l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Coloscopie, kijkonderzoek van de dikke darm, instructie diabetes mellitus

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Binnenkort ondergaat u een darmonderzoek (coloscopie). In deze folder krijgt u het advies over het gebruik van de diabetesmedicatie. Dit is een aanvulling op de informatiefolder Coloscopie: kijkonderzoek van de dikke darm, het onderzoek.

    

   Algemeen advies

   Tijdens de voorbereidingsdagen kunt u last krijgen van te hoge of te lage bloedglucosewaarde. Om dit zoveel mogelijk te voorkomen adviseren wij de voor u geldende instructies nauwkeurig op te volgen. 

   • Heeft u een insulinepomp neem dan altijd contact op met uw eigen diabetesbehandelaar. 
   • Mensen met diabetes mellitus type 1 kunnen NOOIT zonder insuline. 
   • Als u insuline gebruikt en weleens hypo’s (lage bloedglucose) heeft, neem  druivensuikertabletten mee. 
   • Neem (indien van toepassing) uw eigen insulinepennen en glucosemeter mee. 
   • Heeft u nog vragen, neem dan contact op met uw eigen diabetesbehandelaar (bij voorkeur zeven dagen voor het onderzoek).

    

   Coloscopie; zie de folder Coloscopie, kijkonderzoek van de dikke darm, het onderzoek.

   Als voorbereiding op een coloscopie gelden vanaf drie dagen voor het onderzoek bepaalde voedingsadviezen. Er zijn beperkingen in wat u mag eten. De dag voor het onderzoek vanaf 16.00 uur helder vloeibaar drinken en om 18.00 start u met het drinken van het laxeermiddel. Tijdens de dag vóór onderzoek graag de metformine en de SGLT 2- remmer tijdelijk stoppen (protocol 1 tabel 3).

    

   Wat kunt u doen als u verschijnselen van een hypo krijgt? 

   Krijgt u verschijnselen van een hypo (lage bloedsuiker), zoals honger, beven, zweten, een trillerig gevoel, bleekheid, wazig zien, hoofdpijn en duizeligheid en een bloedsuiker lager dan 4.0 mmol/l? Neemt u dan 5-7 tabletten druivensuiker. U kunt ook één glas limonade drinken, gemaakt van 35 ml ranja (=3 eetlepels) aangelengd met water (of appelsap). 

   Controleer uw bloedglucose na 15 minuten opnieuw, wanneer deze glucose nog lager dan 4 is, herhaal dan bovenstaand advies. 

    

   Algemeen advies voor controle bloedglucose (voor de mensen met insuline behandeling)

   Belangrijk is de controle van uw bloedglucose. In de tabellen hieronder ziet u wat u moet doen als uw bloedglucose te hoog of te laag is. Kijk in desbetreffende folder of u vast of vloeibaar voedsel mag. 

   Voor extra informatie over de koolhydraten, zie de folder Koolhydratenlijst.

    

   Bloedglucosecontrole de dag vóór het onderzoek 

    Waarde bij controle voor de nacht 

    Actie 

   • Lager dan 4 mmol/l 
   • 5 tot 7 tabletten druivensuiker of 35 ml (=3 eetlepels) ranja aangemengd met water (heldere vloeistoffen) 
   • En 25 gr koolhydraten (vloeibaar bijvoorbeeld 250 ml magere yoghurt). 
   • Tussen 4 en 7 mmol/l 
   • 15 gram koolhydraten vloeibaar; bv glas appelsap, 35 ml ranja of helder vruchtensap. 
   • Hoger dan 7 mmol/l 
   • U hoeft niets te doen 
   • Hoger dan 15 mmol/l 
   • Spuit zonodig extra kortwerkend insuline zoals voor u gebruikelijk is. 
   • Indien u corrigeert, controleer na twee uur uw glucosewaarde. 

    

   Bloedglucosecontrole gedurende de dag ván het onderzoek

    Tijdstip  Bloedglucosewaarde  Actie

    Dagcurve prikken: 

   • Nuchter (op het tijdstip waarop u normaliter ontbijt) 
   • Twee uur hierna 
   • Lunchtijd 
   • Voor avondeten 
   • Voor slapen gaan 

    Lager dan 4 mmol/l (hypo) 

    

    

    

    

    

    

    Tussen 4 en 10 mmol/l 

    

    Tussen 10 en 15 mmol/l 

    

    

    

    

    

    Hoger dan 15 mmol/l 

    5 tot 7 tabletten druivensuiker of

    35 ml (= 3 eetlepels) ranja

    aangemengd met water (ranja

    passeert de maag snel en is

    geen belemmering voor het

    onderzoek

    

    Goed 

    

    Accepteren Uitzondering:

    Diabetes type 1, eigen

    bijspuitschema hanteren of wat

    is afgesproken met

    diabetesteam. 

    

    Indien mogelijk zelf bijregelen 

    

   1. Bloedglucoseverlagende tabletten en/ of GLP1-analoog

   Dag vóór het onderzoek: Gebruik geen bloedsuikerverlagende tabletten en/of GLP-1 injectie. Na de lunch geen maaltijd meer. 

