l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Vrijwilligerswerk

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   De onmisbare schakel

   Ziekenhuis St Jansdal is dankbaar voor de dagelijkse inzet van onze vrijwilligers. Onze vrijwilligers geven extra zorg en aandacht en ondersteunen daar waar nodig bij de vele activiteiten binnen ons ziekenhuis.

    

   St Jansdal hecht veel waarde aan de inzet van vrijwilligers, omdat zij een belangrijke rol vervullen bij het uitdragen van de missie van het ziekenhuis:

    

   Met liefde en compassie de beste zorg verlenen in een helende omgeving.

    

   Voor de vrijwilliger zelf biedt het vrijwilligerswerk de mogelijkheid om zich nuttig te maken en in te zetten voor anderen. Het biedt tevens de kans om sociale contacten en werkervaring op te doen.

    

   Johanniter Hulp Groep

   Voor het uitvoeren van het vrijwilligerswerk is
   Ziekenhuis St Jansdal de samenwerking aangegaan met de vrijwilligersorganisatie Johanniter Hulp Groep Harderwijk (JHG).

    

   Op initiatief van Johanniter Nederland werd de stichting Johanniter Hulpverlening in het leven geroepen. De stichting stelde diverse hulpgroepen in.

    

   Op vele plaatsen in ons land doen de Johanniter Hulp Groepen vrijwilligerswerk in ziekenhuizen, in verpleeghuizen, in de thuiszorg, in een hospice, etc. Kijk voor meer informatie op www.johanniter.nl.


   Alle vrijwilligers die werkzaam zijn voor het Ziekenhuis St Jansdal werken namens de JHG Harderwijk, maar hebben een samenwerkingsovereenkomst met het ziekenhuis.

    

   Taken vrijwilligers St Jansdal

   De werkzaamheden van de vrijwilligers zijn zeer uiteenlopend van aard. Enerzijds zijn deze afgestemd op de wensen en mogelijkheden van de vrijwilliger zelf en anderzijds op die van onze patiënten en bezoekers. Het werk varieert van individuele begeleiding tot de ondersteuning bij allerlei activiteiten die Ziekenhuis St Jansdal organiseert.

    

   Vrijwilligerswerk is onbetaald, maar niet vrijblijvend. Met de vrijwilliger worden afspraken gemaakt. Deze afspraken brengen verplichtingen met zich mee. De afspraken hebben betrekking o.a. op werkzaamheden, werktijden, beschikbaarheid, kleding, aantal uren, begeleiding, deskundigheidtrainingen, werkoverleggen en beëindiging werkzaamheden. De vrijwilliger is herkenbaar aan de blauwe blouse/overhemd met logo van het ziekenhuis.

    

   Begeleiding

   De vrijwilliger volgt de centrale introductie van het ziekenhuis, waarbij informatie wordt verstrekt over het ziekenhuisbeleid en patiëntveiligheid.
   De vrijwilliger wordt een aantal dagen/dagdelen ingewerkt door de coördinator of een collega-vrijwilliger.


   Minimaal tweemaal per jaar vinden er per project werkoverleggen plaats, waarbij bevindingen over de werkzaamheden van de vrijwilligers en de coördinator worden gedeeld met de ziekenhuisorganisatie.

    

   Diverse projecten

   Ziekenhuis St Jansdal kent verschillende projecten en ieder project heeft een eigen coördinator van de JHG.
   De coördinatoren worden aangestuurd door het bestuur van de JHG.

   Op de volgende pagina’s treft u een korte omschrijving van deze projecten aan.

    

    

   Gastheer/-vrouw centrale hal (GCH)

   Via de centrale hal komen alle gasten, bezoekers en patiënten binnen die om verschillende redenen het ziekenhuis komen bezoeken. Dit kan een polibezoek, (dag)opname, onderzoek, afspraak, bezoeken van een patiënt etc. zijn. In de centrale hal is een balie Informatie & Afspraken welke van 7.00-22.00 uur bezet is. Er is een zitje en een leestafel waar mensen plaats kunnen nemen, om te wachten op bijvoorbeeld een taxi.
   Een taxitelefoon, digitale bewegwijzeringzuil, apparaat om een patiëntenpas te maken en pc’s  zijn voorzieningen waar patiënten, gasten en bezoekers gebruik van kunnen maken.
    

