l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Vragen en antwoorden over St Jansdal in Lelystad

Informatielijn voor inwoners van Flevoland

Staat uw vraag er niet tussen? Of wilt u liever iemand spreken? Bel onze speciale informatielijn 0341- 463590. Hier kunnen inwoners van Flevoland op werkdagen van 08.00 – 17.00 uur terecht met vragen op het gebied van patiëntenzorg.
Wanneer gaat de planning van patiënten vanuit MC Lelystad van start?

Begin februari zijn alle werklijsten met patienten van MC Zuiderzee overgedragen aan St Jansdal. Het gaat hierbij om bijna vijftienduizend patiënten. Vanaf 15 februari zijn wij gestart met het maken van afspraken voor nieuwe patiënten in St Jansdal Lelystad.

 

Op de werklijsten staan mensen die poli-afspraken hebben, die op een operatie wachten, die een opname nodig hebben of die door de huisarts zijn doorverwezen.

In eerste instantie ligt de focus op urgente patiënten, bijvoorbeeld patiënten die chemotherapie en andere infusen nodig hebben. De medisch specialisten van MC Zuiderzee, van St Jansdal en de huisartsen geven aan welke patiënten snel moeten worden ingepland .

 

 • Patiënten die tussen 1 maart en 30 juni een afspraak, opname of operatie zouden moeten krijgen, worden de komende maanden gebeld door ons. Wij verzoeken patienten ons hiervoor niet te bellen. 
 • De mensen die na 1 juli een afspraak hebben krijgen een brief thuis gestuurd.

 

Omdat er zoveel mensen op de werklijsten staan, is deze gefaseerde planning nodig. Wij streven er naar om iedereen voor 30 april per telefoon of per brief benaderd te hebben.

 

Bariatrie, HIV en kinderdiabetes patienten

Patiënten die vanwege Bariatrie, HIV en kinderdiabetes in MC Zuiderzee onder behandeling waren, kunnen helaas niet terecht in St Jansdal. Wij verlenen deze zorg namelijk niet. 

 

 

Kan ik terecht voor een nieuwe afspraak in St Jansdal?

Ja. U dient hiervoor wel een verwijsbrief te hebben naar een medisch specialist van het St Jansdal.

Deze kunt u opvragen bij uw huisarts.

 

Heeft u of wilt u een afspraak in het St Jansdal dan dient u een aantal zaken vooraf te regelen.

U leest hier welke zaken dat zijn. 

 

Let op: Patiënten die onder behandeling waren bij MC Zuiderzee, hebben geen verwijsbrief nodig van de huisarts. Wij hebben de zorg overgenomen en deze patiënten staan bij ons op een wachtlijst.

 

Hebben patiënten vrije artsenkeuze?

Patiënten hebben een vrije artsenkeuze, zij mogen zelf bepalen naar welke arts zij willen gaan of zorgaanbieder. Dit is iets waar wij als ziekenhuis veel waarde aan hechten. Wat wij natuurlijk hopen is dat de meeste patiënten uiteindelijk voor de veiligheid en het complete aanbod van het ziekenhuis in Lelystad zullen kiezen. Want alleen op die manier kunnen we dat samen in stand houden. Elke patiënt kan voor een uitgebreid pakket basiszorg terecht in St Jansdal. 

 

Klik hier als u naar het St Jansdal wilt en wilt weten hoe dit gaat. 

Klik hier als u uw dossier van voormalig MC Zuiderzee wilt opvragen tbv een afspraak elders. 

Wat zijn de wachttijden in St Jansdal?

Alle wachttijden staan vermeld op onze website. Deze worden wekelijks aangepast.

 

We doen er alles aan om de wachttijden binnen de gestelde normen te houden, waarbij patiëntveiligheid voorop staat.

Hoe zit het met mijn geplande afspraken of onderzoeken in Lelystad die afgezegd zijn?

U zult dan een nieuwe afspraak moeten maken in St Jansdal of een ander ziekenhuis. Let op dat u wel een verwijsbrief nodig heeft van uw huisarts, verloskundige of medisch specialist.

Voor welke spoedzorg kan ik in Lelystad terecht?

De spoedpoli in Lelystad is sinds 1 maart iedere dag geopend tussen 08.00 uur en 21.30 uur

 

Patiënten kunnen hier terecht voor zogenaamde laag-complexe spoedzorg. Dit zijn problemen die niet door een huisarts / de huisartsenpost behandeld kunnen worden en waarvoor iemand niet hoeft worden opgenomen. Dit laatste is omdat wij geen verpleegafdelingen, Intensive Care of Hartbewaking in Lelystad tot onze beschikking hebben. 

