l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Interne geneeskunde


Verpleging - leerling infuus

Een goed en intensief contact met mijn patiënten vind ik heel belangrijk

Amanda Dijk, internist

Het specialisme interne geneeskunde richt zich op het voorkomen, vaststellen en behandelen van ziekten van de inwendige organen en alle interne processen in het lichaam. Denk hierbij aan stofwisselingsziekten, infectieziekten, osteoporose, nierziekten, bloed- en beenmergziekten en kanker. 

health_046-liver-organ-medical-healthcareDiabetescentrum Harderwijk

Diabetescentrum Harderwijk heeft alle ingrediënten voor kwalitatief goede diabeteszorg.

Meer informatie l
health_050-kidney-organ-medical-healthcareNiercentrum Midden Nederland

Ons Dialysecentrum biedt goede zorg aan patiënten in de regio midden-Nederland.

Meer informatie l
health_002-hospital-building-clinic-doctorSamenwerkingsverbanden

Wij werken uitstekend samen met andere instanties.

Meer informatie l
Onze specialisten
S.H. (Heleen)
S.H. (Heleen)
S.H. (Heleen) Binnenmars
Internist- nefroloog
A. (Ahmed)
A. (Ahmed)
A. (Ahmed) Achouiti
Internist-hematoloog
J.M. (Matthé)
J.M. (Matthé)
J.M. (Matthé) Bollen
Internist-oncoloog
R.J. (Renske)
R.J. (Renske)
R.J. (Renske) van den Brink-Schimmel
Internist-oncoloog
A. (Annemarie)
A. (Annemarie)
A. (Annemarie) Brundel
Internist-vasculair geneeskundige
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter)
W.M. (Wouter) Creyghton
Internist-endocrinoloog
F.N. (Nanne)
F.N. (Nanne)
F.N. (Nanne) Croles
internist hematoloog
A.C. (Amanda)
A.C. (Amanda)
A.C. (Amanda) Dijk
Internist-hematoloog
H. (Hajar)
H. (Hajar) Kabboue
Internist-acute geneeskunde
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander)
A.F.L. (Alexander) Later
Internist-nefroloog
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai)
K.W. (Kwok Wai) Mui
Internist / nefroloog
A.F. (Alike)
A.F. (Alike)
A.F. (Alike) Naber
Internist-vasculair geneeskundige
K. (Karlijn)
K. (Karlijn)
K. (Karlijn) van Rooijen
Internist-oncoloog
J.A. (Asia)
J.A. (Asia)
J.A. (Asia) Ropela
Internist-oncoloog
H.M. (Hanneke)
H.M. (Hanneke)
H.M. (Hanneke) van der Straaten
Internist/hematoloog
M. (Mehmet)
M. (Mehmet)
M. (Mehmet) Temizkan
Internist-oncoloog
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan)
B. (Bart-Jan) Verhoeff
Internist-nefroloog
M.C.(Mariska)
M.C.(Mariska)
M.C.(Mariska) Vlot
Internist-endocrinoloog
M. (Marlous)
M. (Marlous)
M. (Marlous) Voorink-Moret
Internist-endocrinoloog
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen)
H.M. (Heleen) de Wit
Internist-endocrinoloog

Contactgegevens polikliniek Interne geneeskunde

Afspraak

Voor het maken van een afspraak op de poli interne geneeskunde heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig. U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau: 0341 - 46 38 90 

 

De internisten houden ook spreekuur in onze polikliniek Dronten. Meer informatie

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden. Lees meer over MijnStJansdal

 

Overige vragen?

Neem contact met ons op via de centrale: 0341 -  46 39 11.

   

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

Folders en Info

Informatie over de polikliniek

De internisten hebben zich allemaal gespecialiseerd in eigen aandachtsgebieden. De dokter benadert de patiënt op ieder aandachtsgebied wel altijd als geheel. Elke internist heeft namelijk een brede kennis van de hele interne geneeskunde.