   Taken:
    

   • Het opvangen van patiënten/bezoekers en wijzen van de weg.
   • Het begeleiden naar een afdeling.
   • Het helpen met het bestellen van een taxi.Het verzorgen en netjes van de lectuur.
   • Het netjes houden van de leestafel en zitjes.
   • Bloemen en kaarten naar de afdeling brengen.
   • Bij geboorte de vader begeleiden naar de ambtenaar van de Burgerlijke Stand in het ziekenhuis (zgn. geboorteloket) voor aangifte.
   • Helpen met account aanmaken bij Mijn St Jansdal en andere digitale aanvragen.

    

   Frequentie: Minimaal een keer per twee weken een dagdeel, maandag t/m vrijdag 08.30-12.30 uur of 12.30-16.00 uur

    

    

   Gastheer/-vrouw Verpleegafdeling 1e, 2e en 3e etage (GVA 1, GVA 2, GVA 3)

   De Gastvrouw/-heer is werkzaam in de huiskamer van de verpleegafdelingen en op de verpleegafdeling zelf. Hier wordt gewerkt met patiënten en met kwetsbare ouderen (dit zijn patiënten die ouder dan 70 jaar zijn).
   Doel van de werkzaamheden is een bijdrage te leveren aan de dagelijkse zorg van de patiënten tijdens hun verblijf in het ziekenhuis. De samenwerking met de verpleegkundigen is hierin zeer belangrijk. De vrijwilliger is geen hulpverlener en laat deze taken over aan de professionals.
    

   Taken:

    

   • Kopje koffie/thee drinken met de patiënten.
   • Praatje maken met de patiënt.
   • Knutselen met de patiënten.
   • Bewegen met de patiënten. Lunchen met de patiënten.
   • Verzorgen van de bloemen en post van de patiënt.

    

   Frequentie: Minimaal een keer per twee weken een dagdeel, maandag t/m vrijdag  09.15-12.30 of 13.00 uur

    

   Gastheer/-vrouw Onderzoek Slaap- en Apneu Syndroom (OSAS)

   Het St Jansdal kent een zogenaamd ‘slaapteam’, dat zich gezamenlijk bezighoudt met de behandeling en diagnose slaapproblematiek. Voordat de patiënt wordt opgenomen voor een slaaponderzoek vinden er verschillende poliklinische onderzoeken plaats. De patiënt wordt door de KNO arts gezien, gaat naar het laboratorium, de röntgenafdeling, kortom een reeks van onderzoeken die allemaal op één dag plaats (gaan) vinden. Met als laatste het slaaponderzoek op de verpleegafdeling. De werkzaamheden van de vrijwilliger vinden plaats in nauwe samenwerking met de medewerkers van het ‘slaapteam’ de OSAS.
    

   Taken:
   Opvangen patiënten voor het slaaponderzoek.
   Begeleiden patiënten slaaponderzoek,  naar de verschillende poli’s en specialisten.
   Communiceren met poliassistent en patiënt over eventuele uitloop/wachttijden.

   Frequentie: minimaal een dag per week, maandag t/m donderdag 08.45-16.00 uur of 09.30-16.30 uur.

    


   Gastheer/-vrouw Patiëntenbibliotheek (BIB)
   De gastvrouw/-heer draagt zorg voor het verspreiden van boeken. Twee maal per week worden verpleegafdelingen en dagverblijven met de zgn. boekenkar bezocht. Tevens draagt de gastvrouw/-heer zorg voor de administratie van het uitlenen en de inname van boeken. De gastvrouw/-heer draagt zorg dat de boekenkasten op de dagverblijven opgeruimd zijn.
    

   Taken:
    

   • Verspreiding boeken.
   • Bijhouden administratie.
   • Opruimen boekenkasten op dagverblijven.
     

