l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Liesbreukoperatie 'Uit & Thuis'

Versienr: 4
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   In dit boekje vindt u informatie over de oorzaken en symptomen van een liesbreuk en ook over de diverse behandeltrajecten en speciaal over ons traject UIT & THUIS, waarbij onderzoek en operatie op één dag plaatsvinden.

    

   De ervaring van een patiënt

   De heer De Witte (43) is geopereerd aan een liesbreuk in dagopname. Hij had al een paar jaar een verdikking in de liesstreek, waaraan hij niet veel klachten ondervond. Pas nadat de klachten verergerden bezocht hij de huisarts. Die constateerde een breuk.

   ‘Ik kijk terug op deze dag met een heel goed gevoel. Ik ben netjes ontvangen op de afdeling en de bejegening was uitermate klantvriendelijk. Alles werd mij keurig uitgelegd, stap voor stap. Ik zag niet op tegen de operatie, want het is niet zo’n grote ingreep. Ik heb de eerste paar dagen veel gelegen en soms nog wel pijnstillers genomen. Met name het gebied om de wond deed pijn bij het lachen, niezen, draaien, opstaan etc. Een week later ben ik weer gaan werken. Ik wilde zo weinig mogelijk verzuim en dat is gelukt.’

    

   Trajecten in ziekenhuis St Jansdal

   Niet alle patiënten zijn hetzelfde. Dat geldt ook voor patiënten met een liesbreuk. Daarom willen wij patiënten met een liesbreuk verschillende mogelijkheden bieden om in ons ziekenhuis te worden behandeld. Een liesbreukpatiënt kan de volgende trajecten volgen:

   Spoedbehandeling

   U komt binnen met een spoedverwijzing en een spoedoperatie volgt dezelfde dag. Geen keuze.

    

   Reguliere afspraak

   U heeft liesklachten en u maakt via het afsprakenbureau een afspraak bij de chirurg.

    

   Combinatie afspraak

   U heeft een liesbreuk en maakt via het afsprakenbureau een afspraak bij de chirurg en anesthesist op dezelfde dag. Op een andere dag volgt de operatie.

    

   Behandeling UIT & THUIS

   U heeft een liesbreuk, belt met het afsprakenbureau en voldoet aan de criteria om operatie en opname op één dag te laten plaatsvinden. U ziet op één dag de chirurg en wordt ’s middags geopereerd en mag ’s avonds weer naar huis.

    

   Spoedbehandeling

   Uw huisarts heeft bij u een beklemde liesbreuk geconstateerd. Dit is een bedreigende situatie waarbij de darm die beklemd zit kan afsterven. Daarom is snel ingrijpen noodzakelijk. U krijgt op voorspraak van uw huisarts een spoedafspraak op onze afdeling Spoed Eisende Hulp en wordt, indien noodzakelijk, zo snel mogelijk geopereerd.

    

   Reguliere afspraak

   U ontvangt informatie via de telefoon van het telefonisch intake bureau, spreekt de chirurg van te voren op de polikliniek en het onderzoek vindt van te voren plaats op de polikliniek. Als er sprake is van een andere aandoening dan een liesbreuk, wordt een ander behandelplan opgesteld. Wanneer u andere aandoeningen hebt (bijvoorbeeld van hart of longen, gebruik antistolling) kan met u besproken worden hoe noodzakelijk de ingreep is. Ook kan het noodzakelijk zijn eerst nog een andere specialist te bezoeken. Dit alles wordt op de polikliniek met u besproken en er wordt een plan opgesteld.
   U moet meerdere bezoeken aan het ziekenhuis afleggen als u geopereerd wordt.

    

   Wie komt hiervoor in aanmerking?

   U komt voor dit traject in aanmerking als de diagnose niet zeker is (bij twijfel van de huisarts), of wanneer u hiervoor zelf kiest.

    

   Combinatie afspraak

   Komt u in aanmerking voor een combinatie afspraak, dan ontvangt u veel informatie per telefoon. U komt van te voren één maal naar het ziekenhuis voor een bezoek aan de poli chirurgie en de poli anesthesie. De patiënteninformatie krijgt u van tevoren thuisgestuurd.
   U bezoekt het ziekenhuis in ieder geval twee keer, namelijk één dag waar op de polikliniek afspraken worden gemaakt met chirurg en anesthesist en een tweede dag waarop u wordt geopereerd.