 

De verschillende aandachtsgebieden zijn:

 • endocrinologie (stofwisselings- en hormoonziekten, osteoporose)
 • nefrologie (nierziekten)
 • vasculaire geneeskunde (hart- en vaatziekten)
 • hematologie (bloedziekten)
 • oncologie (kanker)
Endocrinologie (stofwisselings- en hormoonziekten)

De endocrinologie houdt zich bezig met aandoeningen van hormoonproducerende organen, bijvoorbeeld de schildklier, de alvleesklier, de hypofyse, de bijnier en de geslachtsorganen. Hormonen spelen een belangrijke rol bij het regelen van processen in het lichaam. Sommige hormonen zorgen ervoor dat de stofwisseling van ons lichaam in evenwicht blijft (bijv. schildklierhormoon, insuline). Andere hormonen spelen een rol bij vruchtbaarheid, beharing, seksualiteit (bijv. testosteron, oestrogenen). Ziekten die hiermee te maken hebben, worden veroorzaakt door te weinig of teveel hormonen. Voorbeelden van hormonale aandoeningen waarvoor men bij de internist/endocrinoloog terecht kan, zijn: 

 • Schildklierziekten
 • Diabetes Mellitus
 • Hypofyseaandoeningen
 • Bijnierziekten
 • Geslachtshormoonproblemen (overbeharing, hormoontekort) 
 • Osteoporose
Diabetologie (suikerziekte)

In ons Diabetescentrum voor Volwassenen kunnen patiënten met Diabetes Mellitus terecht voor de nieuwste behandelingen. De meeste mensen met Diabetes Mellitus hebben type 2 en staan onder behandeling van de huisarts. Het Diabetescentrum voor Volwassenen fungeert hierbij als expertisecentrum voor de huisarts. Wanneer iemand onvoldoende reageert op de behandeling in de huisartsenpraktijk, of als er complicaties zijn, kunnen zij in ons Diabetescentrum terecht. Mensen met Diabetes Mellitus type 1 worden gecontroleerd door de internist en diabetesverpleegkundige en worden regelmatig gezien op onze diabetespoli. Kijk voor meer informatie op www.diabetescentrum-harderwijk.nl

Nefrologie (nierziekten)

Nefrologie houdt zich bezig met aandoeningen aan de nieren. De eerste taak van de nefroloog bestaat er uit nieraandoeningen te behandelen om achteruitgang van nierfunctie te vertragen of de nierfunctie zo mogelijk zelfs te herstellen. De behandeling vindt poliklinisch of zo nodig op de verpleegafdeling plaats. Bij ernstige nierfunctieachteruitgang kan dialyse of transplantatie nodig zijn. Sinds 2007 bestaat er een samenwerkingsverband tussen het Meander Medisch Centrum en het St Jansdal. Samen bundelen zij hun krachten in Niercentrum Midden- Nederland, waardoor dialysepatiënten in Amersfoort of bij het St Jansdal kunnen worden gedialyseerd. De dialyseafdeling van het St Jansdal bevindt zich in het “Zorgfront” naast de hoofdingang van het ziekenhuis. Op deze locatie staan tien dialysestoelen waar de behandeling plaatsvindt in een informele en persoonlijke sfeer. Meer informatie over het Niercentrum Midden-Nederland.

Osteoporose (botontkalking)

Als bij een botbreuk het vermoeden bestaat dat deze is ontstaan is door osteoporose (botontkalking), krijgt u een afspraak voor nader onderzoek op de Polikliniek Osteoporose. Een vermoeden op osteoporose ontstaat bijvoorbeeld als de botbreuk is ontstaan bij een minimaal letsel. Om vast te kunnen stellen of iemand osteoporose heeft, wordt een botdichtheidsmeting (dexascan) gemaakt. Dit is een onderzoek waarbij met behulp van röntgenstralen de botdichtheid van de heupen en rugwervels wordt gemeten. Als er sprake is van botontkalking wordt er onderzoek gedaan naar de oorzaak en wordt er gekeken wat de beste behandeling is. Vaak kan de behandeling verder bij de huisarts plaatsvinden. In andere gevallen zijn injecties of een infuus nodig.

Vasculaire geneeskunde (hart- en vaatziekten)

De vasculaire geneeskunde richt zich op het opsporen en behandelen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dit gebeurt door de internist vasculaire geneeskunde en de vasculair verpleegkundige op de vaatrisicopoli.

Hematologie (bloedziekten)

Hematologie houdt zich bezig met aandoeningen van het bloed, de bloedvormende organen en de lymfklieren. Deze aandoeningen kunnen zowel goed- als kwaadaardig zijn. Voorbeelden van goedaardige aandoeningen zijn: bloedstollingsstoornissen, een verhoogde bloedafbraak of afwijkingen in rode bloedkleurstof.