   • Gebruikt u insuline, kijk dan ook bij hoofdstuk 2. 

    

   Dag ván het onderzoek 

   Tabel 1.1: 

    Onderzoek vindt plaats vóór 13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

    08.00 uur geen tabletten innemen. 

    Na het onderzoek: 

    Bij de volgende maaltijd de gebruikelijke dosering hervatten

    (niet inhalen). 

    

   Tabel 1.2: 

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

    08.00 uur geen tabletten innemen. 

    Na het onderzoek: 

    Bij het avondeten: gebruikelijke dosering hervatten

    (niet inhalen). 

    

   Tabel 1.3: Overzicht orale bloedglucoseverlagende medicijnen (tabletten) 

    Soort preparaat 

    Generieke naam / Merknaam 

    ? Glucosidasremmer 

   • Acarbose / glucobay 

    Biguanide 

   • Metformine 
   • Metformine/glibenclamide -glucovance 

    Sulfonylureumderivaten 

   • Glibenclamide (voorheen daonil
   • Gliclazide / diamicron 
   • Gliclazide 
   • Glimepiride / amaryl 
   • Tolbutamide 

    Meglitiniden 

   • Repaglinide / novonorm 

    Thiazolidinedionen 

   • Pioglitazon / actos 
   • Pioglitazon/metformine -competact 

    SGLT2- remmers 

   • Canagliflozine / Invokana 
   • Canagliflozine /metformine- Vokanamet 
   • Dapagliflozine / Forxiga 
   • Dapagliflozine/metformine Xigduo 
   • Empagliflozine / Jardiance 
   • Empagliflozine/metformine - Synjardy 

    DPP-4 remmers 

   • Linagliptine / Trajenta 
   • Linagliptine/metformine – Jentadueto 
   • Saxagliptine / Onglyza 
   • Saxagliptine/metformine – Komboglyze 
   • Sitagliptine / Januvia-Ristaben-Tesavel-Xelevia 
   • Vildagliptine / Galvus-Jalra 
   • Vildagliptine/metformine - Eucreas        

    GLP-1 

   • Semaglutide / Rybelsus 

    

   Tabel 1.4. GLP-1 injecties 

    Dulaglutide (Trulicity

    Exenatide (Byetta, Bydureon

    Liraglutide (Victoza, Saxenda

    Lixisenatide (Lyxumia

    Semaglutide (Ozempic

    

   2. Insuline éénmaal daags langwerkend insuline of een combinatie van 1dd insuline en GLP1-analoog 

   Dag vóór het onderzoek: 

   Indien u gewend bent om de langwerkende insuline: 

   • ‘s ochtends te injecteren, 75% (¾) dosering van de gebruikelijke hoeveelheid. 
   • ’s avonds te injecteren, 50% (½) dosering van de gebruikelijke hoeveelheid. 

    

   Dag ván het onderzoek

   Tabel 2.1:

    Onderzoek vindt plaats vóór 13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

    Geen insuline 

    Na het onderzoek:

   • Bij de eerste maaltijd na het onderzoek injecteert u 50% (½) van de gebruikelijke ontbijtdosering. 
   • Als u de insuline normaal in de avond injecteert hervat u de gebruikelijke dosering op het gebruikelijke tijdstip.

    

   Tabel 2.2:

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

    08.00 uur: bent u gewend om de langwerkende

    insuline ’s ochtends te injecteren, dan dient u

    50% (½) van de gebruikelijke dosering te

    injecteren. 

    Na het onderzoek:

    Als u de insuline normaal in de avond injecteert

    hervat u de gebruikelijke dosering op het

    gebruikelijke tijdstip.

    

   Tabel 2.3. Overzicht langwerkende insuline, tijdstip van injecteren: 1 keer per dag (of ontbijt of avondeten of voor slapen).

    Soort insuline  Generieke naam/ merknaam
    Middellang
   • Insuline Isofaan: - Insulatard / Humaline NPH /  Insuman Basal
    Langwerkend
   • Insuline Detemir: Levemir 
   • Insuline Glargine: Abasaglar, Lantus, Toujeo
    Ultra-Langwerkend
   • Insuline Degludec: Tresiba
    Combinatie insuline en GLP-1ra
   • Insuline Glargine/lixisenatide:  Suliqua 
   • Insuline Degludec/liraglutide:  Xultophy 

    

   3. Insuline tweemaal daags: mix-insuline 

   Dag vóór het onderzoek: 

   • Bij het ontbijt de gebruikelijke insulinedosering. 
   • Bij het avondeten 50% (½) dosering van de gebruikelijke hoeveelheid. 

    

   Dag ván het onderzoek

   Tabel 3.1: 

    Onderzoek vindt plaats vóór13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

    Geen ontbijt = geen insuline

    Na het onderzoek: 

   • Bij de eerste maaltijd (lunch) na het onderzoek injecteert u 33 % (1/3) van de gebruikelijke ontbijtdosering. 
   • Bij het avondeten: gebruikelijke dosering.

    

   Tabel 3.2: 

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur 

    Dosering 

    Vóór het onderzoek: 

   • 08.00 uur : 50 % (1/2) van de gebruikelijke ochtenddosering. 