    

   Wie komt hiervoor in aanmerking?

   U komt hiervoor in aanmerking als de diagnose zeker is, dat wil zeggen, u heeft een wegdrukbare zwelling in de lies. Omdat u een andere ziekte heeft, is het veiliger dat u eerst de chirurg en/of anesthesist ziet om te bespreken welke eventuele problemen zich kunnen voordoen tijdens de operatie.

    

   Behandeling UIT & THUIS, alles op één dag

   In ons ziekenhuis kunt u zich via een versneld traject laten opereren. Het voordeel hiervan is dat alle onderzoeken en de operatie op één dag plaats vinden. Als uw huisarts de diagnose heeft gesteld, maakt u bij het ziekenhuis een afspraak. De medewerker van het telefonisch intake bureau stelt u een aantal vragen om te bepalen of u voor deze vorm van behandeling in aanmerking komt. Is dit het geval, dan krijgt u een afspraakbevestiging en patiënteninformatie thuisgestuurd. Op de opnamedag mag u vanaf 00.00 uur niets meer eten, zodat u nuchter in het ziekenhuis verschijnt. Tot een uur voor de opnametijd mag u nog wel water, thee of ranja drinken.
   Wij attenderen u op de liesbreukfilm van ons ziekenhuis welke via de site van het St Jansdal bekeken kan worden. Kijk op www.liesbreuk-operatie.nl.

    

   Wie komt hiervoor in aanmerking?

   Niet alle patiënten komen voor dit traject van liesbreukoperatie in dagopname in aanmerking. U komt in aanmerking als u:

   • Ouder dan 18 jaar en jonger dan 70 jaar bent
   • Thuis opvang geregeld heeft na de operatie, zodat u niet alleen bent
   • In een goede conditie bent en zich goed kunt inspannen (traplopen, fietsen, wandelen) zonder kortademig te worden
   • Geen suikerziekte heeft
   • U komt niet in aanmerking als u bloedverdunners of aspirines gebruikt


   Indien u medicijnen gebruikt, mag u deze de dag van operatie met een slokje water in de ochtend gebruiken. Wij willen dan wel weten welke medicijnen u gebruikt.

    

   Wat is een liesbreuk?

   Een breuk (hernia) is een uitstulping van het buikvlies door een zwakke plek of opening in de buikwand. De liesbreuk is herkenbaar als een zwelling in de lies. De opening of verzwakking in de buikwand kan ontstaan door aangeboren factoren. Ook uitrekking van de buikwand in verband met zwaar tillen, toename in lichaamsgewicht, persen of hoesten kan oorzaak zijn. Bij een liesbreuk bevindt de uitstulping zich in de liesstreek. Een liesbreuk verdwijnt nooit vanzelf.
   Bij verhoging van de druk in de buik, zoals bij staan, bij persen of hoesten, kan er meer buikinhoud in de uitstulping komen.
   De breuk wordt dan groter. Dat kan dan meer klachten gaan geven. Een enkele keer komt het voor dat een breuk bekneld raakt. Dat gaat gepaard met veel pijn. Een spoedoperatie is dan nodig.

    

   Liesbreuk Uit & Thuis

   Voorafgaand aan de operatie:

   Telefonisch consult

   Op de dinsdag in de week van de operatie wordt u tussen 09.00 - 10.00 uur  gebeld door de verpleegkundige van het pre-operatief bureau.


