l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Mammacentrum


C37be8333d81c8d00a62618018575f2b1

Binnen een uur had ik alle onderzoeken achter de rug

Ria Gerritsen - Jansen

In het Mammacentrum St Jansdal staat een deskundig team voor u klaar. Zij hebben één gezamenlijk doel: optimale borstzorg voor iedere patiënt. Alle professionals van het Mammacentrum hebben zich gespecialiseerd in borstkanker. Zij werken volgens de laatste richtlijnen en hebben oog voor ieders individuele situatie.

health_041-schedule-checkup-medical-healthcareBinnen 2 werkdagen terecht

Bent u ongerust? Bij ons Mammacentrum kunt u binnen twee werkdagen terecht!

l
health_021-report-medical-healthcare-documentUitslag nog dezelfde dag

Als alle onderzoeken zijn gedaan krijgt u nog dezelfde dag de uitslag

l
health_012-nurse-hospital-medical-checkupVast contactpersoon

Tijdens het behandeltraject heeft u één aanspreekpunt, voor begeleiding en uitleg.

l

Contactgegevens Mammacentrum St Jansdal

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor een afspraak in Mammacentrum is een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Eerste afspraken kunnen alleen gemaakt worden via het intakebureau tel. 0341- 46 38 48

   

Persoonlijk en dichtbij is waar het Mammacentrum voor staat. Dit begint al bij het eerste contact. Voor meer informatie over onze zorg, vragen of opmerkingen kunt u op werkdagen altijd telefonisch contact opnemen met het Mammacentrum, via tel. 0341 - 46 39 81

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder voor een afspraak in het Mammacentrum geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch worden gemaakt. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

 

 

 

Folders en Info

Over het Mammacentrum

Het mammateam van St Jansdal bestaat uit mamma-chirurgen, internist-oncologen, mamma-radiologen, radiotherapeuten, pathologen, plastisch chirurg, verpleegkundig specialisten, mammacareverpleegkundigen en oncologieverpleegkundigen. Ook een psycholoog en fysiotherapeuten behoren standaard tot het mammateam. Alle patiënten kennen binnen het mammateam één vast aanspreekpunt vanuit de mammapoli.

 

Bij onderzoek en behandeling van een borstafwijking werkt een team van gespecialiseerde artsen, verpleegkundigen en overige medewerkers zeer nauw samen. 

 

Naast de spreekuren in St Jansdal Harderwijk is er iedere woensdag mammapoli in locatie Lelystad. Ook een plastisch chirurg houdt er spreekuur. Tevens is het maken van een MRI ook mogelijk in Lelystad.

Wat is borstkanker?

Bij borstkanker gaat er iets mis met de celdeling. Het menselijk lichaam is opgebouwd uit cellen, waarin erfelijk materiaal zit. Die cellen vermenigvuldigen zich steeds, zodat afstervende cellen vervangen kunnen worden door nieuwe. Soms loopt dat verkeerd. Dan ontstaan er foute cellen die samen een kwaadaardig gezwel vormen: een tumor. Dat is wat borstkanker is. De medische term is carcinoom. Bij borstkanker heet dit mammacarcinoom. Bij het overgrote deel van de vrouwen begint de ziekte in de melkgangen. Meestal gaat het om kanker in één borst.

 

Symptomen

Hoe vroeger borstkanker wordt ontdekt, hoe groter de kans op genezing. Vandaar dat het belangrijk is om je borsten regelmatig te onderzoeken op symptomen die kunnen wijzen in de richting van borstkanker. Buiten knobbeltjes zijn er nog andere symptomen. Het herkennen van de symptomen is belangrijk, omdat hierdoor in een vroeg stadium borstkanker kan worden ontdekt. De genoemde symptomen betekent niet dat iemand borstkanker heeft. Tachtig procent van de knobbeltjes of andere veranderingen in de borst zijn geen kanker.