   Frequentie: twee per week, maandag en donderdag,
   aanvang: 15.00 uur

    

   Gastheer-/vrouw Poliklinische Operatiekamer 

   Keel- Neus- en Oorheelkunde (POK KNO)
   De vrijwilliger is werkzaam op de POK, waar o.a. KNO-ingrepen worden uitgevoerd bij kinderen. Een van de ouders is aanwezig bij de inleiding op de narcose van het kind op de POK. Als het kind onder narcose is gaat deze ouder weer terug naar de wachtruimte van de Sluder Recovery.
   Het kind wordt aan de amandelen geopereerd, of er worden buisjes in de oren geplaatst. Is het kind stabiel en toonbaar gemaakt dan gaat het bed naar de voor hem bestemde normale plaats.
    

   Taken:

    

   • Draagt zorg voor de ouders van de patiëntjes.
   • Op aangeven van de recovery-verpleegkundige een van de ouders vanuit de wachtruimte naar de Sluder Recovery te brengen.
   • De ouder(s) te begeleiden en hen eventueel koffie/thee aan te bieden.
   • Het helpen met de voorbereiding van de recoveryzaal en het weer opruimen daarvan.
   • De vrijwilliger is op de hoogte van de regels die voor de ouders gelden en helpt deze te bewaken.
   • Indien de ouder zich niet lekker voelt dient deze terug gebracht te worden naar de wachtruimte van de Sluder Recovery.

    

   Frequentie: Minimaal een keer per twee weken, dinsdag-, donderdag- of vrijdagochtend van 07.15 uur tot ± 11.00 uur.

    

   Gastheer/-vrouw Spoedeisende Hulp (SEH)

   Een patiënt komt terecht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) wanneer er sprake is van spoed.  De patiënt meldt zich bij de balie en neemt plaats in de wachtruimte of wordt binnengebracht per ambulance. Daarna wordt de patiënt onderzocht in de een van de onderzoek-/traumakamers. Vaak zijn er familieleden/kennissen mee met de patiënt, die niet altijd bij het onderzoek kunnen blijven.


   Taken:

    

   De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

   • Informatieverstrekking over de werkwijze van de afdeling aan patiënten (d.m.v. folder).
   • Aanbieden van koffie/thee aan patiënten (in overleg met de verpleegkundige) en hun begeleiders.
   • Meelopen met patiënten naar de Röntgen (als de toestand van de patiënt dat toelaat).
   • Emotionele steun aan patiënten en hun begeleiders op de SEH.
   • Zorgdragen voor de wachtkamer (koffie, opruimen, etc.) en eventueel informatie geven over wachttijden op de SEH.
   • Hand- en spandiensten voor de verpleging vervullen.
   • Patiënten begeleiden bij een consult op de poliklinieken.
   • Zorgen voor voldoende rolstoelen.
   • Zorgdragen voor de familiekamer op de SEH.

    

   Frequentie: Minimaal 1 x per 2 weken een dagdeel, Maandag t/m vrijdag 10.30-15.30 uur of 15.30-20.30 uur, zaterdag en zondag 12.30-17.30 uur
    

   Gastheer-/vrouw Parkeerservice  (PS)

   De parkeerservice is onderdeel van de algemene ontvangstbalie Informatie & Afspraken en is het visitekaartje bij de hoofdingang van ons ziekenhuis. Deze medewerkers zijn het eerste  aanspreekpunt voor onze patiënten, klanten en medewerkers.  Hierbij bieden zij de mogelijkheid om tegen betaling de auto van de gasten te parkeren en weer op te halen.
    

   Taken:

    

   • Regelen verkeersstroom op het voorterrein.
   • Medewerker parkeerservice Jeeves ondersteunen bij het halen en brengen van de auto’s.
   • Schoon en netjes houden van het voorterrein
   • Bezoekers helpen met uitstappen/ rolstoel/rollator aanbieden terugzetten.

    

   Frequentie: Minimaal een keer per week een dagdeel, maandag t/m vrijdag 8.30-12.30 uur of 12.30-16.00 uur.

    

   Gastheer/-vrouw Intra Vitreale Injectie (IVI)

   De vakgroep Oogheelkunde houdt zich bezig met oogheelkundige zorg in brede zin.
   Op de poliklinische operatiekamer (POK) worden wekelijks patiënten behandeld met een Intra Vitreale Injectie (IVI). IVI is een injectie waarbij een zeer geringe hoeveelheid geneesmiddel in het glasachtig lichaam van het oog wordt gespoten. Deze behandeling wordt uitgevoerd door een Oogarts. De patiënt meldt zich bij de balie, waarna hij opgehaald wordt door een verpleegkundige en meegenomen wordt naar de oogkamer. Deze behandeling neemt 5 tot 10 minuten in beslag. Na de behandeling komt de patiënt terug in de oogkamer en daar kan de patiënt even bijkomen van de behandeling.
    

