l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Toestemming voor uitwisseling medicijngegevens

Veilig medicijngebruik

Het St Jansdal besteedt veel aandacht aan het veilig toedienen van medicijnen. Patiënten kunnen hier zelf echter ook veel in betekenen. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, is het nodig dat u uw huisarts en apotheek toestemming geeft voor het overdragen van uw medicatiegegevens. Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Zo weet u zeker dat onze zorgverleners inzicht hebben in uw actuele medicijngegevens, zodra u in het St Jansdal komt voor een polikliniekbezoek, een geplande of een spoedopname.

 

Ikgeeftoestemming.nl

Om u de beste mogelijke zorg te kunnen bieden, hebben onze zorgverleners goed inzicht nodig in uw medicijngebruik. Zodra u op www.ikgeeftoestemming.nl uw akkoord hebt gegeven, kunnen zij in uw dossier zien welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U krijgt dan bijvoorbeeld geen medicijnen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch bent. Onder medicatie vallen tabletten en capsules, maar ook bijvoorbeeld druppels, pufjes en zalfjes. Bij elke wijziging in medicijngebruik zal de arts of de apotheek uw overzicht aanpassen.

 

Toestemming geven met een formulier

U kunt  ook bij uw eigen apotheek of bij de poli-apotheek in het St Jansdal aangeven dat u toestemming geeft voor uitwisseling van medicatiegegevens. De apotheek verzorgt dan de advministratie hiervan. U kun dit doen door een formulier van de NZVZ in te vullen en in te leveren bij uw apotheek of de ziekenhuisapotheek van het St Jansdal. Wij raden u aan om ook zelf altijd een actueel overzicht van uw geneesmiddelen bij u te dragen

 

Landelijk Schakelpunt

De website www.ikgeeftoestemming.nl. is van het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarbij ziekenhuis St Jansdal is aangesloten. Zorgverleners en medewerkers in apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen (ziekenhuisapotheek, polikliniek, spoedeisende hulp) kunnen via het LSP gegevens uitwisselen over verstrekte medicatie. Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens?  Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien? Kijk dan op: www.vzvz.nl

 

Bekijk hier de folder en brochure van het Landelijk Schakelpunt over de toestemming voor uitwisseling van uw medicijngegevens