l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Foto’s of ander beeldmateriaal uit het ziekenhuis nodig?

Tegenwoordig worden röntgenfoto’s digitaal gemaakt en ook digitaal opgeslagen. Dat geldt ook voor andere beeldvormende diagnostiek zoals bijvoorbeeld een echografie of een MRI-scan.

 

Dit betekent dat opgevraagde kopieën van de beelden uitsluitend op een DVD worden verstrekt. Op de DVD wordt ook een leesprogramma gebrand dat uw computer in staat stelt de bestanden te openen en de beelden te bekijken. Er kunnen beelden van meerdere onderzoeken op een DVD worden gebrand. Omdat het vaak om zeer grote bestanden gaat, kan het zijn dat uw gegevens op meerdere DVD’s moeten worden gebrand. Wilt u een kopie van een radiologisch onderzoek voor u zelf of een andere behandelaar? Dan kunt u deze aanvragen bij de afdeling radiologie in Lelystad of Harderwijk. U kunt hierop wachten.

 

Beelden voor medische doeleinden

Beelden van radiologische onderzoeken die voor medische doeleinden nodig zijn, worden kosteloos ter beschikking gesteld aan de behandelaar. De behandelaar (in Nederland als medisch specialist, huisarts of tandarts geregistreerd) kan hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij het ziekenhuis. U wordt verzocht hiervoor toestemming te verlenen.

 

Beelden voor niet-specialist/huisarts of uzelf

Wanneer u de door u aangevraagde DVD komt ophalen, bent u verplicht een geldig legitimatiebewijs te tonen. In Nederland geldt als geldig legitimatiebewijs uw paspoort, identiteitskaart en rijbewijs.

 

Als iemand anders namens u de kopie ophaalt, moet u diegene een door uzelf ondertekende machtiging meegeven waarin u verklaart dat hij of zij namens u de kopie ophaalt. Een zelf opgesteld briefje met naam, geboortedatum en uw adres volstaat. Daarnaast is een kopie van uw legitimatie nodig. Diegene die namens u de DVD komt ophalen moet zich kunnen legitimeren en ondertekent het formulier als bewijs van ontvangst.