l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Radiotherapie


Radiotherapie

Radiotherapie maakt de laatste jaren een snelle technische ontwikkeling door

Caroline Tissing -Tan, radiotherapeut

Radiotherapie is het specialisme dat oncologische aandoeningen behandelt met behulp van straling. Het St Jansdal beschikt zelf niet over een afdeling radiotherapie, maar werkt bij de behandeling van kankerpatiënten nauw samen met de Radiotherapiegroep. Kankerpatiënten uit ons ziekenhuis krijgen in de meeste gevallen bestraling in dit instituut.

health_002-hospital-building-clinic-doctorRadiotherapiegroep

Behandeling volgens de meest recente inzichten.

l

Contact Radiotherapiegroep


Contact met de radiotherapeut vindt plaats via de Radiotherapiegroep, telefoonnummer: 088-779 00 00

Folders en Info

Informatie over radiotherapie

Er zijn enkele radiotherapeut-oncologen vanuit de Radiotherapiegroep als consulent werkzaam in het St Jansdal. Bij de Radiotherapie werken zo’n dertig radiotherapeuten, waar u als patiënt mee te maken kunt krijgen. U kunt dus op twee manieren in contact komen met de radiotherapeut, namelijk bij de Radiotherapiegroep en in het St Jansdal.

 

Bij de Radiotherapiegroep: Bij het bestralen van kanker, radiotherapie, komen patiënten in behandeling bij een van de radiotherapeuten van de radiotherapiegroep. Hier vindt radiotherapie, ofwel de bestralingsbehandeling ook plaats.

 

In het St Jansdal: Patiënten die chirurgische of dermatologische kanker hebben en mensen met longkanker komen de radiotherapeut ook in het St Jansdal tegen. Dit kan voorafgaand aan een eventuele radiotherapie zijn. Patiënten worden in dit geval voor een multidisciplinair spreekuur uitgenodigd om gezamenlijk te bekijken of, en wanneer radiotherapie in het totale behandelingsplan plaats moet vinden. Ook na een bestraling ziet de patiënt de radiotherapeut eventueel terug op het multidisciplinair spreekuur (een follow-up spreekuur). Hierbij zal door de artsen gezamenlijk worden gekeken naar de emotionele en lichamelijke conditie van de patiënt.

Wat is radiotherapie?

Radiotherapie wordt ook wel ‘bestraling’ genoemd. Bij radiotherapie worden kankercellen bestreden met elektronisch opgewekte fotonen- of elektronenstraling of radioactieve bronnen. Radiotherapie is een (lokale) behandeling, gericht op het remmen en/of vernietigen van tumorcellen in hun groei. Deze behandeling is effectief doordat de tumorcellen gevoeliger zijn voor straling dan gezonde cellen. De cellen die door de behandeling vernietigd zijn, worden door het lichaam zelf opgeruimd.

Bij radiotherapie onderscheiden we twee methoden, uitwendige en inwendige bestraling. Welke daarvan voor u de meest geëigende methode is, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie. Uw radiotherapeut beoordeelt dit voor u.

Werkzaamheden van een radiotherapeut

Een radiotherapeut bepaalt in overleg met andere medisch specialismen of bestraling bijdraagt aan de behandeling van kanker. Als dit het geval is, bepaalt hij/zij hoe het bestralingsplan, de radiotherapie, eruit komt te zien, waarna zij de patiënt tijdens de radiotherapie begeleiden bij de bijwerkingen die op kunnen treden. De totale bestralingsbehandeling gebeurt niet door de radiotherapeut alleen, maar door een team van mensen, namelijk:

 

  • de radiotherapeutisch laborant
  • verpleegkundigen
  • doktersassisten
  • fysisch technisch personeel
  • diverse andere ondersteuners
IKO-bespreking

Oncologische patiënten worden wekelijks multidisciplinair besproken tijdens de IKO-bespreking (Integraal Kankercentrum Oost). Hierbij zijn verschillende specialisten uit het St Jansdal aanwezig, zoals de internist-oncoloog, de chirurg, de gynaecoloog, de uroloog, de radioloog en de klinisch patholoog. Tijdens de bespreking wordt het beleid rondom de radiotherapie van kankerpatiënten besproken. De bespreking vindt via een speciale live-internetverbinding plaats met consulenten van het IKO, respectievelijk een internist-oncoloog, een chirurg en een gynaecoloog uit het Radboudumc Nijmegen en een radiotherapeut van de radiotherapiegroep