken in het verminderen van de ziektelast en somberheid bij personen met diabetes type 1 en vergroot het gevoel van zelfbeschikking.

 

De cursus wordt gegeven door diabetesverpleegkundige Hilly Stam en psycholoog Renske Stoker.

Afgestudeerd: diabetesverpleegkundige Janine Franken!

Afgestudeerd: diabetesverpleegkundige Janine Franken!

Afgelopen december heeft onze collega Janine Franken haar opleiding tot diabetesverpleegkundige afgerond aan de Hogeschool Utrecht. We zijn extra trots op haar, omdat zij ondanks de COVID19 pandemie al haar afstudeeropdrachten met mooie resultaten heeft kunnen afsluiten. Chapeau namens de collega’s van het Diabetescentrum St Jansdal!

 

 

Internist endocrinoloog Mariska Vlot gepromoveerd

Internist endocrinoloog Mariska Vlot gepromoveerd

Internist-Endocrinoloog Mariska Vlot van Ziekenhuis St Jansdal onderzocht het gebruik en nut van de botmarkers in de kliniek. Botmarkers zijn stoffen die vrijkomen uit botcellen bij bot aanmaak- en afbraak en geven hierdoor een direct beeld van de botstofwisseling. Op 7 september promoveerde zij met dit onderzoek aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.