   De verpleegkundige bespreekt met u een aantal aspecten uit de gezondheidsverklaring die u heeft gekregen. Vaak hebben patiënten het gevoel dat dit dezelfde vragen zijn, als die ook al bij het maken van de afspraak zijn gesteld. Dit is grotendeels waar, maar dit betekent voor het ziekenhuis een extra controle. De verpleegkundige zal extra vragen stellen als er onduidelijkheden zijn. Ook kunt u aan haar vragen stellen die u mogelijk nog heeft.
   Tevens zal zij met u de voor- en nadelen van plaatselijke verdoving (ruggenprik) en algehele verdoving bespreken. Meer informatie vindt u in de meegezonden folder over anesthesie. De voorkeur bij deze operatie gaat uit naar een ruggenprik. Mocht u hier bezwaar tegen hebben en liever onder algehele narcose (een ‘roesje’) worden geholpen, kunt u dit bij de verpleegkundige aangeven. Zij zal dan overleg plegen met de anesthesist of het nodig is dat u van te voren nog een bezoek brengt aan de anesthesist. Mocht u nog vragen hebben voorafgaand aan de operatiedag dan adviseren wij U een bezoek te brengen aan de anesthesist en hier een aparte afspraak voor te maken.

    

   Het gebruik van bloedverdunnende medicijnen moet vaak één dag of een aantal dagen voor de operatie gestaakt worden. Dit moet echter altijd gebeuren in overleg met een arts. Meldt daarom het gebruik van bloedverdunners altijd aan degene die de operatie uitvoert. Indien u op aanraden van uw arts moet stoppen met de bloedverdunners en u bent onder behandeling bij een trombosedienst, dient u contact op te nemen met de trombosedienst binnen uw regio.

    

   De dag van opname, onderzoek en operatie

   Melden bij de receptie

   U dient zich ’s ochtends op het afgesproken tijdstip te melden bij de receptie in de centrale hal van het ziekenhuis. Daar wordt u ingeschreven en vraagt men u naar uw identiteits- en verzekeringsbewijs. Onze medewerker zal u daarna verwijzen naar de afdeling dagbehandeling. Daar komt u tezamen met andere patiënten – merendeels ook met een liesbreuk - op één kamer te liggen. De verpleegkundige ontvangt u op de afdeling en zal u de weg wijzen.

    

   Gesprek chirurg

   Aan het begin van de ochtend krijgt u bezoek van de chirurg of Physician Assistant. Hij zal kijken of u daadwerkelijk een liesbreuk heeft. Mocht blijken dat dit niet het geval is, dan wordt een vervolgafspraak gemaakt voor nader onderzoek op een andere dag. Een liesbreuk is door de huisarts echter goed te diagnosticeren. De kans dat u geen liesbreuk heeft is in dit stadium dus zeer klein. Is bij u een liesbreuk vastgesteld, dan zal de chirurg vervolgens een gezamenlijke voorlichting geven.

    

   Verpleegkundige

   De verpleegkundige neemt u bloeddruk op en geeft u instructies over de operatiekleding. Tevens krijgt u een polsbandje met uw gegevens en wordt de kant van de liesbreuk gemarkeerd door de verpleegkundige.
   Als het uw beurt is, wordt u naar de operatieafdeling gereden. Aangezien u met andere liesbreukpatiënten op een dag geholpen wordt, hangt het van de planning af wanneer u aan de beurt bent. De kans dat u enige tijd moet wachten is aanwezig, dus wij raden u aan wat mee te

   nemen om de tijd te verdrijven. Het is tevens toegestaan om een iPod, discman of iets dergelijks mee te nemen naar de operatiekamer.

    

   Voorbereidingsruimte

   Het kan voorkomen dat u tijdens het spreekuur op de polikliniek een andere chirurg aantreft dan in de operatiekamers. Is dit het geval, dan zult u in de voorbereidingsruimte van de operatiekamers nog kunnen kennis maken met de opererend chirurg, voordat de inleiding plaats vindt. Er is dan ook even gelegenheid om de operateur te spreken of vragen te stellen.

    

   Operatiekamer

   Op de operatie kamer komt de anesthesist bij u langs. Als u nog vragen heeft, kunt u deze aan hem stellen. Hij bespreekt met u de mogelijkheden voor de verdoving.

   U krijgt allereerst een infuus en vervolgens wordt naar keuze de ruggenprik of de volledige narcose toegediend.

    

   De operatie

   Er zijn verschillende technieken om liesbreuken te herstellen. Er wordt altijd gebruik gemaakt van kunststof materiaal (een matje), waarmee de verzwakte plek in de buikwand wordt verstevigd. Dit kunststof materiaal wordt goed verdragen door het lichaam.
   In het St Jansdal wordt u geholpen via de open techniek, waarbij de chirurg dit matje inbrengt via een snede ter plaatse van of net iets boven de breuk. De operatie duurt ongeveer 10-15 minuten.

    

   Herstel van de operatie

   Na de operatie wordt u naar de verkoeverkamer gebracht waar uw pols en bloeddruk enige tijd worden gecontroleerd. Na ongeveer 30 minuten mag u terug naar de afdeling.
   Als u hebt gekozen voor een lokale verdoving, dan mag u iets eten en drinken. Als uw bloedruk en pols de juiste waarden vertonen, u heeft geplast en uw heeft weer gevoel in uw benen, dan mag u het ziekenhuis verlaten. Dit zal meestal voor 17.30 uur zijn.

    

   Mogelijke complicaties

   Geen enkele ingreep is vrij van de kans op complicaties. Zo zijn er ook bij deze operatie de normale risico’s op complicaties van een operatie, zoals trombose, longontsteking, nabloeding, wondinfectie. Een geringe uiting van een bloeding kunt u na enkele dagen herkennen in de vorm van een blauwe verkleuring in het wondgebied, die kan uitzakken naar de basis van de penis en de balzak bij de man en naar de grote schaamlip bij de vrouw. Dat is niet verontrustend. Roodheid, eventueel met pijn en koorts, is wel een alarmsignaal. Indien u deze klachten heeft, is het verstandig om contact op te nemen met de polikliniek chirurgie. U krijgt dan een afspraak bij één van de chirurgen.

    

   Wond verzorging en hechtingen

   Twee dagen na de operatie mag de pleister van de wond af en mag u weer douchen.
   Als de wond droog is, hoeft er geen pleister meer op.
   De wond van de huid is onderhuids gehecht. In principe lossen de hechtingen of knoopjes vanzelf op. Soms zit er aan de zijkant van de wond een knoopje van de onderhuidse hechting. Als u hier last van hebt mag u deze na 10 dagen ervan afknippen.
   Indien u hechtingen hebt, die aan de buitenkant van de wond zichtbaar zijn (zwarte draadjes), dienen die na 10 – 14 dagen verwijderd te worden. Dit kan bij de huisarts of tijdens de

   poliklinische controle als deze is afgesproken.

    

   Poliklinische controle

   Er is een afspraak voor u gemaakt voor een telefonische controle één tot twee dagen na de operatie en na 30 dagen. Slechts in uitzondering wordt er, op verzoek van de chirurg, nog een afspraak gemaakt op de polikliniek. Heeft u helemaal geen afspraak voor controle meegekregen, dan verzoeken wij u de afspraak zelf te maken via de poli chirurgie: telefoon (0341) 463777.

    

   Voeding

   U hoeft geen specifiek dieet te volgen.
   Wij raden u wel aan vezelrijke voeding te gebruiken en veel water te drinken. Dit ter stimulans van de stoelgang waardoor persen voorkomen wordt. Heeft u echter na een week nog geen ontlasting, neem dan contact op met uw huisarts voor verder beleid.
    

   Ontsteking

   Rondom de wond ontstaat soms een bloeduitstorting. Dit is een normaal verschijnsel. Krijgt u echter koorts (temperatuur boven de 38,5° C) en/of wordt de wond dik, rood en pijnlijk en/of komt er wondvocht uit, neem dan contact op met de polikliniek chirurgie. Waarschijnlijk zal er een afspraak voor controle gemaakt worden.

    

   Ongevoeligheid

   Een aantal dagen zal het gebied rondom de wond wat anders aanvoelen, dit zal langzaam weer normaal worden.
    

   Contact

   Heeft u na uw bezoek aan het ziekenhuis vragen?

    

   • De eerste vijf dagen na het bezoek kunt u contact met ons opnemen via het algemene nummer van het ziekenhuis: 0341-463911. De receptioniste zal u doorverbinden met de afdeling waar u uw vraag kunt stellen.

    

   • Is het langer dan vijf dagen geleden? Neem dan contact op met uw eigen huisarts of buiten kantoortijden met de huisartsenpost. Zie voor contactgegevens de website van ziekenhuis St Jansdal.

     

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 25-7-2024