l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Hydrocele / Spermatocele operatie

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   In overleg met uw arts zal er bij u een hydrocele of spermatocele operatie verricht worden. Deze operatie betreft een ingreep aan het scrotum (balzak).
    

   Een hydrocele is een goedaardige zwelling die ontstaat in het scrotum en gevuld is met vocht (‘hydros’ is water, ‘cele’ is holte). Dergelijke zwellingen komen veel voor en hoeven meestal niet behandeld te worden.
    

   Een spermatocele is een holte gevuld met sperma-cellen. Een spermatocele is vaak los van de zaadbal te voelen, terwijl bij een hydrocele de zaadbal binnenin de vochtcollectie zit.
    

   Bij hydrocele of spermatocele bestaat nooit het gevaar dat zij kwaadaardig worden, als er niets aan gedaan wordt.
    

   Ontstaan

   Normaal worden de zaadballen omgeven door een met vocht gevuld vlies, waarbinnen de zaadbal kan bewegen. Onder bepaalde omstandigheden, zoals een trauma (ongeval), maar heel vaak ook zonder aanwijsbare oorzaak, neemt de hoeveelheid vocht rond de bal sterk toe. Zo ontstaat een hydrocele. Soms ontstaat een hydrocele ook als reactie op een gezwel of ernstige ontsteking.
    

   Het is dan belangrijk dat de oorzaak van de hydrocele nader onderzocht wordt. Meestal is een lichamelijk onderzoek hiertoe voldoende. Soms dient er ook echografsch onderzoek van de balzak plaats te vinden.
    

   Vaak zijn hydroceles klein en zacht aanvoelend, maar in sommige gevallen kunnen zij wel tot

   15 cm in doorsnede worden. Spermatoceles ontstaan vanuit de bijbal. Het zaadvocht dat in de zaadbal wordt gevormd, wordt naar de bijbal getransporteerd, waar de verdere rijping   plaatsvindt. Vanuit de bijbal gaat het zaadvocht via de zaadleider richting prostaat.
    

   De bijbal bestaat uit talrijke kleine verzamelbuisjes. Soms ontstaat er een verwijding van zo’n buisje omdat het zaadtransport niet adequaat verloopt (bijvoorbeeld bij ontsteking of ongeval). Vaak blijft zo’n verwijding klein, maar soms wordt deze groter en dan ontstaat een spermatocele.
    

   Een hydrocele of spermatocele gaat meestal niet vanzelf weer weg. Meestal geven een hydrocele of spermatocele geen klachten: ze zijn pijnloos en vaak beperkt van grootte. Vaak hoeven ze dan ook niet behandeld te worden. Soms worden ze echter zo groot dat ze hinderlijk worden en klachten geven ten gevolge van kleding of bij bepaalde activiteiten. Soms wordt het cosmetisch aspect als storend ervaren.
    

   Therapie

   De behandeling van een spermatocele of hydrocele vindt plaats door middel van een operatie. De ingreep kan vaak in dagbehandeling of tijdens een korte opname plaatsvinden. Van tevoren dienen de haren op de balzak en lies geschoren te worden.
    

   De ingreep gebeurt onder algehele narcose of via een regionale anesthesie, met behulp van de ruggenprik. Hiervoor vindt vooraf een afspraak met de anesthesist plaats.
    

   Bloedverdunnende middelen

   Het gebruik van bloedverdunnende middelen, waarvoor u bij de trombosedienst onder behandeling bent, dient van tevoren te worden gestaakt. Dit betreft het gebruik van:

   Sintrom (acenocoumarol)
   drie dagen voor de behandeling

    

   Marcoumar
   vijf dagen voor de behandeling


   Neemt u vooraf contact op met de trombosedienst om te vragen of u in de tussentijd een andere vorm van bloedverdunning moet gebruiken.
    

   Alle andere bloedverdunners mogen in principe worden doorgebruikt. Hierop gelden echter twee uitzonderingen:

   • Gebruikt u naast ascal (acetylsalicylzuur / carbasalaat calcium) ook persantin (dipyridamol) stopt u dan drie dagen voor de behandeling met de persantin.
   • Gebruikt u naast ascal (acetylsalicylzuur/ carbasalaat calcium) ook plavix (clopidogrel / iscover) stopt u dan drie dagen voor de behandeling met de plavix. Gebruikt u slechts één van bovenstaande middelen? Bespreek dan vooraf met uw behandeld uroloog of u deze medicatie kunt doorgebruiken.
     

   Als u bent gestopt met de bloedverdunners die u via de trombosedienst gebruikt, wordt er op de dag van de behandeling bloed geprikt om te controleren of het bloed inmiddels weer voldoende gestold is (of het weer dik genoeg is). U heeft hiervoor een aanvraagformulier meegekregen van de polikliniek. Het is de bedoeling dat u zich voor de opname meldt bij de bloedafname in de centrale hal van het St Jansdal.
   Naast de balie staat een apparaat waar u een nummer kunt trekken. Drukt u hierbij op de knop “cito” zodat u zo nodig met voorrang uit de wachtkamer wordt geroepen.
   Als u gestopt bent met persantin (dipyridamol) of plavix (clopidogrel / iscover) is bloed prikken niet nodig.
    

   De ingreep

   De uroloog maakt een snede in de balzak of in de lies. Via deze snede worden de bal en bijbal geïnspecteerd en de hydrocele of spermatocele verwijderd. De huidwond wordt meestal met oplosbare hechtingen gesloten.
   De ingreep duurt ongeveer 30 minuten. Na de ingreep wordt een suspensoir verband aangelegd. Een suspensoir is een draagverband voor het scrotum.
    

   Nazorg

   Na de operatie is het raadzaam een onderbroek te dragen die u steun geeft (dus geen boxershort), ook ‘s nachts. Hiermee vermindert u de kans op zwelling. De verbandgazen waarmee de balzak is ingepakt, moet u twee dagen laten zitten. Hierna kunt u het verband verwijderen en mag u weer douchen.
   Het suspensoir mag na 24 uur af, tenzij u het steunverband prettig vindt.
   Na 7 dagen is zwemmen en baden meestal weer mogelijk.
   De eerste week na de ingreep is het verstandig rustig aan te doen. Zelf voelt u meestal het beste wat u wel en niet kunt.
   Vaak is er na de operatie een zwelling rondom de zaadbal, die pas geleidelijk uit zichzelf verdwijnt. De zwelling kan vaak zelfs groter zijn dan de aanvankelijke zwelling.
   Drie dagen na de ingreep mag u in principe weer starten met de bloedverdunners. Als u nog veel bloed verliest via de urine, vragen wij u eerst contact op te nemen met de polikliniek
   urologie voordat u weer start met deze medicatie.
    

   Complicaties

   Soms ontstaat er na de ingreep een bloeduitstorting, overmatige pijn in het wondgebied of een infectie. Een blauwverkleuring van de wond komt regelmatig voor en hoeft niet behandeld te worden. Zelden komt de hydrocele terug; in 1 à 2 % van de gevallen. Na een spermatocele operatie is het mogelijk dat een nieuwe spermatocele ontstaat. Van belang is dat de bijbal verantwoordelijk is voor transport van zaadcellen tussen zaadbal en prostaat. Daarom is het
   altijd mogelijk dat een operatie aan de bijbal, zoals bij een spermatocele (niet bij een hydrocele) een afsluiting van dit transportsysteem veroorzaakt. Dit zou kunnen resulteren in sterilisatie aan de geopereerde zijde. Als er nog sprake is van een kinderwens zal de uroloog daarom terughoudend zijn in de behandeling van de spermatocele. Bij een hydrocele operatie is
   bovenstaande niet van toepassing.
    

   Alternatief

   Soms wordt een hydrocele behandeld door middel van aspiratie. Dat wil zeggen dat met een naald geprikt wordt in de vochtholte en dat het vocht opgezogen wordt. Soms wordt er hierna een stof ingebracht om te zorgen voor verkleving van de wanden van de holte.
   Deze techniek wordt soms nog toegepast indien een operatie niet gewenst of mogelijk is. De techniek gaat wel gepaard met een hogere kans op terugkeer van de hydrocele en op infectie.
    

   Controle

   Volgens afspraak komt u op controle bij de uroloog.
    

   Wat te doen bij ziekte of verhindering?

   Als u door ziekte of een andere reden verhinderd bent uw afspraak na te komen, neem dan zo snel mogelijk contact op met de polikliniek urologie.
    

   Tot slot

   Deze brochure betreft algemene voorlichting en is bedoeld als extra informatie naast het gesprek met uw behandelend arts.
   Bijzondere omstandigheden kunnen tot wijzigingen aanleiding geven. Dit zal altijd door uw uroloog aan u kenbaar worden gemaakt.
   Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen dan kunt u tijdens spreekuren contact opnemen met de polikliniek voor urologie. Deze is te bereiken op telefoonnummer (0341)
   463558.

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 20-4-2021