l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Spataderbehandeling in het Flebologisch Centrum

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat zijn spataderen?

   Hieronder wordt uitgelegd wat spataderen zijn, welke klachten ze kunnen geven en hoe ze behandeld kunnen worden.

    

   Spataderen zijn uitgezette, vaak kronkelig verlopende aders die zo dicht onder de huid verlopen dat je ze duidelijk kunt zien. Ze ontstaan meestal het eerst aan de onderbenen.

    

    

    

   Waardoor ontstaan spataderen?

   Het bloedvatstelsel bestaat uit twee systemen. De slagaders, die het zuurstofrijke bloed naar de weefsels en organen transporteren en de aders, die het zuurstofarme bloed weer terug transporteren naar het hart. In aders zitten klepjes die ervoor zorgen dat het bloed niet terugstroomt als het tegen de zwaartekracht in richting het hart omhoog wordt getransporteerd. De klepjes kunnen om diverse redenen defect raken.
   Vaak ontstaan spataderen in de zwangerschap. Waarschijnlijk onder invloed van de hormonen verslapt het steunweefsel van de klepjes waardoor ze gaan lekken. De onderliggende klepjes krijgen nu meer druk en gaan ook stuk. Zo verplaatst het probleem zich van boven naar onderen.
    

   Wie krijgt spataderen?

   Eigenlijk kan iedereen spataderen krijgen, maar er zijn mensen, of groepen mensen, die vatbaarder kunnen zijn voor spataderen door onder andere de volgende oorzaken:

   • Familiaire aanleg
   • Zwangerschap
   • Veel en lang moeten staan tijdens werk of bezigheden
   • Doorgemaakt trombosebeen. Door trombose kunnen de kleppen beschadigd zijn waardoor ze gaan lekken

    

   Welke klachten kunnen spataderen geven?

   Vaak bestaat er slechts een cosmetisch bezwaar: men vindt zo’n zichtbaar bloedvat op het onderbeen een lelijk gezicht. Sommige mensen met spataderen hebben echter jeuk of pijn of een onrustig, zwaar gevoel in het onderbeen, soms met krampen. Soms kan er huiduitslag ontstaan, of een verkleuring (bruine vlekken), of kan er zich een aderontsteking voordoen.

    

   Er is overigens geen duidelijke relatie tussen de zichtbare spataders en klachten. Met andere woorden, er kunnen zeer forse spataders zichtbaar zijn die geen klachten geven en andersom kunnen er veel klachten zijn, zonder dat er duidelijk spataders zichtbaar zijn. Daarom kunnen we tevoren ook niet garanderen dat uw klachten zullen verdwijnen na de spatader behandeling.
    

   Soorten behandelingen

   Om tot een goed behandelvoorstel te kunnen komen is aanvullend onderzoek beslist nodig. Dit onderzoek heet een Duplex en gebeurt op de functieafdeling van ons vaatcentrum. Het onderzoek is niet pijnlijk.
   Met behulp van geluidsonderzoek (echo) wordt gekeken naar de aders en met name waar de klepjes zitten die lekken. Als er over een langer traject klepjes lekken spreken we van een insufficiënte ader.


    

   De beste behandeling voor mijn spataderen?

   Aan de hand van bovenstaand onderzoek en het onderzoek van uw benen door de specialist of physician assistant zal een passend behandelvoorstel gemaakt worden. De behandeling van spataderen is maatwerk. De behandeling wordt daarom specifiek op uw situatie/klachten en wensen aangepast.

   De verschillende opties worden hieronder uitgelegd:

   1. Wegspuiten (scleroseren)
   2. Foam behandeling
   3. Ambulante flebectomie volgens Múller
   4. VNus Closure Fast methode

    

