l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Parel

Privacyverklaring

Haarstudio Parel, gevestigd aan de Wethouder Jansenlaan 90, 3844 DG te Harderwijk en ingeschreven in de kamer van koophandel onder KvK-nummer 53494482 is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Voor Haarstudio Parel is de bescherming van persoonsgegevens uiterst belangrijk en Haarstudio Parel zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk worden behandeld. Dit geschiedt in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Doeleinden
Haarstudio Parel verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast verwerkt Haarstudio Parel uw persoonsgegevens voor het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst van opdracht.

 

Welke gegevens verwerkt Haarstudio Parel

-  Voor- en achternaam;
-  Adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig);

-  Telefoonnummer 

 

Bewaartermijn

Haarstudio Parel bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met een maximum van 7 jaren.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar onderstaand adres. Haarstudio Parel zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming en profiling

Haarstudio Parel neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Haarstudio Parel maakt tevens geen gebruik van profiling.

 

Delen met anderen

Haarstudio Parel verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Beveiliging

Haarstudio Parel neemt passende technische en organisatorische (fysieke) beheersmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien externe partijen in opdracht van Haarstudio Parel persoonsgegevens verwerkt verlangt Haarstudio Parel dezelfde technische organisatorische maatregelen en heeft dit vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten.

 

Toezichthouder

Het staat u altijd vrij een klacht in te dienen bij de toezichthouder. De toezichthouder op de privacywetgeving in Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

Contact

Haarstudio Parel
wethouder jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk
0341 - 463606
kvk nr 53494482