l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Intensive care (Z1)


IntensiveCare

Met een team van deskundigen iemand stabiliseren, dat geeft mij een goed gevoel

Cees zomers, intensivist

Op de (IC) Intensive care afdeling, worden patiënten opgenomen waarbij de lichaamsfuncties na grote operaties bewaakt moet worden, of die zo ernstig ziek zijn dat lichaamsfuncties tijdelijk moeten worden overgenomen of ondersteund. Deze patiënten hebben intensieve en gespecialiseerde zorg en behandeling nodig, die de normale ziekenhuisafdelingen niet kunnen bieden. Het gaat hier bijvoorbeeld om het hart, de longen, de lever of de nieren. Sommige patiënten weten vooraf dat zij op de IC opgenomen worden, bijvoorbeeld na een grote operatie. Voor andere patiënten en zeker ook hun naasten, komt een opname onverwachts.

 

 

Onze specialisten
H. (Hagen)
H. (Hagen)
H. (Hagen) Biermann
Anesthesioloog
C.W. (Caroline)
C.W. (Caroline)
C.W. (Caroline) Glas
Anesthesioloog-intensivist
C.S. (Carianne)
C.S. (Carianne)
C.S. (Carianne) Rijs-Bol
Chirurg - intensivist
K. (Kim)
K. (Kim)
K. (Kim) Selles
Intensivist
R.L.G. (Raoul)
R.L.G. (Raoul)
R.L.G. (Raoul) Sie
Anesthesioloog- intensivist
D. (Daniël)
D. (Daniël)
D. (Daniël) Pretorius
Anesthesioloog - intensivist

Contactgegevens Intensive Care

Familie en gerelateerden van patiënten die zijn opgenomen kunnen contact opnemen met de Intensive Care via tel. 0341- 46 38 88.

Folders en Info

Moderne IC-afdeling

Bij patiënten op de IC zijn de functies die essentieel zijn voor het in leven blijven (vitale functies) gestoord of ernstig bedreigd. Vaak is beademing noodzakelijk, soms ook behandeling met een kunstnier (dialyse).  

Intensief overleg

Wij besteden veel aandacht aan het informeren van naasten/familieleden van een patiënt op de Intensive Care. U ontvangt zo snel mogelijk informatie over de actuele situatie en het te volgen beleid. We zullen altijd proberen een eerlijk beeld te schetsen van de situatie in een begrijpelijk verhaal zonder medische termen. 

 

Omdat bij de behandeling van intensive care patiënten vaak veel verschillende specialisten zijn betrokken, vindt dagelijks een patiëntenbespreking plaats onder leiding van de intensivist. Hierbij zijn ook de andere behandelende medisch specialisten, IC-verpleegkundigen en vertegenwoordigers van ondersteunende diensten (apotheker, klinisch chemicus, microbioloog) betrokken. Door intensief overleg en gedeelde verantwoordelijkheid, wordt het nemen van moeilijke beslissingen rondom het al of niet doorzetten van een behandeling verlicht. 

Samenwerking

Het St Jansdal werkt samen met het Meander Medisch Centrum en het UMC op het gebied van intensive care. Doel van deze samenwerking is het uitwisselen van kennis en ervaring en zo nodig het op een verantwoorde wijze overplaatsen van patiënten. Op deze wijze wordt gegarandeerd dat patiënten uit ons ziekenhuis altijd de juiste intensive care behandeling krijgen. In de meeste gevallen gebeurt dit in ons eigen ziekenhuis. In een enkel geval is nog uitgebreidere zorg nodig; dit gebeurt op een van de grotere intensive cares in de regio waarmee wij samenwerken.

De patiënt

Patiënten op de IC liggen hier niet voor niets. Zij zien er vaak anders uit en reageren anders door de gezondheidstoestand waarin zij verkeren. Dit is vooral voor de naasten van de patiënt vervelend om te zien. Voor de familie is het goed om te weten dat aanraken mag en het is vaak prettig om dichtbij te zijn. Verpleegkundigen geven graag toelichting op de veranderingen.

 

Veel voorkomende situaties:

Verblijf

Op de IC-afdeling liggen patiënten om verschillende redenen. De duur van het verblijf van de patiënt is vooraf vaak niet vast te stellen. Tijdens het verblijf is er gelegenheid voor naasten om met grote regelmaat bij de patiënt aanwezig te zijn.

Opname

Op de IC afdeling liggen patiënten om verschillende redenen. Het kan een geplande opname zijn of post operatief.

Sommige patiënten zijn geopereerd en weten vooraf dat ze na de operatie op de IC terecht komen. Dit zijn bijvoorbeeld patiënten: 

  • na een longoperatie 
  • na een chirurgische operatie 

Patiënten kunnen ook plotseling opgenomen worden op de IC. 