    Na het onderzoek: 

   •  Bij het avondeten: gebruikelijke dosering. 

    

    

   Tabel 3.3 Overzicht van mix insulines, tijdstip van injecteren: 2 keer per dag (ontbijt en avondeten) 

    Soort insuline 

    Generieke naam / merknaam 

    Mix insulines 

   • Gewone insuline / isofane insuline: Humaline 30/70 
   • Gewone insuline / isofane insuline: Insuman Comb 25 
   • Aspart/ protamine: Novomix 30/70 
   • Lispro/ protamine: Humalog mix 25/75 
   • Aspart/ degludec: Ryzodeg 

    

   4. Insuline viermaal daags: kortwerkend insuline in combinatie met éénmaal daags langwerkende insuline 

   Dag vóór het onderzoek: 

   Indien u gewend bent om de: 

   • Langwerkende insuline ‘s ochtends te injecteren, dan dient u 75% (3/4) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 
   • Langwerkende insuline ’s avonds te injecteren, dan dient u 50 % (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 
   • Kortwerkende insuline: zoals u gewend bent. Bij lagere glucose uw eigen bijspuitschema hanteren

    

   Dag ván het onderzoek

   Tabel 4.1:

    Onderzoek vindt plaats vóór 13.00 uur  

    Dosering 

    Voor het onderzoek: 

    Bij langwerkende insuline in de ochtend: 

   • 50% (1/2) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    Geen ontbijt = Geen kortwerkende insuline.

    Na het onderzoek:

    Langwerkende insuline in de avond: 

   •  gebruikelijke dosering hervatten. 

    Kortwerkende insuline: gebruikelijke dosering

    hervatten bij 7de maaltijden

    

    

   Tabel 4.2: 

    Onderzoek vindt plaats ná 13.00 uur 

    Dosering 

    Voor het onderzoek: 

    Bij langwerkende insuline in de ochtend: 

   • 50% (½) van de gebruikelijke hoeveelheid te injecteren. 

    Kortwerkende insuline: 

   • Geen ontbijt = geen kortwerkende insuline 

    Na het onderzoek: 

    Langwerkende insuline in de avond: 

   •  de gebruikelijke dosering hervatten. 

    Kortwerkende insuline: 

   • hervatten bij de maaltijden. 

    

   Tabel 4.3. Overzicht van kortwerkende (voor iedere maaltijd en zonodig voor correctie) en langwerkende insuline (1 keer daags) 

    Kortwerkende insuline 

    Generieke naam / merknaam 

    Zeer ultra-kortwerkend 

   • Insuline aspart: Fiasp 

    Ultra-kortwerkend 

   • Insuline aspart: Novorapid 
   • Insuline lispro: Humalog 
   • Insuline glulisine: Apidra 

    Kortwerkend 

   • Insuline, gewoon: Humaline regular 

    

    Langwerkende insuline 

    Generieke naam/ merknaam 

    Middellang 

   • Insuline Isofaan: - Insulatard / Humaline NPH /  Insuman Basal 

    Langwerkend 

   • Insuline Detemir: Levemir 
   • Insuline Glargine: 

             Abasaglar, Lantus, Toujeo 

    Ultra-Langwerkend 

   • Insuline Degludec: Tresiba 

    

   5. Subcutane Insulinepomp (CSII)

   Neem altijd contact op met uw eigen diabetesverpleegkundige of behandelend arts voor een individueel advies. 

    

   Algemeen:

   In principe hoeft u de basaalstand niet aan te passen. De bolus wordt gegeven zoals u gewend bent afhankelijk van uw bloedglucose en koolhydraatintake. 

   • Bij intensief laxeren kan het nodig zijn om de basaalstand (tijdelijk) te verlagen. 
   • Zijn de bloedglucosewaarden gedurende de dag lager dan 6, dan adviseren wij om de pomp op een tijdelijke basaal van 50% in te stellen. 
   • Bij niet eten wordt geen maaltijdbolus gegeven. Bij verhoogde glucoses gebruikt u de correctiebolus en eventueel de tijdelijke basaal verhogen. 

    

   Een algemeen advies voor bijspuitschema bij nuchter beleid (indien u kortwerkende insuline heeft) 

   • Bloedglucose hoger dan 15 mmol/l, 2 eenheden (ultra) kortwerkende insuline 
   • Bloedglucose hoger dan 20 mmol/l, 4 eenheden (ultra) kortwerkende insuline 

   Controleer de bloedglucose na twee uur en corrigeer evt na twee uur. 

    

   Bereikbaarheid

   • St Jansdal ziekenhuis: 0341-463911 
   • Diabetescentrum (poli Interne Geneeskunde) 0341-463747 
   • De diabetesverpleegkundigen van het St Jansdal zijn te bereiken via de assistente. Als u contact opneemt, geef dan de gebruikte medicatie en (insuline) doseringen door. De assistente maakt voor u een telefonische afspraak met de diabetesverpleegkundige 
   • Functieafdeling (planning Endoscopie 0341-463538) 
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 4-7-2022