 

De bekendste kwaadaardige aandoeningen zijn: 

 • leukemie (bloedkanker)
 • ziekte van Kahler (kwaadaardige aandoeningen van beenmerg)
 • lymfklierkanker

Behandelingen

Behandelingsmogelijkheden voor hematologische aandoeningen zijn chemotherapie, immunotherapie, bestraling of stamceltransplantatie. Chemo- en immunotherapie kunnen in het St Jansdal plaatsvinden. Patiënten met acute leukemie worden naar andere ziekenhuizen doorverwezen. Patiënten bij wie stamceltransplantatie nodig is, worden voorbehandeld in het St Jansdal. Stamceltransplantatie vindt plaats in het UMC Utrecht.

Oncologie

De oncologie houdt zich bezig met de zorg voor kankerpatiënten. De oncoloog speelt een grote rol bij de diagnose en behandeling van deze kwaadaardige ziekte. De dokter volgt kankerpatiënten ook na een behandeling en als behandeling of genezing niet meer mogelijk is. Dan zorgt hij voor de verlichting van de ziekte. Bij de behandeling werken de oncolgen samen met  de oncologisch chirurg en andere specialismen die veel met kanker te maken hebben, zoals de gynaecologie, de urologie, de KNO-heelkunde enzovoort. Op verpleegafdeling 2-West bevindt zich de chemo-unit. Hier krijgen patiënten chemotherapie. De meeste chemobehandelingen vinden plaats op de afdeling dagopname.

 

Integraal overleg over kankerpatiënten  
Oncologische patiënten worden wekelijks multidisciplinair besproken tijdens de IKNL-bespreking (Integraal Kankercentrum Nederland). Hierbij zijn verschillende specialisten uit het St Jansdal aanwezig, zoals de internist-oncoloog, de chirurg, de gynaecoloog, de uroloog, de radioloog en de klinisch patholoog. Tijdens de bespreking wordt het beleid rondom de behandeling van kankerpatiënten besproken. De bespreking vindt via een speciale live-internetverbinding plaats met consulenten van het IKNL, respectievelijk een internist-oncoloog, een chirurg, een uroloog en een gynaecoloog Antoni van Leeuwenhoek ziekenhuis en een radiotherapeut uit de Isala Klinieken.

 

Coördinerend oncologieverpleegkundige 
De coördinerend oncologieverpleegkundige werkt nauw samen met de oncoloog. Zij is dan ook zoveel mogelijk aanwezig bij ‘slechtnieuws-gesprekken’ en ziet samen met de oncoloog patiënten die in aanmerking komen voor chemotherapie. Nadat de oncoloog het behandeltraject aan de patiënt heeft uitgelegd, geeft zij de patiënt aanvullende informatie, zoals over de kuur en eventuele mogelijke bijwerkingen.

 

Screeningsconsulent oncologische nazorg 
Tijdens de behandeling heeft u regelmatig contact met uw arts en de specialistisch verpleegkundige. Er kunnen vragen of problemen zijn, die met de ziekte samenhangen en die ontstaan tijdens of (zelfs jaren) na de behandeling. Ondersteuning en extra aandacht voor deze lichamelijke, psychosociale of emotionele problemen kunnen dan wenselijk zijn, omdat uw ziekte een beperkende invloed heeft op uw dagelijkse leven. Voor u is het van belang om een goede behandeling te krijgen die bijdraagt aan vermindering van de klachten en de kwaliteit van uw leven verhoogt. De screeningsconsulent oncologische nazorg helpt u daarbij.

Speciale spreekuren

Naast de algemene interne spreekuren zijn er thematische spreekuren voor specifieke patiëntengroepen zoals:

 • Vaatrisico-spreekuur (Vaatverpleegkundige samen met internist)
 • Osteoporose- spreekuur (polikliniek osteoporose en botbreuken)
 • Hypertensie-spreekuur (hoge bloeddruk vaatverpleegkundige samen met internist)
 • Diabetes-spreekuur (om en om vindt de controle plaats bij internist of verpleegkundige)
 • Diabetische-voet-spreekuur (in combinatie met chirurg, podotherapeut en revalidatiearts)
 • Oncologie-spreekuur (oncologieverpleegkundige samen met internist)
 • Contrast-nefropathie-spreekuur (ter beoordeling of, en welke voorbereiding er getroffen moet worden voor röntgenonderzoek met vaatcontrast door vaatverpleegkundige en internist)
Folders interne geneeskunde

Bekijk hier de folders die horen bij het specialisme interne geneeskunde.

"De patiënt controleert eigen bloeddruk met hulp van dokter op afstand."
"De patiënt controleert eigen bloeddruk met hulp van dokter op afstand."
Kwok Wai Mui - Internist-nefroloog