   Eerste bezoek Flebologisch Centrum Harderwijk

   Bij het eerste bezoek aan het Flebologisch Centrum wordt de intake en het lichamelijk onderzoek gedaan door de physician assistant, vaatchirurg of dermatoloog. Behalve naar uw specifieke spataderklachten en eventuele eerdere behandelingen zal ook geïnformeerd worden naar de overige medische voorgeschiedenis, medicatie en allergieën. Daarna volgt het lichamelijk onderzoek waarbij uw benen goed worden bekeken. Vaak is voorafgaande aan het intake gesprek al een veneus duplex onderzoek gedaan. Dit is een pijnloos onderzoek waarbij met geluid (echo) een indruk wordt verkregen van de aderen in uw benen. Met behulp van dit onderzoek, uw verhaal en de bevindingen bij lichamelijk onderzoek kan een behandelplan worden gemaakt. Dit gebeurt in overleg met de vaatchirurg of dermatoloog. Daarna worden afspraken gemaakt voor de behandeling. Bijna altijd is een steunkous nodig die kortdurend na de behandeling moet worden gedragen. De kous kan meteen bij uw eerste bezoek worden aangemeten en geleverd. Graag de kous meenemen op de dag van behandeling.


    

   Scleroseren (wegspuiten)

   Let op: deze behandeling wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en is dus voor eigen rekening. Zie voor de tarieven van het wegspuiten onze website www.spataderen-behandeling.nl of neem contact op met het Flebologisch Centrum Harderwijk:
   0341-463890/ 463777.

    

   Wanneer er bij het duplexonderzoek van de hoofdstamader geen (ernstige) lekkage van kleppen is geconstateerd, kunnen cosmetisch bezwaarlijke spataders worden weggespoten. Hetzelfde geldt wanneer er nog storende spataderen zichtbaar zijn na een operatieve behandeling. Deze behandeling is alleen geschikt voor de kleinere zichtbare spataderen.
   Van wegspuiten van spataders mag u geen (of zeer gering) effect verwachten op eventuele aanwezige klachten van de benen. Bij het wegspuiten van spataders wordt een vloeistof (Aethoxysklerol®) met een heel dun naaldje in de ader gespoten. Deze vloeistof zorgt ervoor dat de vaatwanden gaan verkleven. Daarom moet u na deze behandeling gedurende twee weken een steunkous dragen. Geholpen door de druk van de elastische kous (of  soms een zwachtel) zal de ader verschrompelen en verdwijnen. Het bloed zal zelf een andere weg gaan zoeken in het vaatstelsel.

    

   Vaak zijn meerdere prikjes per behandeling nodig voor het bereiken van een goed resultaat.
    

   Behandeling

   Terwijl u op een trapje staat, zal de specialist in overleg met u nogmaals bekijken welke spataders weggespoten moeten worden. Deze worden aangetekend met een stift. Vervolgens wordt, terwijl u op de behandeltafel ligt, met een heel dun naaldje de vloeistof in de spatader gespoten. Veelal zullen meerdere injecties nodig zijn. Hierna wordt de spatader stevig dichtgedrukt met een wattenbolletje of gaasrolletje dat met een pleister wordt vastgezet.
    

   Verdoving

   Bij sclerocompressietherapie is een verdoving niet nodig. Er wordt een heel fijn injectienaaldje gebruikt waardoor u tijdens de behandeling niet veel pijn zult ervaren.
    

   Nadien

   Na de sclerocompressietherapie zult u twee weken elastische kous(en)* moeten dragen. De eerste week dag en nacht en daarna nog een week alleen overdag. De druk van de kous zorgt er voor dat de vaatwanden aan elkaar kleven waardoor voorkomen wordt dat het bloed weer ‘terug kan lekken’. Het dragen van de elastische kous is een beetje ongemakkelijk maar wel absoluut noodzakelijk voor het behalen van een goed resultaat!
   *  Voor sommigen zal deze periode langer of korter kunnen zijn. De arts zal dit dan met u afspreken.

    

   Herstel

   Na de behandeling kunnen de spataderen nog een tijdje zichtbaar en gevoelig zijn ten gevolge van het stollingsproces en de reactie van het vat op de ingespoten vloeistof. De huid rondom het behandelde gebied kan rood worden door de inspuitingen. Het kan voorkomen dat er meerdere behandelsessies nodig zijn om een goed resultaat te behalen. Dit komt omdat er een maximum zit aan de hoeveelheid vloeistof die ingespoten mag worden.

   Na het wegspuiten van spataderen mag u alles blijven doen. Wij adviseren U regelmatig te bewegen. Sporten mag ook.
    

   Succeskans

   Niet altijd beantwoordt het eindresultaat aan de verwachtingen. De kans op blijvend succes is ongeveer 75 %.
    

