l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Schildklieroperatie

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Deze folder geeft u globale informatie over operaties aan de schildklier. Informatie over aandoeningen, waarvoor een schildklieroperatie als behandelingsmethode aangewezen kan zijn, komt in deze folder slechts beperkt aan bod. Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

    

    

    

    


   De schildklier is een vlindervormig orgaan dat in de hals op de luchtpijp is gelegen. De schildklier produceert hormonen die belangrijk zijn voor het regelen van de stofwisseling. Voor de productie van die hormonen is de schildklier voornamelijk afhankelijk van een voldoende aanbod van jodium in het lichaam. In de directe omgeving van de schildklier liggen de stembandzenuwen (de nervus laryngeus recurrens links en rechts). Deze zorgen ervoor dat de stembanden kunnen bewegen. Direct tegen de schildklier aan, aan de achterzijde, liggen een viertal bijschildkliertjes. Twee aan de linkerkant en twee aan de rechterkant. De bijschildklieren zijn van belang voor de kalkhuishouding.
    

   Waarom opereren?

   Het kan om verschillende redenen nodig zijn dat u aan uw schildklier wordt geopereerd. Kort samengevat:

   • De schildklier werkt te hard. Als dat niet met medicijnen in de hand is te houden kan een operatie noodzakelijk zijn.
   • Er zit een knobbel in de schildklier. Die knobbel kan de oorzaak zijn van het te hard werken, maar het kan ook een kwaadaardig gezwel zijn.
   • De schildklier kan vele knobbels bevatten en zo groot zijn geworden dat u last hebt met ademhalen en slikken.
   • De knobbels kunnen ook een cosmetisch probleem zijn.

    

   Afhankelijk van de reden waarom u geopereerd moet worden, kan het nodig zijn de schildklier geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

    

   Bloedverdunners

   Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet vaak één dag of een aantal dagen voor de operatie gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Meldt daarom het gebruik van bloedverdunners altijd aan degene die de operatie uitvoert. Indien u op aanraden van uw arts moet stoppen met de bloedverdunners en u bent onder behandeling bij een trombosedienst, dient u contact op te nemen met de trombosedienst binnen uw regio.
    

   De operatie

   We onderscheiden drie soorten operaties:

   De totale strumectomie
   De schildklier wordt in zijn geheel verwijderd.

   De subtotale strumectomie
   Eén helft wordt totaal, de andere helft voor het grootste   deel verwijderd.

   De hemistrumectomie
   Eén helft van de schildklier wordt in zijn geheel verwijderd. Bijvoorbeeld bij een knobbel in die helft van de schildklier, waarbij het onduidelijk is of de knobbel goedaardig of kwaadaardig is.

    

   Welke operatie het beste is voor u, wordt in samenspraak met de verwijzend internist-endocrinoloog bepaald.

    

   Een schildklieroperatie wordt verricht onder algehele anaesthesie (narcose) en duurt ongeveer één tot anderhalf uur. De anesthesist geeft u informatie over de anesthesie. Tijdens de operatie ligt u met het hoofd zover mogelijk achterover. Er wordt een horizontale snede laag in de hals gemaakt, waarna de schildklier over het algemeen gemakkelijk kan worden bereikt en geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. Van belang daarbij is om de stembandzenuwen en de bijschildklieren te sparen. Bij uitzondering wordt nog een wonddrain na de operatie achtergelaten; meestal wordt er geen drain meer gebruikt.
    

   Na de operatie

   De pijn na de operatie valt over het algemeen mee en is te vergelijken met een keelontsteking. De pijn verdwijnt in een paar dagen. De wond wordt in de huid gehecht met zelfoplosbare hechtingen. Er hoeven dus geen hechtingen te worden verwijderd. U mag na de operatie meteen weer eten en drinken en uit bed.  De dag na de operatie gaan de meeste patiënten naar huis. De wond geneest snel en meestal met een ‘fraai’ litteken.

   U mag thuis weer douchen; ook de wond mag kort nat worden. Uw werk kunt u daarna snel hervatten. Tevens krijgt u afspraken voor de poliklinische controle bij de chirurg en indien nodig de internist.
    

   Mogelijke complicatie

   Geen enkele operatie is zonder risico’s. Zo is ook bij een operatie aan de schildklier de normale kans op complicaties aanwezig, zoals bijvoorbeeld nabloeding, wondinfectie, trombose of longontsteking.

   Daarnaast zijn er nog enkele specifieke complicaties mogelijk. Hoe ingewikkelder de operatie des te meer kans op beschadiging van de structuren die vlak bij de schildklier liggen. Bij de hemistrumectomie is de kans op specifieke complicaties heel gering. Bij de subtotale strumectomie wordt het risico iets groter.

   Specifieke complicaties kunnen zijn:

    

   • letsel van de stembandzenuw (0,5-2,5%)
   • tekort aan bijschildklierhormoon (1,5% bij totale strumectomie)

    

   Letsel van de stembandzenuw blijkt gelukkig veelal van voorbijgaande aard te zijn. Wanneer een stemband daardoor onverhoopt slecht functioneert, kan met de hulp van een logopedist(e) het stemgebruik verbeterd worden. Hard spreken of roepen is dan echter moeilijk of niet mogelijk. Het herstel van de stemband zenuw gaat langzaam en kan wel  een jaar duren. 

    

   De oorzaak van een tekort aan bijschildklierhormoon is gelegen in het feit dat er bij de operatie bijschildkliertjes zijn beschadigd of verwijderd. Dit is te merken aan tintelingen in de vingertoppen en in het ergste geval aan spierkrampen. Met kalktabletten en vitamine D-preparaten kan dit goed worden behandeld.

    

   Bij volledige verwijdering van de schildklier moeten schildklierhormoontabletten gebruikt worden. De internist/endocrinoloog zal u begeleiden bij het instellen op de juiste dosering. Dit kan enige maanden in beslag nemen.
    

   Is er sprake van schildklierkanker dan ondergaat u een specifieke behandeling die in een aparte folder wordt uitgelegd.
    

   Vragen

   Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts.

   Bij dringende vragen of problemen vóór uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de

   afdeling waar de behandeling plaats moet vinden.

    

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

   • De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen.
   • Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

     

   Tot slot

   Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 23-5-2024