 

De ambulancediensten beoordelen bij een patiënt thuis al of deze terecht kan in Lelystad. 

Ambulanceverpleegkundigen kunnen een goede inschatting maken. Als zij  bijvoorbeeld vermoeden dat een patiënt een operatie nodig heeft, rijden zij door naar Harderwijk of Almere. Ook patiënten die instabiel zijn gaan naar een ander ziekenhuis. 

Praktische zaken

Heb ik voor de overstap naar St Jansdal een verwijsbrief nodig ?

Heeft u nog een verwijsbrief voor een medisch specialist in MC Zuiderzee, maar wilt u nu overstappen naar een medisch specialist van Jansdal? Dan heeft geen nieuwe verwijsbrief van uw huisarts nodig. 

 

Wij hebben de zorg overgenomen en deze patiënten staan bij ons op een wachtlijst.

 

Wilt u een nieuwe afspraak? Dan heeft u wel een verwijsbrief nodig van uw huisarts. 

 

Wat moet ik regelen als ik patiënt wil worden van ziekenhuis St Jansdal?

Ja. Er moet wel een verwijsbrief zijn naar een medisch specialist van het St Jansdal.

 

Heeft op wilt u een afspraak in St Jansdal? Dan zien wij u graag om een aantal zaken te regelen.

Lees hier welke dingen dat zijn. 

Hoe regel ik de overdracht van mijn dossier?

Om veilige patiëntenzorg te verlenen, hebben wij uw medische gegevens nodig.

De artsen van het St Jansdal kunnen hun spreekuur beter voorbereiden als zij uw dossier

hebben. Zo kunnen zij zich inlezen in uw gezondheidsproblematiek.

 

Bent u onder behandeling bij een ander ziekenhuis?
Dan kunt u uw eigen arts toestemming geven om het dossier over te dragen. Tevens kunnen wij uw dossier daar opvragen. Wilt u dit? Vul dan het dit toestemmingsformulier overdracht behandeling en medische gegevens in en stuur deze op naar het St Jansdal of lever deze in bij de inschrijfbalie in Dronten, Harderwijk of Lelystad. 

 

Bent u momenteel niet onder behandeling?
Bij een verwijzing naar ons ziekenhuis stuurt uw huisarts een korte samenvatting van uw medisch dossier/gezondheidsproblemen mee. Mocht de specialist aanvullende informatie nodig hebben, dan wordt uw toestemming gevraagd om het dossier op te vragen bij een ander ziekenhuis. U kunt ook vooraf toestemming geven door bovenstaand toestemmingsformulier in te vullen.

 

Wilt u een kopie van uw medisch dossier van MC Zuiderzee opvragen?

Hier leest u hoe u of medisch specialist daar een kopie aanvraagt

Hoe geef ik toestemming voor overdracht van mijn medicatieoverzicht?

Geef toestemming om uw medicatieoverzicht op te vragen
Wij willen graag een overzicht van uw medicijnen opvragen, die u gehaald heeft bij uw apotheek/apotheken. Dit gaat via het Landelijk SchakelPunt (LSP). Dit doen wij enkele dagen voor uw afspraak. Het medicatie overzicht kan toegevoegd worden aan het medisch dossier. Zo hebben wij alle gegevens compleet.

 

Geef iedere apotheek, waar u medicijnen haalt, hiervoor apart toestemming.

 

U kunt dit als volgt doen:


Optie 1: Zeg het tegen uw apotheek/apotheken
Optie 2: Geef hen een ingevuld toestemmingsformulier 
Optie 3: Regel het online op www.volgjezorg.nl

 

Op deze website vindt u meer informatie of kunt u controleren of u al eerder toestemming hebt gegeven (de website heette voorheen Ikgeeftoestemming.nl).

Hoe gaat het als ik in het St Jansdal een afspraak heb?

Ga niet gelijk daar de betreffende polikliniek, maar meldt u altijd eerst bij het afsprakenbureau/de receptie voor inschrijving.

 

Heeft op wilt u een afspraak in St Jansdal? Dan zien wij u graag al vooraf om een aantal zaken te regelen.

Lees hier welke dingen dat zijn. 

Hoe kan ik mij aanmelden voor MijnStJansdal? (inzage eigen patiëntendossier)

Via MijnStJansdal kunt u meekijken in uw dossier. Al 18.000 patiënten van het St Jansdal kijken vanaf huis in hun medisch dossier via ons patientenportaal. U kunt er online van alles regelen. Zoals afspraken maken, veilig een mail sturen aan uw zorgverlener, de bezoeksamenvatting lezen en uitslagen inzien.