Dit kan: 

  • vanuit thuis 
  • via de verpleegafdeling
  • We maken altijd ruimte om in gesprek te gaan met familie over verwachtingen. 
Wie werken op de IC

Medisch specialisten

De medische verantwoordelijkheid voor de patiënt ligt, zolang deze op de IC ligt, bij de medisch specialist.

 

Lees meer over de medisch specialisten op de IC-afdeling

 

IC-verpleegkundigen

Optimale zorg van de IC-patiënt is onmogelijk zonder de inbreng van de op de intensive care werkzame gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij vormen een onmisbare schakel in de keten van de IC-behandeling.

 

Lees meer over de IC-verpleegkundigen

 

Gesprek met de medisch specialist

Er kan op verschillende manieren een gesprek plaatsvinden met de arts, namelijk:

 

  • Rond de opname van een patiënt op de IC heeft de medisch specialist een gesprek met de naasten van de patiënt. Dit om uitleg te geven over de ontstane situatie en de ingezette behandeling. De eerste zorg voor de patiënt gaat altijd voor. Daardoor kan het gebeuren dat het even duurt voor er gelegenheid is om met de medisch specialist te spreken.
  • Naasten kunnen een gesprek aanvragen met één van de medisch specialisten. De verpleegkundige maakt de afspraak en zal bij het gesprek aanwezig zijn. De gesprekken vinden zoveel mogelijk plaats tussen 10.00 - 17.00 uur.
  • De medisch specialist wil in gesprek met de naasten van de patiënt. De verpleegkundige maakt de afspraak en zal bij het gesprek aanwezig zijn.  
  • Wanneer patiënten langdurig op de IC liggen en er geen grote veranderingen zijn, spreekt de arts de familie vaak even aan tijdens het bezoekuur.
  • Er is altijd ruimte als er behoefte is aan extra gesprekken. Ook (een tijd) na de behandeling is het mogelijk om in gesprek te gaan.
Informatie en bezoek

Bij opname van een patiënt op de IC wordt er afgesproken wie de contactpersoon van de patiënt is. Wettelijk gezien heeft, naast de patiënt, alleen de contactpersoon recht op informatie over de gezondheidstoestand van de patiënt.

 

Telefonisch

De contactpersoon kan dag en nacht bellen voor informatie op telefoonnummer 0341- 46 3888.

We geven alleen aan de contactpersoon informatie, overige belangstellenden verwijzen wij naar deze contactpersoon om de privacy van de patiënt te waarborgen.

 

Bezoek

De afdeling intensive care heeft geen vaste bezoektijden, bezoeken gaat in overleg met de verpleegkundige.

Tijdens de verzorging tussen 7.30 en 10.00 uur en tijdens de overdracht van 15.30 tot 16.00 uur is geen bezoek wenselijk.

 

Er mogen twee personen bij de patiënt op bezoek. Wanneer u met meer dan twee personen bent kunt u elkaar afwisselen. Probeer te voorkomen dat er met veel mensen vaak wordt afgewisseld. Ook kinderen zijn van harte welkom.

Het is mogelijk voor familie om te overnachten in het ziekenhuis. 

 

Bezoek verpleegkundige 

Patïenten kunnen meestal niet praten. Een verpleegkundige staat u graag te woord over de toestand van de patiënt en om eventuele vragen te beantwoorden.

Wanneer de verpleegkundigen bezig zijn met het verzorgen van de patiënt kan het bezoek in de familiekamer of op de gang wachten.

 

Overleg 

In sommige gevallen kan er wel meer bezoek bij de patiënt zijn of wilt u op andere tijden komen, overleg dan altijd even met de verpleegkundige van de patiënt die u wilt bezoeken, om teleurstelling te voorkomen. Wanneer u ziek bent en toch op bezoek wilt komen, kunt u dit overleggen met de verpleegkundige van de patiënt die u wilt bezoeken.

 

Bloemen

Voor patiënten op de afdelingen Intensieve Zorg (IC) mogen geen bloemen worden meegebracht in verband met eventuele bacteriegroei in de vazen.

 

Parkeren

Mocht u voor langere periode op bezoek komen in het ziekenhuis is het mogelijk om een parkeerbadge te huren bij de receptie in de centrale hal. Deze sleutel is voor één auto te gebruiken en kan voordeliger zijn wanneer bezoekers meerdere malen per dag voor langere tijd gebruik maken van het parkeerterrein.

Je ziet als intensivist vele ziektebeelden. Ik begeleid mensen in de meest kwetsbare situaties.
Je ziet als intensivist vele ziektebeelden. Ik begeleid mensen in de meest kwetsbare situaties.