Onderzoek

Wanneer u iets vreemds ontdekt in uw borst, bijvoorbeeld een knobbeltje, pijn of vochtafscheiding uit de tepel, kan uw huisarts u voor onderzoek naar borstkanker doorverwijzen naar het Mammacentrum. Ook kan het zijn dat er bij het ‘Bevolkingsonderzoek naar Borstkanker’ iets is gevonden dat nader moet worden onderzocht. Binnen twee werkdagen kunt u terecht in het Mammacentrum voor onderzoek naar borstkanker. De verpleegkundig specialist mammacare, de chirurg, de radioloog en de patholoog werken samen tijdens dit onderzoek. De verschillende onderzoeken vinden plaats op één dag. Binnen de ééndagsdiagnostiek worden patiënten om 13.00 uur besproken in het multidisciplinair overleg. De verpleegkundig specialist of mammachirurg bespreekt nog dezelfde dag met u de resultaten van het lichamelijk onderzoek, de mammografie en de echografie. Het is een enerverende, intensieve en vermoeiende dag. Wij raden u aan iemand mee te nemen om u te steunen, twee horen meer dan één. Mocht het blijken dat er borstkanker is geconstateerd, dan start direct het behandeltraject in Mammacentrum Harderwijk.

Behandelingen

Er zijn verschillende behandelingen van borstkanker mogelijk. Alle foto’s en onderzoeksuitslagen worden binnen het mammateam besproken tijdens het multidisciplinair overleg (MDO). Wekelijks heeft het mammateam overleg met het Antoni van Leeuwenhoek (AVL) over de diagnoses en behandeling van borstkanker. Het advies van dit team wordt met u door de verpleegkundig specialist of chirurg besproken. Welke behandeling van borstkanker voor u mogelijk is, hangt af van het soort borstkanker en het stadium waarin het zich bevindt.

Nazorg

Na de behandeling van borstkanker vormen vermoeidheid en verwerkingsproblematiek meestal de grootste problemen. In veel gevallen is revalidatie een goede manier om alles te verwerken en het dagelijks leven weer op te leren pakken.

Mannen met borstkanker

In oktober 2017 is de website www.mannenmetborstkanker.nl gelanceerd door het Antoni van Leeuwenhoek en het UMC Utrecht. Deze website is opgericht omdat informatie over borstkanker bij mannen vaak lastig te vinden is. Veel van de informatie over borstkanker is namelijk specifiek gericht op vrouwen. De website www.mannenmetborstkanker.nl  kan gebruikt worden als een “wegwijzer” voor patiënten, naasten, medisch professionals en onderzoekers die op zoek zijn naar informatie over borstkanker bij mannen. Het doel van deze website is om de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie voor iedereen die op zoek is naar informatie over borstkanker bij mannen te verbeteren en daarmee ook de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven voor deze patiëntengroep. Daarnaast hopen we bij te dragen aan meer bekendheid en bewustzijn, dat ook mannen borstkanker kunnen krijgen. Onderzoeksresultaten kunnen met deze nieuwe website sneller onder de aandacht gebracht worden bij patiënten en behandelaren. Het wordt ook makkelijker voor onderzoekers om hun geplande en lopende onderzoeken onder de aandacht te brengen bij patiënten en behandelaren.

Borstzorg: Persoonlijk en dichtbij in Lelystad

Alle professionals van het Mammacentrum hebben ervoor gekozen om zich te specialiseren in borstkanker. Zij werken volgens de laatste richtlijnen met oog voor de patiënt.

 

Borstkankerzorg in het Mammacentrum

In het mammacentrum worden alle patiënten met een afwijking in de borst behandeld, begeleid en gecontroleerd. Er staat een deskundig team klaar en patiënten krijgen onderzoek en uitslag op één dag. Op woensdag kunnen patiënten terecht in het Mammacentrum in Lelystad en op andere werkdagen in Harderwijk. In beide locaties wordt dezelfde zorg aangeboden.

 

Bezoek de website voor meer informatie: https://www.stjansdal.nl/mammacentrum

 

 

Verpleegkundig specialisten Willemien Bronkhorst en Wendy van der Stoep zijn de spin in het mammacare-web. Zij leveren een bijdrage een kwalitatief zeer goede en snelle zorg binnen de mamazorg van het Mammacentrum door intensieve samenwerking. Wendy:

“Het mooiste aan ons vak is dat wij een stukje mogen meelopen met de patiënten tijdens een zware periode in hun leven.”

 

 

"Wij willen dat onze patiënten zich veilig en vertrouwd voelen in ons Mammacentrum."
"Wij willen dat onze patiënten zich veilig en vertrouwd voelen in ons Mammacentrum."
Dr Tobon Morales - Oncologisch Chirurg