l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Geriatrie


DSC05007

Ouderen zijn vaak erg kwetsbaar en snel ontregeld

Judith van Tuijn, geriater

We worden in Nederland steeds ouder. Doordat we langer leven, zijn er ook steeds meer ouderen. Zij hebben vaak één of meerdere (chronische) aandoeningen. Een klinisch geriater is een arts voor oudere mensen die meerdere aandoeningen tegelijkertijd hebben. Vaak een combinatie van lichamelijke, psychische en sociale problemen. Het doel is herstel, of behoud van de zelfredzaamheid. Binnen de polikliniek klinische geriatrie werken wij in een multidisciplinair team. U treft dus hulpverleners vanuit verschillende disciplines.

health_043-brain-intelligent-medical-neurologyDe geheugenpolikliniek

Diagnostiek, behandeling en begeleiding van patiënten met geheugenproblemen.

Meer informatie l
health_032-walking_aid-frame-wheel-hospitalDe valpolikliniek

Op onze valpolikliniek doen wij onderzoek naar onbegrepen valproblemen bij ouderen.

Meer informatie l
Onze specialisten
C.M. (Margreet)
C.M. (Margreet)
C.M. (Margreet) Aalten
Klinisch geriater
B. (Gerdien)
B. (Gerdien)
B. (Gerdien) van Bruggen
Klinisch geriater
H. (Henrieke)
H. (Henrieke)
H. (Henrieke) van de Kamp
Klinisch geriater
O. (Ouafae)
O. (Ouafae)
O. (Ouafae) Karimi
Internist-ouderengeneeskunde
M.K. (Ming Kai)
M.K. (Ming Kai)
M.K. (Ming Kai) Lam
Internist-ouderengeneeskunde
A.P. (Arnout)
A.P. (Arnout)
A.P. (Arnout) van der Molen
Klinisch geriater
M. (Mariska)
M. (Mariska)
M. (Mariska) Overdijk
Klinisch Geriater
J.G. (Judith)
J.G. (Judith)
J.G. (Judith) van Tuijn
Klinisch geriater

Contactgegevens geriatrie

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de poli Geriatrie heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

U kunt een afspraak maken via het afsprakenbureau tel. 0341 - 46 38 90 

 

Overige vragen? Polikliniek Geriatrie via tel. 0341- 46 39 45

 

Afspraak maken via MijnStJansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden. Lees meer over MijnStJansdal

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

Folders en Info

Redenen om naar een geriater verwezen te worden

Patiënten hebben een verwijzing van de huisarts of medisch specialist nodig. Redenen waarom een geriater van onze klinische geriatrie kan worden ingeschakeld kunnen onder andere zijn:

 • iemand heeft veel aandoeningen tegelijk en daardoor een ingewikkeld ziektebeeld
 • iemand gaat achteruit maar het is niet zo duidelijk waardoor
 • iemand is in de war of wordt vergeetachtig
 • iemand kan zichzelf niet goed meer redden
 • iemand valt steeds
 • iemand is bij een eerdere ziekenhuisopname verward geweest
Dagonderzoekcentrum op de polikliniek geriatrie (routenummer 3.96)

Vaak zijn bij oudere patiënten meerdere onderzoeken nodig om tot een goed beleid te kunnen komen. Daarom is ervoor gekozen om patiënten de allereerste keer  uitgebreid op de polikliniek geriatrie te onderzoeken. Er is dan de mogelijkheid om onderzoeken te combineren en direct uit te voeren. Dit onderzoek  duurt gemiddeld een halve dag.

 

Verschillende soorten onderzoeken:

De onderzoeken worden afgestemd op de verwijsvraag van de huisarts. Zo is er een Valpolikliniek (link) en een Geheugenpolikliniek (link). Wanneer de huisarts het nodig vindt kunnen patiënten op korte termijn worden gezien; een zogenaamde dagkliniek Semi-spoed.

 

Huiskamer

De polikliniek geriatrie, is als een huiskamer ingericht, zodat de patiënt er even kan uitrusten tussen de onderzoeken door .

 

Meer informatie

Voor meer informatie over de polikliniek geriatrie, zie de folder: polikliniek geriatrie.

De geheugenpolikliniek

Het doel van de geheugenpolikliniek is diagnostiek, behandeling, advisering en begeleiding van patiënten met geheugenproblemen. Het team bestaat uit klinisch geriaters, neurologen, een psychiater, sociaal geriater, psycholoog en verpleegkundigen. In de meeste gevallen is de huisarts de verwijzer van patiënten naar de geheugenpolikliniek.

Op de dag van onderzoek heeft een patiënt gesprekken met de klinisch

geriater, verpleegkundige en neuroloog. Ook vindt er uitgebreid lichamelijk

onderzoek plaats. Daarnaast wordt er bloedonderzoek gedaan en een hartfilmpje

gemaakt. Op de afdeling radiologie volgt een hersenonderzoek (CT).

De valpolikliniek

Het doel van onze valpolikliniek is het onderzoeken van onbegrepen valproblemen bij oudere mensen.