 

U kunt een MijnStJansdalaccount aanvragen tijdens uw inschrijving in ons ziekenhuis. 

Na het tonen van uw legitimatiebewijs, ontvangt u een  zogenaamde activatiecode. Deze krijgt u mee via sms, mail of brief.

 

Met deze activatiecode kunt u thuis een gebruikersnaam en wachtwoord aanmaken voor MijnStJansdal. Ga met de code naar de website www.mijnstjansdal.nl of gebruik onze gratis app MyChart. U heeft een telefoon nodig, waarop u een SMS bericht kunt ontvangen.

 

             

Zie voor meer informatie onze folder over MijnStJansdal.

Of kijk op www.stjansdal.nl/mijnstjansdal.

Diagnostiek

Kan ik in St Jansdal Lelystad terecht voor radiologie onderzoeken?

Ja, dat kan de afdeling Radiologie biedt in Lelystad de volgende onderzoeken aan:

 

 • Röntgenfoto's
 • MRI-scans
 • CT-scans
 • Echo's
 • Mammografie

 

Hoe zit het met aanvragen van huisartsen? 

Alle huisartsen of andere zorgverleners die complementair zijn aan het ziekenhuis, kunnen eerste lijns diagnostiek aanvragen.

 

Kan ik bloed laten prikken of urine of ander onderzoeksmateriaal inleveren in St Jansdal Lelystad?

Ja, dat kan. St Jansdal heeft een afnamelaboratorium in het ziekenhuis in Lelystad. Patiënten kunnen hier terecht voor bloedafname en het inleveren van urine of ander onderzoeksmateriaal.

 

De prikpost is bedoeld voor patiënten uit Lelystad en omgeving die onderzoek laten doen op verzoek van:

 

 •          medisch specialisten van St Jansdal
 •          GGz  
 •          huisartsen
 •          verloskundigen.

 

Openingstijden: ma t/m vr. 07:30 uur – 16:30 uur

 

Belangrijk!

Per 18 februari heeft Atal Medial  geen prikpost meer in het ziekenhuis in Lelystad, zij zitten op een andere locatie. Als u via de prikpost van Atal Medial onderzoek laat doen, komt de uitslag alleen in het dossier van  de huisarts te staan en niet meer in dossier van de medisch specialist van St Jansdal.

 

Als u bij de prikpost van St Jansdal in Lelystad onderzoek laat doen op verzoek van uw huisarts, komen de uitslagen wel in het Elektronisch Patiënten Dossier van St Jansdal en kan de medisch specialist deze inzien. 

 

Let op! 

Het St Jansdal verricht geen diagnostische onderzoeken voor ZBC's (Zelfstandige Behandel Centra) in Lelystad. 

 

Hoe zit het met aanvragen van huisartsen? 

Alle huisartsen of andere zorgverleners die complementair zijn aan het ziekenhuis, kunnen wel altijd eerste lijns diagnostiek aanvragen.

 

 

 

Mijn huisarts wil onderzoek laten doen, kan dat?

Ja, dat kan! Diagnostische onderzoeken in Lelystad kunnen aangevraagd worden door medisch specialisten van St Jansdal en eerste lijns diagnostiek ook door de huisartsen (of andere eerstelijn verwijzers). 

Overige vragen

Kan ik terecht bij mijn kinderarts in Lelystad?

Ja. voor afpraken kunt u nog terecht op de kinderpoli.

De afdeling verloskunde is gesloten in Lelystad. De verloskundigen kunnen u doorverwijzen naar het St Jansdal.

 

 

Polikliniek Dronten

Blijft de polikliniek in Dronten open?

Ja, St Jansdal heeft samen met de huisartsen in Dronten, Swifterbant en Biddinghuizen besloten om de polikliniek Dronten voor te zetten. De zorg in de polikliniek Dronten is dus gegarandeerd.

 

Meer informatie over het zorgaanbod vindt u op www.polikliniekdronten.nl

 

Medewerkers gezocht

Zijn er vacatures in St Jansdal?

Door de start van de ziekenhuisvoorziening in Lelystad hebben wij op dit moment veel vacatures. Werken in St Jansdal vraagt een energieke en veranderingsgezinde houding van onze toekomstige medewerkers. Lijkt het jou ook een uitdaging om in een dergelijke dynamische omgeving te werken? Bekijk dan snel onze vacatures
op www.werkenbijstjansdal.nl