   Complicaties

   De volgende complicaties kunnen optreden na de behandeling:

   • Er kan enige bruine verkleuring optreden in het traject van de weggespoten ader. Deze verkleuring verdwijnt meestal wel maar dit kan wel een half jaar duren.
   • Er kan een oppervlakkige aderontsteking optreden na het inspuiten. U merkt dit doordat er een pijnlijke rode en warme streng in het verloop van de behandelde ader ontstaat.

   Ook kan er per ongeluk enige injectievloeistof naast de ader gespoten worden. Dit leidt dan tot een pijnlijke rode plek. Deze complicaties gaan na enkele weken weer over. Ontstekingsremmende medicatie (Naproxen®, Ibuprofen®, Voltaren® etc.) kan de klachten verlichten.

   • Heel zelden kan er een overgevoeligheidsreactie optreden op het ingespoten middel.
    Zelden kunnen er hele kleine veervormige adertjes ontstaan juist rondom  de aanprikplaats. Dit wordt “matting” genoemd.
     

   Policontrole

   Zo nodig zal de specialist een poliafspraak met u maken. Soms zijn meerdere behandelsessies nodig voordat de spataderen weg zijn. Dat wordt per keer en in overleg met u bekeken en afgesproken.
   Spataderen hebben de neiging terug te komen. Vandaar dat regelmatige controle (eens per jaar) wordt geadviseerd om uw benen in goede conditie te houden.
    

   Foamen

   Let op: deze behandeling wordt niet vergoed door uw ziektekostenverzekeraar en is dus voor eigen rekening. Zie voor de tarieven van foamen onze website www.spataderen-behandeling.nl of neem contact op met het Flebologisch Centrum Harderwijk:
   0341-463890/ 463777

   Dit is een variant van het wegspuiten en is geschikt voor wat grotere aders.

    

   Behandeling

   De vloeistof die normaal voor het scleroseren wordt gebruikt wordt nu kort voor het inspuiten opgeschuimd. Deze ‘foam’ hecht zich snel aan de vaatwanden en laat deze aan elkaar kleven en verschrompelen. De spatader wordt als het ware ‘dichtgeplakt’. Om het te behandelen vat goed zichtbaar te maken wordt met behulp van duplexbeelden (echobeelden) het te behandelen vat in beeld gebracht en aangeprikt. Omdat schuim dikker is dan vloeistof kan het werkzame bestanddeel langer inwerken op de vaatwand waardoor er een sterke etsing ontstaat. Tijdens deze behandeling ligt u op de behandeltafel terwijl de vaatlaborante met een duplexapparaat het vat in beeld gaat brengen. De vaatchirurg of physician assistant prikt het vat aan, controleert of de naald goed in het vat zit en zal het schuim in het vat spuiten. De verspreiding van het schuim wordt wederom met de duplexbeelden gecontroleerd.
    

   Verdoving

   Bij foamen is een verdoving niet nodig. Er wordt in principe eenmalig een prik gegeven die u wel eventjes zult voelen maar niet als erg pijnlijk zult ervaren.
    

   Nadien

   Na de foamtherapie zult u nog twee weken elastische kousen moeten dragen. De eerste week dag en nacht en daarna nog een week alleen overdag. De druk van de kous zorgt er voor dat de vaatwanden aan elkaar kleven waardoor voorkomen wordt dat het bloed weer ‘terug kan lekken’. Het dragen van de elastische kous is een beetje ongemakkelijk maar wel absoluut noodzakelijk voor het behalen van een goed resultaat!
    

   Herstel

   Na de behandeling kan de plaats van behandeling nog een tijdje zichtbaar en gevoelig zijn ten gevolge van het stollingsproces en de reactie van het vat op de ingespoten vloeistof. De huid rondom het behandelde gebied kan rood worden door de inspuitingen.
    

   Complicaties

   De volgende complicaties kunnen optreden na de behandeling:

   • Er kan enige bruine verkleuring optreden in het traject van de weggespoten ader. Deze verkleuring verdwijnt slechts heel langzaam.
   • Er kan een oppervlakkige aderontsteking optreden na het inspuiten. U merkt dit doordat er een pijnlijke rode en warme streng in het verloop van de behandelde ader ontstaat.
   • Ook kan er per ongeluk enige injectievloeistof naast de ader gespoten worden. Dit leidt dan tot een pijnlijke rode plek.  Deze complicaties gaan na enkele weken weer over. Het gebruik van een ontstekingsremmer (bv Ibuprofen®, Naproxen®, Voltaren®) kan helpen de klachten te verzachten.
     