Verschillende poliklinieken ouderengeneeskunde

De geheugenpolikliniek

Hier worden patiënten gezien met klachten van vergeetachtigheid. Ook jongere patiënten met geheugenklachten kunnen hier terecht. Het bezoek aan de geheugenpolikliniek geriatrie wordt gecombineerd met een onderzoek door de neuroloog en een bespreking in het multidisciplinaire geheugenteam. Naast neurologen, geriaters en psychologen zijn hier ook behandelaars van GGZ Centraal betrokken. De geheugenpoli sluit aan bij het Netwerk Dementie in de regio.

 

De valpolikliniek

Hier worden patiënten gezien met mobiliteitsstoornissen die twee keer of meer gevallen zijn in het afgelopen jaar. Zij worden onderzocht door de geriater, de verpleegkundige geriatrie en de fysiotherapeut.

 

Semispoed afspraak

Dit is een snelle-afspraak-mogelijkheid, wanneer de huisarts binnen een week een geriatrische analyse wil hebben.

 

Meer informatie over geriatrie vindt u hier >

 

De belangrijkste redenen waarom patiënten verwezen worden zijn:

 • Onverklaarde achteruitgang in gezondheid en/of functioneren
 • (Acute) verwardheid of geheugenproblemen
 • Somberheid, eenzaamheid en levensfaseproblematiek
 • Afwijkend gedrag
 • Mobiliteitsproblemen en (de neiging tot) vallen
 • Toenemende hulpbehoevendheid
 • Polyfarmacie (gelijktijdig gebruik meerdere geneesmiddelen)
 • Combinaties van bovenstaande problemen
 • Eén of een combinatie van bovenstaande problemen met daarbij een zorgprobleem
 • Screening voorafgaande aan een operatie

 

Unieke geheugenpolikliniek in St Jansdal

Klinisch geriater Arnout van der Molen legt uit wat deze afdeling zo bijzonder maakt: “Meerdere disciplines zijn betrokken. Het doel is geheugendiagnostiek bij complexere patiënten. Het gaat om beelden die lastig te diagnosticeren zijn. Wij proberen antwoord te geven op de vraag: wat speelt hier nu?”

 

Bijzonder aan de geheugenpoli van St Jansdal is dat zowel de neuroloog als de geriater een beoordeling doen. “Dat gebeurt vrijwel niet in andere ziekenhuizen”, vertelt Van der Molen. “Daarnaast bespreken we iedere patiënt binnen het team. Dat helpt om heel kritisch te kijken. Zowel naar de patiënt als naar elkaar. Dit verhoogt de kwaliteit aanzienlijk.”

 

Het team geeft antwoorden op verschillende vragen. Van der Molen legt uit: “We kijken heel breed en kunnen ook heel breed inzetten. Deze manier van werken zorgt voor goede diagnostiek. Heel soms verwijzen wij mensen voor een second opinion naar een ander ziekenhuis. Het blijkt dat wij er zelden naast zitten.”

 

Bij geheugenproblemen is het belangrijk te weten dat het speelt. “Zo kan er op tijd extra zorg worden ingezet; om mantelzorgers te ondersteunen en patiënten op de juiste manier te begeleiden. Daarnaast kunnen we soms met medicatie de ziektelast enigszins verminderen.”

 

Meer informatie over geriatrie vindt u hier >

 

Zorg voor de oudere patiënt

Op de polikliniek geriatrie werken meerdere zorgprofessionals samen. Hierdoor is het mogelijk om soms hele complexe problemen snel inzichtelijk te maken. De geriater en internist-ouderengeneeskunde werken samen met neurologen, psychologen, fysiotherapeuten en verpleegkundigen; iedereen kijkt weer vanuit een eigen invalshoek. De belasting voor patiënten wordt zo veel mogelijk beperkt door onderzoeken en polibezoeken met andere dokters af te stemmen en waar mogelijk te bundelen op dezelfde dag. Tussendoor zijn rustmomenten ingebouwd.

 

Een bezoek aan de poli geriatrie duurt gemiddeld ruim een halve dag. Bij ouderen zijn namelijk vaak meerdere onderzoeken nodig om tot een goed beleid te komen. Daarom is er op de poli geriatrie een Dagobservatiecentrum. Patiënten krijgen hier op één dag in alle rust onderzoeken en uitleg. Het streven is om hierna een diagnose te hebben en een volledig behandelplan  te maken. Dit in samenspraak met de patiënt en op basis van diens wensen.

 

Internist-ouderengeneeskunde Ouafae Karimi: “ Tijd en aandacht is van groot belang om de problemen helder te krijgen en de patiënten te stimuleren om hun eigen wensen te uiten ten aanzien van de behandeling. Het doel is uiteindelijk dat deze patiënten zo lang mogelijk zelfstandig blijven functioneren; met behoud van kwaliteit van leven en waar mogelijk deze te verbeteren.” 

 

Meer informatie over Geriatrie vindt u hier >

 

"Wij proberen antwoord te geven op de vraag: wat speelt hier nu eigenlijk?"
"Wij proberen antwoord te geven op de vraag: wat speelt hier nu eigenlijk?"
Arnout van der Molen, geriater