l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Psychologische ondersteuning voor volwassenen

Bij de intake worden de klachten en de hulpvraag in kaart gebracht. Vervolgens bekijken we samen met u wat het meest geschikte vervolgtraject is. Dit kunnen een behandeling zijn, een advies, een (neuro)psychologische onderzoek, groepsbehandeling en/of verwijzing naar de GGZ of psychologenpraktijk. In de behandeling maken we gebruik van Acceptance and Commitment therapie (ACT), Emotionally Focused Therapy (EFT), oplossingsgerichte therapie, Cognitieve Gedragstherapie (CGT), psychotherapie of EMDR.

 

Alle psychologen van de afdeling medische psychologie zijn algemeen inzetbaar maar hebben ook hun eigen specialisaties en aandachtsgebieden. Zo bieden wij psychologische ondersteuning voor onder andere de volgende patiëntencategorieën:

 

Longpatiënten

Mensen met een longaandoening kunnen ondersteuning krijgen bij het accepteren van de diagnose en het leren aanpassen aan de aandoening. Omgaan met benauwdheid, angst voor stikken, communicatie met de omgeving en overbelasting zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen

 

Oncologie patiënten 
Als je te horen krijgt dat je kanker hebt, staat je wereld op zijn kop. Wij bieden in die moeilijke tijd professionele hulp aan de patiënt en hun naasten. Bijvoorbeeld in het leren omgaan met de diagnose/prognose, in het ziekteproces maar ook bij het herstel en het weer oppakken van het leven. Ook bieden we hulp als er geen hoop meer is op herstel of het einde nadert.

 

Patiënten met een hart- en vaataandoening

Een hart- of vaataandoening kan een erg ingrijpende gebeurtenis zijn omdat je geconfronteerd wordt met je eigen kwetsbaarheid. De hartproblemen kunnen heel plotseling ontstaan of er spelen al langer klachten waarna besloten is om in te grijpen. Na een dergelijke gebeurtenis raken mensen vaak tijdelijk emotioneel uit balans. Je kunt bijvoorbeeld last hebben van angst om opnieuw iets met je hart te krijgen, het vertrouwen in je lichaam kwijt zijn of merken dat je somber of prikkelbaar bent. Ook kan het confronterend zijn dat niet meer alles lukt zoals voorheen. Vaak wordt geadviseerd om risicofactoren te verminderen door je leefstijl te verbeteren, waaronder het verminderen van stress. Wij bieden binnen de hartrevalidatie groepsgesprekken aan om stress beter te leren herkennen en te hanteren. Ook kunnen wij individuele begeleiding bieden als u bijvoorbeeld weinig meer durft omdat u bang bent dat er iets met uw hart zal gebeuren.

 

MDL patiënten

Patiënten met een maag, darm of leveraandoening kunnen te maken krijgen met beperkingen waaronder angst voor verlies van ontlasting waardoor vermijding kan optreden. In de gesprekken zullen we met u kijken wat nodig is om goed te blijven functioneren binnen de beperkingen die er kunnen zijn.

 

Revalidatie patiënten

Patiënten moeten soms een revalidatieprogramma doorlopen. Denk hierbij aan mensen die een beroerte hebben doorgemaakt. Niet alleen het lichaam moet hierna herstellen, maar er kan ook sprake zijn van onzichtbare gevolgen en het leren omgaan met allerlei emoties en het verwerken van wat u overkomen is. Hierbij helpt de medisch psycholoog. Ook patiënten met andere neurologische aandoeningen zoals MS, Parkinson, patiënten met meervoudige letsels na een trauma en patiënten met cardiale of oncologische problematiek volgen soms een revalidatieprogramma, waarbij wij betrokken zijn. Een revalidatieprogramma kan vier tot zes maanden duren. Als de revalidatiearts denkt dat de patiënt psychologische hulp nodig heeft, schakelt deze de psycholoog in. Meer informatie: zie ook afdeling Revalidatie & Therapie

 

Patiënten die een traumatisch ongeval of incident hebben meegemaakt

Na een ernstig ongeval of als u een andere nare ervaring heeft meegemaakt in het ziekenhuis zoals een traumatische medische ingreep kunt u last blijven houden van spanning/angst en/of herbelevingen aan de nare gebeurtenis. Het kan ook voorkomen dat u bepaalde dingen of bepaalde plaatsen, die u herinneren aan de gebeurtenis, probeert te vermijden.

Wij helpen u bij het verwerken van deze nare ervaringen, waarbij we onder andere EMDR gebruiken.

 

Patiënten met diabetes

Diabetes is aan aandoening met veel impact op het dagelijks leven. Soms is het lastig om te aanvaarden dat hier elke dag rekening mee gehouden moet worden. Dit kan soms ten koste gaan van het op orde houden van goede bloedsuikers. De medisch psycholoog biedt hierin ondersteuning en kijkt samen met u wat u hierin nodig hebt om te kunnen aanvaarden dan wel  de aanpassingen die nodig zijn te kunnen doen. Soms zijn er nare ervaringen, bijvoorbeeld rondom een hypo, waar u nog last van hebt. Onze zorg richt zich dan op het verwerken van de nare ervaring. 

 

Neuropsychologisch onderzoek

Als er concentratie- en/of geheugenproblemen zijn of als er vermoedens zijn van cognitieve achteruitgang of dementie, kan er door de neuropsycholoog een neuropsychologisch onderzoek gestart worden. Bij een neuropsychologisch onderzoek worden verschillende cognitieve functies getest, waaronder geheugen, concentratie, plannen, organiseren en taal

Het neuropsychologisch onderzoek wordt afgenomen door een psychologisch medewerker. De neuropsycholoog of de medisch specialist bespreekt met u de uitslag van het onderzoek.

 

Groepsbehandeling

voor een aantal patiëntgroepen is er naast een individueel aanbod ook een groepsbehandeling mogelijk.

 

Voor oncologiepatiënten bestaat de mogelijkheid om in groepsverband ervaringen te delen en te leren omgaan met de (psychologische) gevolgen van kanker. In zes bijeenkomsten komen o.a. de volgende onderwerpen aan de orde: stress, angst, vermoeidheid, communicatie en werk. Ook is er een partnerbijeenkomst. Voordat u hieraan deelneemt wordt u eerst gezien door de screeningsconsulente oncologie.

 

Patiënten die deelnemen aan de hartrevalidatie en waarbij stress een belangrijke risicofactor is en blijft, kunnen deelnemen aan de PEP groepsbijeenkomsten. Dit zijn vier bijeenkomsten onder leiding van 2 GZ-Psychologen. Hier wordt stilgestaan bij het leren omgaan met stress en wordt o.a. gekeken welke keuzes men maakt in het leven. Hierbij worden principes uit de CGT en ACT toegepast. Voordat u deelneemt aan de PEP module vindt er eerst een intake met een GZ-Psycholoog plaats.