   Policontrole

   Zo nodig zal de specialist een poliafspraak met u maken. Soms zijn meerdere behandelsessies nodig voor al de spataderen weg zijn. Dat wordt per keer en in overleg met u bekeken en afgesproken. 
    
   Spataderen hebben de neiging terug te komen. Vandaar dat regelmatige controle (eens per jaar) wordt geadviseerd om uw benen in goede conditie te houden.

    

   Ambulante flebectomie Múller

   Let op: deze behandeling wordt niet door alle ziektekostenverzekeringen vergoed. Bezoek onze website voor de tarieven indien u de behandeling zelf moet betalen:
   www.spataderen-behandeling.nl of neem contact op met het Flebologisch Centrum Harderwijk: 0341-463890/ 463777.

   Wanneer de hoofdstamader goed is en alleen de zijtakken insufficiënt zijn, kunnen deze takjes op de poliklinische behandelkamer onder lokale verdoving worden verwijderd.
    

   Behandeling

   Voorafgaand aan de behandeling worden de zichtbare vaten op uw benen gemarkeerd met een huidstift terwijl u staat.
   Vervolgens kunt u plaatsnemen op de behandeltafel en wordt het te behandelen traject op verschillende plaatsen verdoofd met meerdere injecties.
   Het vat zal daarna door middel van meerdere kleine steekgaatjes met een klein haaknaaldje worden verwijderd. Het wondje is zo klein dat een hechtpleister meestal zal volstaan. Vervolgens wordt de elastische steunkous om uw been gedaan.
    

   Verdoving

   De ambulante flebectomie volgens de Mullertechniek vindt plaats onder plaatselijke verdoving.
    

   Nadien

   Na de ingreep worden de wondjes afgeplakt met een rolletje gaas en krijgt u de elastische steunkous aan. Deze draagt u drie dagen dag en nacht, daarna mag u zelf bepalen of u het prettig vindt om de kous nog een week te blijven dragen. Soms kan het prettig zijn de kous te dragen in verband met de blauwe plekken waar u last van kunt hebben. Twee dagen na de ingreep mag u de kousen even af doen om de pleisters en de gazen te verwijderen en mag u kort even (niet te warm) douchen. Daarna moet de kous meteen weer aan. Na de ingreep mag u gelijk weer lopen maar intensief lopen en sporten is nog even af te raden. Als u rust, leg dan de benen even omhoog. In de dagen erna kunt u geleidelijk aan uw dagelijkse activiteiten weer gaan hervatten.
    

   Herstel

   Er ontstaan vaak bloeduitstortingen rondom de wondjes. Deze zullen na enkele weken weer verdwijnen.
   Het kan wel een aantal weken/maanden duren voordat het resultaat optimaal is.
    

   Succeskans

   De succeskans bij deze behandeling is zeer hoog ( > 90%).  De kans op recidief is zeer laag.
    

   Complicaties

   De volgende complicaties kunnen optreden na de behandeling, maar zijn zeldzaam:

   • Nabloeding
   • Wondinfectie
   • Aderontsteking

   Bij problemen kunt u contact opnemen met het Flebologisch Centrum en kan er eventueel een vervroegde poli controle worden afgesproken.
    

   Policontrole

   Zo nodig zal de specialist een poliafspraak met u maken. Soms zijn meerdere behandelsessies nodig voor al de spataderen weg zijn. Dat wordt per keer en in overleg met u bekeken en afgesproken.
   Spataderen hebben de neiging terug te komen. Vandaar dat regelmatige controle (eens per jaar) wordt geadviseerd om uw benen in goede conditie te houden.
    

   VNUS® Closure Fast methode

   Bij de VNUS® CLOSURE FAST METHODE wordt een dunne catheter in de ader geschoven. Met behulp van “magnetron” energie wordt de vaatwand verwarmd tot 120ºC en zo als het ware ‘dichtgesmolten’.Deze techniek is met name geschikt wanneer er sprake is van een lekkende hoofdstamader.
    

