l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Spoedeisende hulp


Ambulancebrugbijnacht_StJansdal

Op de Spoedeisende Hulp weet je nooit wat de dag brengt

Willemijn van Boxmeer, SEH-arts

De spoedeisende hulp geneeskunde draait 24 uur per dag om het verzorgen van patiënten die met een acuut medisch probleem het ziekenhuis binnenkomen. De spoedpatiënten worden verzorgd door Spoedeisende Hulpartsen KNMG, verpleegkundig specialisten acute zorg/physician assistants of Spoedeisende hulp verpleegkundigen. Zij zijn allemaal gespecialiseerd in het verlenen van acute zorg.

health_009-doctor-stethoscope-medical-checkup24/7

In het St Jansdal zijn 24 uur per dag Spoedeisende hulp artsen KNMG aanwezig.

l
health_019-cardiogram-heart-medical-healthcareEerste Hart Hulp

Het St Jansdal heeft een eigen eerste harthulp voor acute hartproblemen.

Meer informatie l
Onze specialisten
A.M.M.F. (Alex)
A.M.M.F. (Alex)
A.M.M.F. (Alex) Appelman
SEH-arts
L.P. (Charlotte)
L.P. (Charlotte) Blase
SEH-arts
S.W. (Willemijn)
S.W. (Willemijn)
S.W. (Willemijn) van der Boon
SEH-arts
W.F. (Willemijn)
W.F. (Willemijn) van Boxmeer
SEH-arts
A.V. (Anna)
A.V. (Anna)
A.V. (Anna) van Capelle
SEH-arts
D.M.J.P. (Dayenne)
D.M.J.P. (Dayenne)
D.M.J.P. (Dayenne) Caris
SEH-arts
M.G. (Martin)
M.G. (Martin)
M.G. (Martin) Detmar
SEH-arts
D.W.(Daan)
D.W.(Daan)
D.W.(Daan) Eeftinck Schattenkerk
Internist-acuut geneeskundige
T. (Tayebeh)
T. (Tayebeh)
T. (Tayebeh) Farsi
SEH-arts
M.(Mareille )
M.(Mareille )
M.(Mareille ) Gritters van den Oever
Internist-acute geneeskunde-nefrologie
E. (Evelien)
E. (Evelien)
E. (Evelien) Hoogstraaten
Internist-acute geneeskunde
D. (Doutsje)
D. (Doutsje)
D. (Doutsje) Idzenga
SEH-arts
D.R. (Daniëlle)
D.R. (Daniëlle)
D.R. (Daniëlle) Kragt
SEH-arts
M.S. (Sorina)
M.S. (Sorina)
M.S. (Sorina) Kramps
SEH-arts
S. (Susanne)
S. (Susanne)
S. (Susanne) Peters-Anker
SEH-arts
H.(Haiko)
H.(Haiko) Rode
Physician assistant SEH
E. (Esmeralde)
E. (Esmeralde)
E. (Esmeralde) Stegeman
SEH-arts
N. (Nynke)
N. (Nynke)
N. (Nynke) Sybesma
SEH-arts KNMG
A.N.M. (Amber)
A.N.M. (Amber)
A.N.M. (Amber) Veldhuizen
SEH-arts
J.J. (Jasper)
J.J. (Jasper) Voordouw
SEH-arts
J. (Jacqueline)
J. (Jacqueline)
J. (Jacqueline) Vulto
SEH-arts
V.G.W. (Vicky)
V.G.W. (Vicky) de Wilde
SEH-arts

Medische hulp nodig?

Overdag

Neemt u overdag contact op met uw eigen huisarts. Hij/zij bepaalt of u naar de Spoedeisende Hulp moet komen.

 

Buiten kantoortijden en in het weekend

Bel eerst met de Huisartsenpost in Harderwijk via telefoonnummer: 085 - 773 73 71

 

Wanneer 112 bellen?

Het alarmnummer 112 is er voor spoedeisende hulp. Dus wanneer iemands leven in direct gevaar is. Bijvoorbeeld als iemand zwaar gewond is en dringend medische hulp nodig heeft.

