l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Zorgaanbod in Lelystad

St Jansdal werkt voor de inwoners van Flevoland hard aan een ziekenhuis in Lelystad, met een zo uitgebreid mogelijk palet aan zorg. Momenteel kunnen patiënten voor tenminste 80 procent van hun ziekenhuisbezoeken in Lelystad terecht.

 

Het ziekenhuis bestaat uit 18 poliklinieken, een afdeling dagbehandeling, een OK-complex waar meer dan tweehonderd ingrepen kunnen worden uitgevoerd, een chemo-unit, een functieafdeling en een spoedpoli, die open is van ‘s morgens 08.00 uur tot ’s avonds 21.30 uur, inclusief de mogelijkheid diagnostische onderzoeken te verrichten (laboratorium, radiologie).

 

 

SPREEKUUR MEDISCH SPECIALISMEN

Vrijwel alle maatschappen houden spreekuur in Lelystad, namelijk: 

 

 

 

Spoedpoli

U kunt zeven dagen per week tussen 08.00 tot 21.30  voor de basis spoedzorg op de spoedpoli terecht.

Een afspraak gaat altijd op verwijzing van uw huisarts. Patiënten kunnen hier terecht met eenvoudige breuken, snij- en schaafwonden. Met ambulancediensten zijn goede afspraken gemaakt over hoe te handelen bij heel zieke patiënten.

Meer informatie over de spoedpoli in Lelystad

 

 

 

Dagopname

Het St Jansdal Lelystad biedt ook zorg waarvoor een dagopname noodzakelijk is.

 

Het gaat hierbij om: 
- onderzoek,
- infuus (ook chemo),
- bloedtransfusies,
- behandeling of eenvoudige operaties.

In totaal doen de medisch specialisten 230 verschillende ingrepen. Dit varieert van een liesbreuk- of galblaasoperatie tot aan een kijkoperatie in de knie, het hechten van een achillespees of het verwijderen van poliepen. Opnames met overnachting zijn niet mogelijk; hiervoor moeten patiënten naar Harderwijk of naar een ander ziekenhuis.

 

De volgende specialismes gaan operaties uitvoeren in Lelystad:

  • Chirurgie
  • Urologie
  • Gynaecologie
  • Kaakchirurgie (op termijn)
  • Orthopedie
  • KNO

 

 

Functieafdeling

Op deze afdeling kunt u terecht voor o.a.  vaatonderzoek, longfunctieonderzoek, hartfunctieonderzoek, hersenfunctieonderzoek. of  inwendig kijkonderzoek (scopie), bijvoorbeeld in de darmen.

 

Let op! 

Het St Jansdal verricht geen diagnostische onderzoeken voor ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra) in Lelystad. 

 

Hoe zit het met aanvragen van huisartsen? 

Alle huisartsen of andere zorgverleners die complementair zijn aan het ziekenhuis, kunnen wel altijd eerste lijns diagnostiek aanvragen.

 

 

 

 

Afnamelaboratorium / prikpost

Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname en het inleveren van urine of ander onderzoeksmateriaal.

 

De prikpost is bedoeld voor patiënten die onderzoek laten doen op verzoek van:

  • medisch specialisten van St Jansdal
  • GGz  
  • huisartsen
  • verloskundigen.

 

Openingstijden: ma t/m vr 07:30 uur - 16:30 uur.

 

Belangrijk!

Sinds 18 februari heeft Atal Medial  geen prikpost meer in het ziekenhuis in Lelystad, zij zitten op een andere locatie. Als u via de prikpost van Atal Medial onderzoek laat doen, komt de uitslag alleen in het dossier van  de huisarts te staan en niet meer in het dossier van de medisch specialist van St Jansdal.

 

Als u bij de prikpost van St Jansdal in Lelystad onderzoek laat doen op verzoek van uw huisarts, komen de uitslagen wel in het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) van St Jansdal en kan de medisch specialist deze inzien. 

 

Let op! 

Het St Jansdal verricht geen diagnostische onderzoeken voor ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra) in Lelystad. 

 

Hoe zit het met aanvragen van huisartsen? 

Alle huisartsen of andere zorgverleners die complementair zijn aan het ziekenhuis, kunnen wel altijd eerste lijns diagnostiek aanvragen.

 

 

 

 

Radiologie

De volgende onderzoeken worden uitgevoerd:
- röntgenfoto's
- MRI-scans
- CT-scans
- echo's

- mammografie 

 

Let op! 

Het St Jansdal verricht geen diagnostische onderzoeken voor ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra) in Lelystad. 

 

Hoe zit het met aanvragen van huisartsen? 

Alle huisartsen of andere zorgverleners die complementair zijn aan het ziekenhuis, kunnen wel altijd eerste lijns diagnostiek aanvragen.

 

 

Nieuwe CT/MRI in Lelystad

Meer over radiologie 

 

 

 

Speciale voorzieningen

Bij sommige aandoeningen zijn speciale voorzieningen nodig om een goede diagnose te stellen of een veilige behandeling uit te voeren. Bijvoorbeeld bij een hartkatheterisatie, een  niersteenvergruizing of bij heel specifieke labonderzoeken. Hiervoor kunnen patiënten in St Jansdal Harderwijk of een ander ziekenhuis terecht

 

 

 

De bariatrie- HIV- en kinderdiabeteszorg

St Jansdal verleent geen bariatrie- HIV- en kinderdiabeteszorg.