   Taken:

    

   • Jas aannemen van de patiënt.
   • De patiënt wijzen op gebruik kluisje indien nodig.
   • De patiënt opvangen na de ingreep, kopje koffie/thee aanbieden.
   • Rollator wegzetten, eventueel patiënt begeleiden naar de uitgang.
   • De patiënt helpen bij het verwijderen van de pijl op de hand, uittrekken van OK-jasje, -muts en de hoesjes om de schoenen en het bandje verwijderen van de pols.

    

   Frequentie: Minimaal een keer per week of een keer per twee weken een dagdeel, woensdag 8.00-12.00 uur/13.00-17.00 uur, donderdag en vrijdag 13.00-17.00 uur
    

   Gastheer/-vrouw Tijdschriften (TIJD)

   De gastvrouw/-heer draagt zorg voor het verspreiden van tijdschriften. Twee maal per week worden huiskamers van verpleegafdelingen; Spoed Eisende Hulp en de wachtruimtes van de Poli’s bezocht. De gastvrouw/-heer draagt zorg dat de tijdschriften in de wachtruimtes, huiskamer en leestafel opgeruimd zijn en controleert de tijdschriften op netheid.
    

   Taken:

    

   • Tijdschriften verspreiden op huiskamer verpleegafdeling, Spoed Eisende Hulp en wachtruimtes Poli.
   • Tijdschriften controleren op datum (weekbladen: niet ouder dan half jaar en maandbladen: niet ouder dan 1 jaar).
   • Tijdschriften controleren op netheid.

    

   Frequentie: Minimaal 1 x per 2 weken een dagdeel, maandag 9.00 uur – 11.30 uur (uitzoeken oude/nieuwe tijdschriften), dinsdag  9.00 uur - 11.30 uur (verspreiden).

    

   Gastheer/-vrouw Kunst

   De kunstvrijwilliger ondersteunt de werkzaamheden van de kunstcommissie van het ziekenhuis. De kunstcommissie is verantwoordelijk voor onder andere het verzorgen van de wisselexposities en invulling van de kunstvitrine. De kunstvrijwilliger werkt altijd op aanwijzing van en onder begeleiding van de leden van de kunstcommissie.
    

   Taken:

    

   De werkzaamheden bestaan o.a. uit:

   • Ondersteunen kunstenaars bij het inrichten van een wisselexpositie.
   • Helpen met ophangen en bevestigen van de kunststukken aan de ophangrail.
   • Hulp bij andere activiteiten die door de kunstcommissie worden georganiseerd.

    

   Frequentie: minimaal een keer per drie maanden (eerste dinsdag van het kwartaal) een dagdeel.

    

   Ook werken als vrijwilliger?

   Ook in de toekomst blijft de inzet van vrijwilligers noodzakelijk.  Wij zoeken mensen met geduld, begrip en belangstelling voor de medemens. Mensen die goed kunnen luisteren en hun afspraken nakomen. Vrijwilligerswerk is mogelijk vanaf een aantal uur per week, voornamelijk overdag.

   Als je belangstelling hebt om als vrijwilliger aan de slag te gaan in ons ziekenhuis, kun je per mail contact opnemen met de heer Dick Brands, voorzitter JHG.

   Het e-mail adres is: dbrands@caiway.nl

    

   Belangrijke adressen

   Johanniter Hulp Groep Harderwijk
   Locatie Ziekenhuis St Jansdal Harderwijk
   D. Brands, voorzitter JHG
   E-mail: dbrands@caiway.nl

    

   Ziekenhuis St Jansdal
   A.A. Floor, Hoofd Housekeeping
   Wethouder Jansenlaan 90
   3844 DG Harderwijk
   Telefoon (0341) 435157
   E-mail: AA.floor@stjansdal.nl

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer