l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Hartfalenpoli

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Uw cardioloog heeft hartfalen bij u geconstateerd. Kort gezegd betekent dit dat uw hartspier verzwakt is en niet in staat om voldoende bloed en zuurstof door uw lichaam rond te pompen. Dit uit zich in lichamelijke klachten. Om u en uw omgeving zo goed mogelijk te leren omgaan met hartfalen bent u verwezen naar de hartfalenpolikliniek. Dit is het spreekuur van de hartfalenverpleegkundige. Zij zal u de komende tijd begeleiden. Daarbij blijft u onder controle van uw cardioloog.

    

   Hartfalenverpleegkundige

   De hartfalenverpleegkundige adviseert en geeft voorlichting met betrekking tot het gebruik van medicijnen, leefregels en richtlijnen. Zij begeleidt u, zodat u de symptomen van hartfalen begrijpt en leert herkennen. Daarnaast verricht zij controles op het gebied van gewicht en bloeddruk. Als dit wenselijk is, wordt de medicatie aangepast. Aanvullend kan er bloedonderzoek verricht worden. Alle gegevens worden genoteerd in uw medisch dossier.

    

   Wat neemt u mee?

   Neem bij elk polikliniekbezoek mee:

   • Een overzicht van de medicijnen die u gebruikt
   • Uw patiëntenpas
   • Uw afsprakenkaart

    

   Waar vind u de hartfalenpolikliniek

   U kunt zich melden op de polikliniek cardiologie, bewegwijzerings nummer 1.46. U neemt plaats in de wachtruimte, waar de hartfalenverpleegkundige u ophaalt.

    

   Iemand meenemen naar het spreekuur

   Niet alleen u moet leren omgaan met hartfalen, ook uw partner en/of andere naaste. Hij/zij is welkom tijdens het polibezoek. Voor het eerste bezoek staat een uur gepland, daarna doorgaans een half uur.

    

   Telefonisch spreekuur

   Voor vragen of onduidelijkheden kunt u, tijdens het telefonisch spreekuur, contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige. 
   Dit spreekuur vindt plaats:

   • maandag t/m vrijdag
   • van 8.30 tot 9.00 uur
   • van 13.00 tot 13.30 uur
   • telefoonnummer: (0341) 435475.

    

   Acute klachten

   Bij acute klachten waarschuwt u de huisarts of de huisartsenpost:

   tussen 08.00 en 17.00 uur uw huisarts
    

   buiten praktijkuren

   Huis Artsen Post (HAP)
   eerst bellen: tel 0900 341 0 341

    

   Meer informatie

   Voor meer informatie over hartfalen kunt u terecht op de website van de Hartstichting: www.hartstichting.nl

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 26-10-2021