l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Voorbereiden_Op-Opname

Hydrocele / Spermatocele operatie

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   In overleg met uw arts zal er bij u een hydrocele of
   spermatocele operatie verricht worden. Deze operatie betreft
   een ingreep aan het scrotum (balzak).
    

   Een hydrocele is een goedaardige zwelling die ontstaat in het
   scrotum en gevuld is met vocht (‘hydros’ is water, ‘cele’ is
   holte). Dergelijke zwellingen komen veel voor en hoeven
   meestal niet behandeld te worden.
    

   Een spermatocele is een holte gevuld met sperma-cellen. Een
   spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij
   een hydrocele de zaadbal binnenin de vochtcollectie zit.
    

   Bij hydrocele of spermatocele bestaat nooit het gevaar dat zij
   kwaadaardig worden, als er niets aan gedaan wordt.
    

   Ontstaan

   Normaal worden de zaadballen omgeven door een met
   vocht gevuld vlies, waarbinnen de zaadbal kan bewegen.
   Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval),
   maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de
   hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een
   hydrocele. Soms ontstaat een hydrocele ook als reactie op een
   gezwel of ernstige ontsteking.
    

   Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocele nader
   onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek
   hiertoe voldoende. Soms dient er ook echografsch onderzoek
   van de balzak plaats te vinden.
    

   Vaak zijn hydroceles klein en zacht aanvoelend, maar in
   sommige gevallen kunnen zij wel tot 15 cm in doorsnede
   worden.
   Spermatoceles ontstaan vanuit de bijbal. Het zaadvocht
   dat in de zaadbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal
   getransporteerd, waar de verdere rijping plaatsvindt. Vanuit de
   bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat.
    

   De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms
   ontstaat er een verwijding van zo’n buisje omdat het
   zaadtransport niet adequaat verloopt (bijvoorbeeld bij
   ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar
   soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele.
    

   Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weer
   weg. Meestal geven een hydrocele of spermatocele geen
   klachten: ze zijn pijnloos en vaak beperkt van grootte. Vaak
   hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze
   echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven ten
   gevolge van kleding of bij bepaalde activiteiten. Soms wordt het
   cosmetisch aspect als storend ervaren.
    

   Therapie

   De behandeling van een spermatocele of hydrocele vindt
   plaats door middel van een operatie. De ingreep kan vaak in
   dagbehandeling of tijdens een korte opname plaatsvinden. Van
   tevoren dienen de haren op de balzak en lies geschoren te
   worden.
    

   De ingreep gebeurt onder algehele narcose of via een regionale
   anesthesie, met behulp van de ruggenprik. Hiervoor vindt
   vooraf een afspraak met de anesthesist plaats.6
    

   Bloedverdunnende middelen

   Het gebruik van bloedverdunnende middelen, waarvoor u bij
   de trombosedienst onder behandeling bent, dient van tevoren
   te worden gestaakt. Dit betreft het gebruik van:

    

   Sintrom (acenocoumarol)
   drie dagen voor de behandeling


   Marcoumar
   vijf dagen voor de behandeling

    

    


   Neemt u vooraf contact op met de trombosedienst om te
   vragen of u in de tussentijd een andere vorm van bloedverdunning moet gebruiken.
    

   Alle andere bloedverdunners mogen in principe worden
   doorgebruikt. Hierop gelden echter twee uitzonderingen:
    

   • Gebruikt u naast ascal (acetylsalicylzuur / carbasalaat
   calcium) ook persantin (dipyridamol) stopt u dan drie
   dagen voor de behandeling met de persantin.
   • Gebruikt u naast ascal (acetylsalicylzuur/ carbasalaat
   calcium) ook plavix (clopidogrel / iscover) stopt u dan
   drie dagen voor de behandeling met de plavix.7

    

    

   Gebruikt u slechts één van bovenstaande middelen? Bespreek
   dan vooraf met uw behandeld uroloog of u deze medicatie
   kunt doorgebruiken.
    

   Als u bent gestopt met de bloedverdunners die u via de
   trombosedienst gebruikt, wordt er op de dag van de behandeling bloed geprikt om te controleren of het bloed inmiddels
   weer voldoende gestold is (of het weer dik genoeg is). U
   heeft hiervoor een aanvraagformulier meegekregen van de
   polikliniek. Het is de bedoeling dat u zich voor de opname
   meldt bij de bloedafname in de centrale hal van het St Jansdal.
   Naast de balie staat een apparaat waar u een nummer kunt
   trekken. Drukt u hierbij op de knop “cito” zodat u zo nodig
   met voorrang uit de wachtkamer wordt geroepen.
   Als u gestopt bent met persantin (dipyridamol) of plavix
   (clopidogrel / iscover) is bloed prikken niet nodig.
    

   De ingreep

   De uroloog maakt een snede in de balzak of in de lies. Via deze
   snede worden de bal en bijbal geïnspecteerd en de hydrocele
   of spermatocele verwijderd. De huidwond wordt meestal met
   oplosbare hechtingen gesloten.
   De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de ingreep wordt
   een suspensoir verband aangelegd. Een suspensoir is een
   draagverband voor het scrotum.
    

   Nazorg

   Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die
   u steun geeft (dus geen boxershort), ook ‘s nachts. Hiermee
   vermindert u de kans op zwelling. De verbandgazen waarmee
   de balzak is ingepakt, moet u twee dagen laten zitten. Hierna
   kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen.8
   Het suspensoir mag na 24 uur af, tenzij u het steunverband
   prettig vindt.
   Na 7 dagen is zwemmen en baden meestal weer mogelijk.
   De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te
   doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt.
   Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die
   pas geleidelijk uit zichzelf verdwijnt. De zwelling kan vaak zelfs
   groter zijn dan de aanvankelijke zwelling.
   Drie dagen na de ingreep mag u in principe weer starten met
   de bloedverdunners. Als u nog veel bloed verliest via de urine,
   vragen wij u eerst contact op te nemen met de polikliniek
   urologie voordat u weer start met deze medicatie.
    

   Complicaties

   Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting,
   overmatige pijn in het wondgebied of een infectie. Een
   blauwverkleuring van de wond komt regelmatig voor en hoeft
   niet behandeld te worden. Zelden komt de hydrocele terug; in
   1 à 2 % van de gevallen. Na een spermatocele operatie is het
   mogelijk dat een nieuwe spermatocele ontstaat.
   Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport
   van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het
   altijd mogelijk dat een operatie aan de bijbal, zoals bij een
   spermatocele (niet bij een hydrocele) een afsluiting van dit
   transportsysteem veroorzaakt. Dit zou kunnen resulteren in
   sterilisatie aan de geopereerde zijde. Als er nog sprake is van
   een kinderwens zal de uroloog daarom terughoudend zijn in de
   behandeling van de spermatocele. Bij een hydrocele operatie is
   bovenstaande niet van toepassing.9
    

   Alternatief

   Soms wordt een hydrocele behandeld door middel van
   aspiratie. Dat wil zeggen dat met een naald geprikt wordt in de
   vochtholte en dat het vocht opgezogen wordt. Soms wordt er
   hierna een stof ingebracht om te zorgen voor verkleving van de
   wanden van de holte.
   Deze techniek wordt soms nog toegepast indien een operatie
   niet gewenst of mogelijk is. De techniek gaat wel gepaard met
   een hogere kans op terugkeer van de hydrocele en op infectie.
    

   Controle

   Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.
    

   Wat te doen bij ziekte of verhindering?

   Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw
   afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op
   met de polikliniek urologie.
    

   Tot slot

   Deze brochure betreft algemene voorlichting en is bedoeld als
   extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.
   Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding
   geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden
   gemaakt.
   Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u
   tijdens spreekuren contact opnemen met de polikliniek voor
   urologie. Deze is te bereiken op telefoonnummer (0341)
   463558.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer