l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Nieuwe inzichten in behandeling diverticulitis

Promotie Caroline Andeweg

 

Chirurg Caroline Andeweg is gepromoveerd aan de Radboud Universiteit van Nijmegen op het onderwerp diverticulitis, een ontstekingsziekte van de dikke darm. Het onderzoek beschrijft onder andere dat de medisch specialist vooral goed naar de klachten en belemmeringen van patiënten moet kijken en niet zomaar de standaardbehandeling moet inzetten.

 

In het eerste deel van het proefschrift, met als titel ‘Changing strategies in diverticulitis’, stelt Caroline de huidige knelpunten en onvolkomenheden in het vaststellen van acute diverticulitis ter discussie. Caroline legt uit dat dit een veelvoorkomende aandoening is. “Patiënten melden zich vaak met acute buikpijn. Op basis van de klachten en aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, een echo of CT-onderzoek, is vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van diverticulitis.”

 

Systematische aanpak

In het proefschrift beschrijft Caroline een systematische aanpak voor het vaststellen van acute diverticulitis in de dikke darm. Zij heeft samen met andere diverticulitis experts in Nederland de richtlijn ‘Diagnostiek en behandeling van acute diverticulitis van de dikke darm’ geschreven, waarvan een samenvatting is terug te vinden in het proefschrift. Deze richtlijn kan door artsen gebruikt worden als naslag.

 

Diverse behandelstrategieën

In het tweede deel van het proefschrift gaat Caroline in op de verschillende behandelstrategieën voor patiënten met terugkerende diverticulitis en het effect op de kwaliteit van leven na behandeling of operatie. Ook de risicofactoren voor terugkeer van diverticulitis na een operatie komen aan bod.

 

Analyse

“Mijn onderzoek richtte zich op de traditionele methode van behandeling van diverticulitis en op patiënten die acuut onderzocht moesten worden. Voor het onderzoek zijn bestaande gegevens van twaalfhonderd patiënten geanalyseerd. Een van de punten die ik bijvoorbeeld heb onderzocht is bij hoeveel patiënten de aandoening terugkomt na een operatie. Hieruit kon ik de conclusie trekken dat twintig procent van de patiënten na een operatie klachten houdt. Dit is een belangrijke bevinding, want als na een operatie een op de vijf patiënten klachten houdt, dan vraagt dit om verbetering en meer onderzoek.”

 

Veranderingen

Naar aanleiding van het onderzoek zijn al diverse veranderingen doorgevoerd in de behandeling van diverticulitis. “Zo werden patiënten bijvoorbeeld na twee aanvallen standaard geopereerd. Dat is nu niet meer het geval. Een ander belangrijk punt dat naar voren komt naar aanleiding van de richtlijn en recent onderzoek, is het gebruik van antibiotica. Vroeger werd bij een aanval van diverticulitis standaard antibiotica gegeven, maar dit blijkt nu niet in alle gevallen zinvol te zijn. De gewijzigde behandeladviezen rondom diverticulitis zijn opgenomen in de richtlijn, maar ook collega chirurgen en MDL-artsen zijn enthousiast over de onderzoeksresultaten.”

 

Waarom promoveren?

“Tijdens het derde jaar van mijn opleiding tot chirurg ontstond bij mij de behoefte om onderzoek te doen. Ik wilde graag onderzoek doen aan de hand van een klinisch probleem. Diverticulitis was een veel voorkomende aandoening met veel onduidelijkheid in de diagnostiek en behandeling ervan. Ik heb toen met mijn opleider en promotor uit het Radboud Ziekenhuis de tien meest prangende vraagstukken rondom de diagnostiek en behandeling van patiënten met diverticulitis bepaald. Met het zoeken naar de antwoorden op deze vragen komen wij steeds dichterbij de beste behandeling voor patiënten met diverticulitis en dat vind ik het mooie van onderzoek doen. Het onderzoek heeft diverse deuren voor mij geopend en ik heb met veel enthousiaste en visionaire mensen mogen samenwerken. Zo heb ik veel contacten opgedaan met buitenlandse studiegroepen, maar ook in Nederland werken wij nauw samen met andere groepen die van diverticulitis studie hebben gemaakt.”

 

Van groot belang

Terugkijkend vat Caroline haar promotie samen als tijdrovend, maar met bovenverwacht resultaat. “De aandoening diverticulitis heeft mij geraakt en gepakt.” Haar promotor gaf haar een groot compliment door te benadrukken dat de uitkomsten van haar onderzoek van groot belang zijn voor de gezondheidszorg.

 

Het proefschrift geeft antwoorden op belangrijke vragen over onderzoek en behandeling van diverticulitis, maar brengt ook weer nieuwe vragen voor toekomstig onderzoek. “Wil je vooruit, dan moet je proberen antwoorden te vinden op nog niet beantwoorde vragen. Ik heb dan ook de wens om vervolgonderzoek te doen naar de vragen uit mijn onderzoek.”