   Behandeling

   Met behulp van de duplex (echo) wordt de spatader opgezocht en krijgt u een verdovend prikje op de insteekplaats van de catheter.  Dit is meestal boven of net onder de knie. Vervolgens wordt er een klein steekgaatje gemaakt en de katheter in het vat geschoven.
    

   Verdoving

   Voor de VNUS® CLOSURE FAST METHODE  is alleen plaatselijke verdoving nodig rondom het vat dat dichtgesmolten wordt. Het aanbrengen van de verdoving gebeurt via een aantal prikken (4-5) over het gehele traject van het te behandelen vat. Hierbij zal bij elke prik wat koelvloeistof met verdoving in het been worden achtergelaten, dit kan als licht pijnlijk of onprettig worden ervaren. De behandeling zelf is pijnloos.
    

   Nadien

   U krijgt meteen na de behandeling een elastische kous aan, die u drie dagen en nachten  moet dragen. Na twee dagen en nachten kunt u kort douchen. Na de behandeling kan uw been nog een beetje vreemd aanvoelen en misschien wat doof of tintelend op de plaats van de verdovingen. Dit trekt geleidelijk weer weg. Wij adviseren U om na de behandeling regelmatig te lopen en te bewegen.
   De behandeling duurt ongeveer 20 minuten waarna U meteen weer naar huis mag. Wij adviseren U iemand mee te nemen voor het vervoer naar huis.
    

   Herstel

   U zult weinig last hebben na de behandeling en mag na twee weken weer volledig sporten.
   Pijnstillers zijn bijna nooit nodig.
   Er kan een trekkend gevoel optreden in het bovenbeen vooral in de tweede week na de behandeling. Dit gaat spontaan weer weg.
   Ook kunnen kleine blauwe plekken van de prikken ontstaan die ook spontaan weer wegtrekken.
    

   Succeskans

   De kans op blijvend succes van deze behandeling is zeer hoog ( 85-90%).
    

   Complicaties

   Er is een kleine kans op één van de volgende complicaties:

   • Infectie van het insteekgaatje rond de knie
   • Allergische reactie op de verdovingsvloeistof
   • Trombose

   Bij problemen kunt u contact opnemen met het Flebologisch Centrum.

    

   Policontrole

   Na zes weken komt u terug op de poli om samen met de chirurg of physician assistant het resultaat te beoordelen en te bekijken of aanvullende behandeling nodig is. Soms kan het behandelen van kleine adertjes nog gewenst zijn. (zie bij scleroseren of flebectomie vlgs Muller)
   Spataderen hebben de neiging terug te komen. Vandaar dat regelmatige controle (eens per jaar) wordt geadviseerd om uw benen in goede conditie te houden.
    

   Vergoeding kosten

   De ernst van spataderen kan worden ingedeeld in zes gradaties. De ziektekostenverzekeraars willen alleen spataderen vanaf ernst graad C3 en hoger vergoeden. Sommige verzekeraars hanteren nog weer eigen strengere eisen. De behandelend specialist kan u na het onderzoek van uw been en met behulp van het aanvullende duplex (=echo) vaatonderzoek vertellen welke gradatie u heeft.  Bij ernst C3 is vaak bij duplex onderzoek de hoofdstamader insufficiënt en is er (enig) oedeem bij de enkel.

   Gaat het u vooral om het wegspuiten (scleroseren/foamen) van cosmetisch hinderlijke spataderen of om een Müllerflebectomie dan moet u de kosten hiervan zelf betalen. Voor de tarieven van de behandeling en prijzen van de steunkous zie onze website: www.spataderen–behandeling.nl of u kunt ook het Flebologisch Centrum bellen in Harderwijk: 0341-463890/ 463777. Voor behandelingen voor eigen rekening tekent u een machtiging.Hiermee geeft u het ziekenhuis toestemming om de rekening rechtstreeks aan uzelf te sturen.
   Voor het eerste consult en het aanvullende duplex onderzoek is een verwijzing van uw huisarts nodig. De kosten hieraan verbonden worden door uw ziektekostenverzekering vergoed, echter afhankelijk van uw eigen risico zult u zelf nog wat moeten betalen.
    

