l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Terug naar Ziekenhuisapotheek - Farmacie

Uniek medicatiebewakingssysteem

Het St Jansdal is met dit systeem een internationale voorloper

In ons ziekenhuis werken wij met een uniek medicatiebewakingssysteem. Wij zijn daarmee het eerste ziekenhuis in de wereld die op een efficiënte manier de medicatie van opgenomen patiënten bewaakt. De ziekenhuisapotheek ondersteunt met dit systeem op een betere en veel efficiëntere wijze de arts bij het voorschrijven van medicatie. Ook werken wij met barcodescanning. Alle medicijnen zijn voorzien van een barcode; een verpleegkundige scant deze voor toediening aan de patiënt. Deze werkwijze zorgt voor minder medicatiefouten.

 

St Jansdal gebruikt het medicatiebewakingssysteem om het antibioticumgebruik in het ziekenhuis te monitoren met ons antibiotic stewardship programma (A-team). Maar ook om juist geneesmiddelgebruik bij sondevoeding en slikproblemen te monitoren. Na meldingen in dit systeem vindt intensief overleg tussen de ziekenhuisapothekers en de voorschrijvende artsen plaats. Maandelijks leidt dit bij minimaal 50 patiënten tot een wijziging in hun medicatie.

 

Sinds 1 januari 2014 is het voorschrijven van geneesmiddelen via een elektronisch voorschrijfsysteem verplicht in Nederland. Bovendien is het verplicht dat deze systemen de arts op het moment van voorschrijven attenderen op mogelijke problemen. Dit resulteerde in een grote hoeveelheid meldingen op het moment van voorschrijven. Het bewaken van medicatiegebruik in het ziekenhuis is gebaseerd op de landelijke databank van geneesmiddelen (G-standaard). Er is gekeken welke medicatie-, laboratorium- en patiëntgegevens het beste aan deze standaard medicatiebewaking moesten toegevoegd, om op een efficiëntere manier de medicatie te bewaken.

Terug naar Ziekenhuisapotheek - Farmacie
Terug naar Ziekenhuisapotheek - Farmacie

Help zelf om fouten bij medicijnvoorschrijving te voorkomen

via www.ikgeeftoestemming.nl

U kunt zelf iets doen om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen. Dit kunt u doen door uw huisarts en apotheek toestemming te geven voor het overdragen van uw medicatiegegevens. Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl. Zo weet u zeker dat onze zorgverleners inzicht hebben in uw actuele medicijngegevens, zodra u in het St Jansdal komt voor een polikliniekbezoek, een geplande of een spoedopname.

  

Ikgeeftoestemming.nl

Om u de beste mogelijke zorg te kunnen bieden, hebben onze zorgverleners goed inzicht nodig in uw medicijngebruik. Zodra u op www.ikgeeftoestemming.nl uw akkoord hebt gegeven, kunnen zij in uw dossier zien welke medicijnen u gebruikt en of u allergisch bent voor bepaalde medicijnen. U krijgt dan bijvoorbeeld geen medicijnen die niet goed werken in combinatie met andere medicijnen die u slikt of waarvoor u allergisch bent. Onder medicatie vallen tabletten en capsules, maar ook bijvoorbeeld druppels, pufjes en zalfjes. Bij elke wijziging in medicijngebruik zal de arts of de apotheek uw overzicht aanpassen.

 

Toestemming geven met formulier

U kunt ook bij uw eigen apotheek of bij de poli-apotheek in het St Jansdal aangeven dat u toestemming geeft voor uitwisseling van medicatiegegevens. De apotheek verzorgt dan de administratie hiervan. U kunt dit doen door een formulier van de NZVZ in te vullen en in te leveren bij uw apotheek of de ziekenhuisapotheek van het St Jansdal. Wij raden u aan om ook zelf altijd een actueel overzicht van uw geneesmiddelen bij u te dragen

 

Landelijk Schakelpunt

De website www.ikgeeftoestemming.nl is van het Landelijk Schakelpunt (LSP), waarbij ziekenhuis St Jansdal is aangesloten. Zorgverleners en medewerkers in apotheken, huisartsenposten en ziekenhuizen (ziekenhuisapotheek, polikliniek, spoedeisende hulp) kunnen via het LSP gegevens uitwisselen over verstrekte medicatie. Wilt u meer weten over het elektronisch delen van uw medische gegevens?  Bijvoorbeeld wie uw gegevens kunnen inzien? Kijk dan op: www.vzvz.nl

 

Bekijk hier de folder en brochure van het Landelijk Schakelpunt over de toestemming voor uitwisseling van uw medicijngegevens.

Terug naar Ziekenhuisapotheek - Farmacie