l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Poliklinische hartrevalidatie St Jansdal

U kunt bij de afdeling Fysiotherapie terecht voor hartrevalidatie. Op deze afdeling kunt u na een hartinfarct, hartoperatie of een hartaandoening in een veilige omgeving werken aan verder herstel. Een enthousiast team van deskundigen begeleidt u intensief, zodat u met vertrouwen uw dagelijkse bezigheden weer op kunt pakken. Het revalidatieprogramma bestaat uit lichamelijke training en voorlichting in groepsverband. Hierbij is ook aandacht voor de rol van uw partner.

 

Waarom hartrevalidatie?

Het doel van hartrevaidatie kan onder andere zijn het vergroten van het zelfvertrouwen, conditieverbetering, overwinnen van angst voor bewegen, omgaan met risicofactoren als roken, stress, ongezonde voeding of het leren kennen van grenzen. Het is een goede manier om te werken aan uw lichamelijke en geestelijke gezondheid. Veel mensen voelen zich door de problemen met het hart onzeker en hebben veel vragen. Het hartrevalidatieteam is er voor om u te helpen bij vragen en het leren omgaan met de klachten die u mogelijk heeft. Uit onderzoek is gebleken dat hartrevalidatie helpt. Hartrevalidatie kan ervoor zorgen dat u de draad van het leven weer op een zo goed mogelijke manier oppakt.

 • U heeft daarna minder kans op nieuwe problemen aan uw hart;
 • U voelt zich veel fitter;
 • U heeft meer vertrouwen in uw lichaam;
 • U zit lekkerder in uw vel. U heeft weer plezier in uw leven;
 • U heeft meer vertrouwen in de toekomst;
 • U heeft minder zorgen;
 • U kunt weer makkelijker deelnemen aan het sociale leven.

Van revalideren kunt u leren. Hartrevalidatie kan alleen goede resultaten opleveren wanneer u actief meedoet met het programma. Alleen op die manier leert u echt hoe u in het dagelijks leven met uw hartaandoening kunt omgaan.

 

Waaruit bestaat het hartrevalidatieprogramma?

Het programma in ons ziekenhuis bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan verwacht wordt dat u alle onderdelen gaat volgen. De programmaonderdelen worden in groepsverband gegeven. 

 

Het poliklinische revalidatieprogramma bestaat uit drie onderdelen (modules):

 

Informatiemodule (INFO-module):

Dit programma bestaat uit drie voorlichtingsbijeenkomsten van ieder een uur. De bijeenkomsten zijn bedoeld om u en eventueel uw partner meer inzicht te geven in uw ziektebeeld. Aan de orde komen onder andere medicijngebruik, gezonde voeding, terugkeer naar de werksituatie, sportactiviteiten en omgaan met risicofactoren. De informatiebijeenkomsten worden gegeven door:

 • Medisch psycholoog;
 • Cardioloog;
 • Diëtist;

Beweegmodule (FIT-module):

Een lichamelijk trainingsprogramma onder leiding van fysiotherapeuten 

Programmaonderdelen zijn:

  • Fietstraining;
  • Sport en spel;
  • Ontspanningsinstructie;

 

Preventiemodule (PEP-module) zonodig. Een hartaandoening zorgt er vaak voor dat men tijdelijk uit balans is. Denk aan gevoelens van spanning, onzekerheid, somberheid of boosheid en geïrriteerdheid. Dit is normaal en herstelt zich over het algemeen weer. In de groepsgesprekken PEP krijgt u handvatten en adviezen hoe u met deze veranderingen om kunt gaan. Verder bespreken we hoe u uw gedrag en leefstijl blijvend kunt veranderen. Denk bijvoorbeeld aan het verminderen van stress of het volhouden van goede voornemens bij stoppen met roken en gezonder eten/drinken.

 

De PEP-groep is een serie van 4 groepsgesprekken onder begeleiding van een psycholoog. Er wordt praktische informatie gegeven over het omgaan met de hartaandoening en er is veel ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers. In principe is deze groep voor iedereen toegankelijk. U kunt met de hartrevalidatiecoördinator bespreken of dit voor u interessant is. Zo ja dan wordt u uitgenodigd voor een individueel kennismakingsgesprek bij de psycholoog. 

 

Het programma wordt voorafgegaan door een gesprek met de screening consulent cardiologie, waar de volgende punten aan de orde komen:

 • Hoe is uw gezondheidstoestand? Wat is de aard, het beloop en de huidige toestand van uw gezondheid. Ook praten we over uw emoties;
 • Hoe was uw activiteitenniveau in de periode voor de hartklachten? Hoe is uw huidige activiteitenniveau en welk niveau streeft u na?;
 • Wat zijn uw werkzaamheden, hobby’s, huishoudelijke activiteiten en sociale contacten?;
 • Zijn er mogelijk vragen die u heeft betreffende bewegen en uw hart- en vaatziekten?
 • Hoe is uw medicijngebruik?;
 • Wat is uw buikomvang en gewicht? We meten dit tijdens het gesprek;
 • Wat zijn uw risicofactoren?;
 • Wat zijn de uitkomsten van de vragenlijsten (die u thuis heeft ingevuld)? Wij bespreken dit met u.

Tijdens het gesprek wordt een afspraak gepland voor een ontspanningsoefening en looptest. De looptest geeft een beeld over uw uitgangssituatie zodat wij u kunnen indelen in de juiste groep passend bij uw conditie.

 

N.B.: Voor patiënten met hartfalen is een aangepast revalidatieprogramma ontwikkelt in nauw samenwerking met de hartfalenverpleegkundige.

 

Hartrevalidatieteam

Bij hartrevalidatie is een heel team betrokken. In ons ziekenhuis bestaat het team uit:

 • Cardioloog;
 • Fysiotherapeuten;
 • Medisch psycholoog;
 • Diëtist;
 • Sceeningconsulent cardiologie.

 

 

Hoe kunt u ons bereiken?

De screeningsconsulent cardiologie is bereikbaar op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.00- 16.30 uur en vrijdag tussen 13.00 – 17.00 uur op telefoonnummer 0341-435636.

 

Wij wensen u veel succes met de revalidatie.

 

Namens het hartrevalidatieteam.