 

Locatie Spoedeisende Hulp

De afdeling Spoedeisende Hulp is gevestigd aan de achterzijde van het ziekenhuis. De afdeling is bereikbaar via de Spoedbrug, of vanaf de hoofdingang via looproute 0.76.

 

Wat moet u meenemen naar de SEH?

 • uw geldig identiteitsbewijs
 • uw verzekeringsgegevens
 • uw patiëntenpas (indien u in het bezit bent)
 • uw meest recentie medicatie lijst
 • verwijsbrief van de huisarts (indien mogelijk)

Folders en Info

Informatie over de Spoedeisende Hulp

U kunt terecht bij de Spoedeisende Hulp (SEH) wanneer er sprake is van spoed.

 

In de volgende gevallen is er sprake van spoed: 

 • Nadat u ergens onwel bent geworden of letsel hebt opgelopen en per ambulance naar de Spoedeisende Hulp wordt gebracht.
 • Wanneer uw huisarts u verwijst naar de Spoedeisende Hulp.
 • Na telefonisch overleg binnen vijf dagen i.v.m. een eerder bezoek aan het ziekenhuis.

De Spoedeisende Hulp beschikt over één triagekamer en zeventien behandelkamers.

Werkwijze SEH

Bij aankomst op de Spoedeisende hulp kunt u zich melden aan de balie met identificatie en medicatie(lijst). De receptioniste zet een aantal administratieve werkzaamheden in gang. Deze zal u laten plaatsnemen in de wachtkamer. U wordt dan zo snel mogelijk door de triage verpleegkundige binnengeroepen voor een intake gesprek. Na dit korte vraaggesprek moet u soms nog weer plaatsnemen in de wachtkamer totdat u aan de beurt bent bij de SEH-arts.

 

Het St Jansdal is een opleidingsziekenhuis dat zorg draagt voor co-assistenten. Het kan dus zijn dat u in eerste instantie wordt onderzocht door een arts in opleiding. 

Indeling naar urgentie (Triage)

Op de Spoedeisende Hulp wordt er gewerkt met een indeling van patiënten naar urgentie. Na het onderzoek van de triage verpleegkundige, wordt uw mate van 'spoed' bepaald. U wordt met een kleur in een bepaalde urgentiecategorie ingedeeld. Dit gebeurt conform het Nederlandse Triage Systeem (NTS)

 

De categorieën hebben allemaal een eigen kleur en zijn als volgt ingedeeld. (meest urgente bovenaan)

 • Rood - Geen wachttijd, directe behandeling
 • Oranje - Vrij snelle behandeling
 • Geel - Wachttijd maximaal één uur
 • Groen - Wachttijd maximaal twee uur
 • Blauw - Wachttijd maximaal vier uur

Het kan daardoor voorkomen dat u langer moet wachten dan een patiënt die zich na u meldt. Of dat u juist sneller aan de beurt bent dan patiënten die al langer zitten te wachten. We streven ernaar om patiënten niet langer dan vier uur te laten wachten. U zult begrijpen dat dit niet altijd lukt. Omdat de drukte wisselend is, is van tevoren niet in te schatten hoe lang u dient te wachten. Wij hopen op uw begrip hiervoor. Soms zal de triage verpleegkundige alvast bloedonderzoek en andere onderzoeken uitvoeren. De uitslagen van het bloedonderzoek laten namelijk ongeveer een uur op zich wachten.  Mocht u tijdens het wachten problemen ervaren, hevige pijn hebben, etc., meldt u zich dan aan de balie van de Spoedeisende Hulp.

Kinderen en kwetsbare ouderen

Kinderen en kwetsbare ouderen krijgen bij aankomst op de Spoedeisende Hulp over het algemeen voorrang. Noodsituaties vanzelfsprekend uitgezonderd. Kinderen en ouderen boven de 70 jaar reageren anders dan de tussenliggende leeftijdscategorie op een bezoek aan het ziekenhuis. Medewerkers van Spoedeisende Hulp van ons ziekenhuis worden voortdurend geschoold in het omgaan met en behandelen van kinderen en deze groep oudere patiënten.

Onderzoeken

Uw lichamelijke klachten en symptomen bepalen welke onderzoeken wij doen op de onderzoeks- en behandelkamer.