    

   Veel gestelde vragen

   Kan ik wel zomaar een ader uit mijn been missen?
   Ja, de spatader die verantwoordelijk is voor het ontstaan van de klachten functioneert niet meer goed. Wanneer deze wordt weggehaald of dichtgesmolten  is er een andere ader, die de functie automatisch overneemt om het bloed terug te voeren naar de grote bloedsomloop.

    

   Er zijn dikke en dunne spataderen op mijn benen zichtbaar. Welke behandeling is dan het beste?
   In het intake gesprek wordt bepaald welke typen spataderen u heeft. Soms is een combinatie van verschillende en meerdere behandelingen nodig om een goed resultaat te krijgen. De grootste spataderen zullen eerst worden verwijderd alvorens de kleinere kunnen worden behandeld.

    

   Wanneer mag ik douchen?
   Als u een elastische kous heeft gekregen, dan mag deze na twee dagen even af om te kunnen douchen. Wel raden we aan om de kous na het douchen snel aan te doen. Zorg er wel voor dat uw benen helemaal goed droog zijn, hierdoor gaat het aantrekken van de kous een stuk makkelijker. U kunt het beste kort douchen met lauwwarm water. Door heet water kunnen de vaten zich teveel verwijden.

    

   Mag ik na de behandeling in de zon of onder de zonnebank?
   Na de sclerocompressietherapie of foambehandeling is het raadzaam om fel zonlicht en zonnebank tot 6 weken na de behandeling zo veel mogelijk te vermijden.
   De kans op verkleuringen van de huid in het behandelde gebied wordt door zonlicht vergroot. Gebruik een goede beschermingsfactor wanneer uw benen toch blootgesteld worden aan zonlicht. Beschermingsfactor 20 of hoger is dan het beste.

    

   Wanneer mag ik weer werken en sporten?
   Na de meeste spataderbehandelingen mag u meteen weer aan het werk. Stil zitten is niet goed, ook al beperken de elastische kousen misschien uw bewegingsvrijheid een beetje. Veel bewegen is juist aan te raden! Met name wandelen en fietsen zijn goed voor de circulatie van bloed in uw benen. Dit mag u meteen na de behandeling dus ook doen. Wacht nog even twee weken met intensieve sporten zoals hardlopen of aerobics.
   Als u in uw dagelijkse bezigheden veel moet staan, vermijdt deze bezigheden dan nog een beetje of draag de elastische steunkousen op de momenten dat u lang stil moet staan. Moet u veel zitten, leg dan de benen omhoog.

    

   Mag ik mijn benen invetten op de dag van de behandeling?
   Het is belangrijk dat u uw benen de avond voor de behandeling en de dag van behandeling niet invet met welke crème dan ook. Het aantekenen van de spatader gaat hierdoor moeilijker, de pleisters hechten minder goed op de huid en het vet in crèmes kan het elastiek van de elastische kous aantasten, waardoor deze eerder zal slijten en functionaliteit verliest.

    

   Hoe snel mag ik vliegen na de behandeling?
   U kunt in principe gewoon vliegen, ook in de periode dat u de kousen nog draagt.

    

   Moet ik stoppen met het gebruik van bloedverdunners?
   Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet vaak één dag of een aantal dagen voor de ingreep gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Meldt daarom het gebruik van bloedverdunners altijd aan degene die de ingreep uitvoert. Indien u op aanraden van uw arts moet stoppen met de bloedverdunners en u bent onder behandeling bij een trombosedienst, dient u contact op te nemen met de trombosedienst binnen uw regio.

    

   Is het nodig om van te voren mijn benen te ontharen?
   Bij zware beharing is het raadzaam om de benen op de dag van behandeling te ontharen. Het is vooral na de behandeling erg prettig in verband met het plakken van pleisters en aan- en uittrekken van de kous.

    

   Keurmerk voor goede spataderzorg

   De Hart&Vaatgroep heeft ziekenhuis St Jansdal het spataderkeurmerk toegekend. Dit keurmerk maakt duidelijk welke ziekenhuizen en behandelcentra de beste spataderzorg aanbieden. Als patiëntenorganisatie vindt de Hart&Vaatgroep het belangrijk dat mensen met spataderen weten waar de beste zorg geboden wordt.
    

   Contact

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   • De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen.
   • Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

     

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-5-2024