 • Onderzoek door de SEH-arts
 • Bloeddruk, pols, temperatuur, etc.
 • Een hartfilmpje (ECG)
 • Bloedafname
 • Eventueel röntgenonderzoek (röntgenfoto, CT-scan, MRI scan, echo, etc.)

Deze onderzoeken nemen tijd in beslag, zeker als er bloed wordt afgenomen. Het duurt geruime tijd voor alle bloeduitslagen bekend zijn. Soms vragen SEH-artsen om advies aan een medisch specialist, zoals een internist of neuroloog. Uiteraard doen alle artsen, verpleegkundige en vrijwilligers er alles aan om uw verblijf zo kort en aangenaam mogelijk te maken.

 

Het hangt van uw klachten en de onderzoeksuitslagen af welke behandeling nodig is. De arts zal dit met u bespreken. U kunt dan denken aan het aanleggen van een gipsverband of het hechten van een wond. Het kan ook zijn dat u medicijnen krijgt. In overleg met andere medisch specialisten kunnen zij besluiten om u op te nemen voor een operatie of verder onderzoek of behandeling.

Behandeling

Zodra de arts weet wat de oorzaak van uw klachten is, wordt (in overleg met u) de verdere behandeling bepaald. De mogelijkheden zijn als volgt: 

 • U wordt behandeld op de Spoedeisende Hulp en u kunt daarna weer naar huis. Eventueel wordt een vervolgafspraak voor u gemaakt op de Spoedeisende Hulp of polikliniek.
 • U wordt opgenomen in ziekenhuis St Jansdal voor verdere behandeling.
  Na een eerste globaal onderzoek door de verpleegkundige en SEH-arts, krijgt u te horen welke aanvullende onderzoeken en behandelingen gaan plaatsvinden. Indien mogelijk krijgt u ook al te horen hoeveel tijd deze ongeveer in beslag gaan nemen. Als u vragen hebt, stel ze dan gerust aan uw behandelend arts of verpleegkundige. U kunt bij hen terecht met al uw vragen en opmerkingen.
Botbreuk

Wanneer u een botbreuk (fractuur) heeft, krijgt u afhankelijk van de plaats van de breuk, een gipsverband of een drukverband. Daarvoor zorgt een SEH-verpleegkundige of een verpleegkundig specialist/ physician assistant. Meestal krijgt u een week daarna een afspraak bij een arts op de polikliniek. U kunt bij klachten  na het aanbrengen van het gips altijd opnieuw contact opnemen. Bij het hebben van gipsklachten(nat geworden gips, te strak gips, drukpijnlijke plaatsen, etc.) , hoeft u niet terug te keren naar een huisarts, maar neem rechtstreeks contact op met een medewerker van de gipskamer of van de Spoedeisende Hulp. Dit kan tijdens kantooruren met de desbetreffende polikliniek en buiten kantoortijden met de Spoedeisende Hulp.

Opname of naar huis

Als wordt besloten dat u in het ziekenhuis moet blijven, zorgt de SEH-verpleegkundige ervoor dat u wordt opgenomen op een verpleegafdeling. Kunt u naar huis, dan zult u in de meeste gevallen een afspraak voor controle moeten maken.  U krijgt het telefoonnummer van de desbetreffende polikliniek mee en wordt verzocht zelf een afspraak te maken zodat u dit kunt afstemmen met uw agenda.

Huisartsenpost

Het is niet de bedoeling dat u op eigen initiatief naar de Spoedeisende Hulp komt . De huisarts bepaalt of u doorverwezen wordt naar de Spoedeisende Hulp. Ook als de klachten al langer bestaan en u met deze klachten eerder bij uw huisarts bent geweest, verzoeken wij u om eerst uw eigen (dienstdoende) huisarts te raadplegen. Op die manier blijven de wachttijden voor echte spoedpatiënten beperkt.

 

Komt u buiten kantooruren of in het weekend zonder verwijzing naar de Spoedeisende Hulp, dan wordt u eerst onderzocht door de Triage verpleegkundige. Het kan voorkomen dat u wordt verwezen naar de Huisartsenpost.