l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Cardiologie


Cardiologie-hartkatheterisatie-pols

Wij kunnen het leven met een hartziekte gelukkig steeds dragelijker maken

Ferry Alsemgeest, cardioloog

Cardiologie is het specialisme dat zich bezighoudt met hartziekten en de behandeling hiervan. Doordat mensen steeds ouder worden, komen hart- en vaatziekten in de westerse wereld steeds meer voor. Gelukkig zijn er ook meer diagnostische middelen en moderne en snelle behandelmethoden, waardoor de cardiologen het leven met een hartziekte steeds dragelijker kunnen maken. 

health_047-heart-medical-organ-healthcareHartkatheterisatie via de pols

Hartkatheterisaties via de pols zijn zeer veilig en patientvriendelijk.

Meer informatie l
health_002-hospital-building-clinic-doctorCT-scan van het hart

Hiermee sluiten wij snel uit of pijn of druk op de borst te wijten zijn aan hartproblemen.

Meer informatie l
health_019-cardiogram-heart-medical-healthcareGeavanceerde 3D-echocardiografie

Met de 3D-echocardiografie maken wij een overzichtelijke opname van het hart. 

Meer informatie l
Onze specialisten
F. (Ferry)
F. (Ferry)
F. (Ferry) Alsemgeest
Cardioloog
K. (Klazina)
K. (Klazina) Beekman
Hartfalen verpleegkundig specialist
E.A. (Eugène)
E.A. (Eugène)
E.A. (Eugène) van Beek
Cardioloog
M.B. (Bob)
M.B. (Bob)
M.B. (Bob) von Bartheld
Cardioloog
A.A. (Ahmed)
A.A. (Ahmed)
A.A. (Ahmed) Hassan
Cardioloog
M. (Marieke)
M. (Marieke) Heres
Verpleegkundig specialist cardiologie i.o.
C.F.B. (Carine)
C.F.B. (Carine)
C.F.B. (Carine) van Huls van Taxis
Cardioloog
L.J. (Lucas)
L.J. (Lucas)
L.J. (Lucas) Klein
Cardioloog
O. (Olga)
O. (Olga)
O. (Olga) Kruit
Hartfalen verpleegkundig specialist
S. (Sandra)
S. (Sandra) Mohan
Verpleegkundig specialist cardiologie
R.R. (Robert)
R.R. (Robert)
R.R. (Robert) Stöcker
Cardioloog
K.C. (Kirsten)
K.C. (Kirsten)
K.C. (Kirsten) Sybrandy
Cardioloog
K. (Kimberley)
K. (Kimberley) Vellekoop
Hartfalen verpleegkundig specialist
L. (Lucy)
L. (Lucy)
L. (Lucy) Vinke
Verpleegkundig specialist atriumfibrilleren
W. (Wisam)
W. (Wisam)
W. (Wisam) Yassi
Cardioloog
P.M. (Marc)
P.M. (Marc)
P.M. (Marc) van der Zee
Cardioloog

Contactgegevens cardiologie

 

Hoe maakt u een afspraak?

Voor het maken van een afspraak op de poli cardiologie heeft u een verwijsbrief van uw huisarts nodig.

 

Algemene afspraak via het afsprakenbureau tel. 0341 - 46 38 90 

Afspraak op de hartfalenpoli via tel: 0341 - 46 37 45

Afspraak voor een functieonderzoek via de functieafdeling: tel. 0341 - 46 35 38

Overige vragen? Polikliniek cardiologie via tel. 0341- 46 37 45

  

De cardiologen houden ook spreekuur in onze polikliniek in Dronten. Meer informatie

 

Afspraak maken via Mijnstjansdal

Bent u al eerder op de polikliniek geweest? Dan kunt u een vervolgafspraak ook maken via

MijnStJansdal. U dient dan eerst een eigen account aan te maken. Lees meer over MijnStjansdal

Combinatieafspraken kunnen alleen telefonisch gemaakt worden.

 

Identificatieplicht

In alle ziekenhuizen geldt een identificatieplicht, voor zowel volwassen als kinderen. Vergeet dus niet een geldig legitimatiebewijs mee te nemen naar uw poli-afspraak. 

 

 

 

 

 

 

Folders en Info

Informatie over de hartfalenpoli

Patiënten worden door ervaren hartfalenverpleegkundigen intensief begeleid op de hartfalenpoli. Dit doen de verpleegkundigen in nauw samenspraak met de cardiologen.

 

De hartfalenverpleegkundige adviseert en geeft voorlichting over medicijngebruik, leefregels en richtlijnen bij hartfalen. De verpleegkundige controleert ook het gewicht en de bloeddruk en zal, indien nodig, overleggen met de cardioloog of de medicatie moet worden aangepast.

 

Vaatrisicopoli interne geneeskunde

Hartpatiënten die al een vaatprobleem hebben, worden door de vaatchirurg altijd naar de vaatrisicopoli van de internisten verwezen. Hier zal worden bekeken of de patiënt risico loopt op hart- en vaatziekten.

 

Telefonisch spreekuur

Patiënten, die bij de hartfalenpoli bekend zijn, kunnen tijdens een speciaal telefonisch spreekuur contact opnemen met de hartfalenverpleegkundige:

 

Van maandag tot en met vrijdag: 08.30-09.00 uur en van 13.00-13.30 uur.

Telefoonnummer: 0341 - 46 39 73.

Informatie over de atriumfibrillerenpoli

Deze poli is bedoeld voor mensen die last hebben van atriumfibrilleren, een veel voorkomende  hartritmestoornis. Alle cardiologen  en verpleegkundig specialist Lucy Vinke houden er spreekuur.

 

Sneldiagnostiek

Voordeel is dat alle onderzoeken plaatsvinden op één dag. Dit gebeurt tijdens een dagopname. Aan het eind krijgt u meteen de uitslag en wordt het vervolgtraject besproken. Patiënten hoeven daardoor niet langer meerdere keren voor onderzoek naar het ziekenhuis  te komen.

 

Risico’s

In principe is atriumfibrilleren ongevaarlijk. Er zijn echter twee risico’s waardoor atriumfibrilleren (ook boezemfibrilleren genoemd) wel behandeld moet worden. Ten eerste omdat er bloedstolsels in het hart kunnen ontstaan. Deze kunnen mogelijk later in het lichaam een afsluiting van een slagader veroorzaken met bijvoorbeeld een TIA of beroerte tot gevolg. Daarnaast is er een risico dat de hartspier verzwakt. Bij boezemfibrilleren kan de hartslag namelijk enorm oplopen. Op zo’n moment is het hart is bezig met topsport.

 

Afspraak maken

Voor een afspraak op de polikliniek atriumfibrilleren is een verwijzing van de huisarts of een specialist nodig. Afspraken voor op de polikliniek kunnen gemaakt worden via de poli cardiologie: telefoonnummer 0341 - 46 37 45.

Informatie over de collapspoli

De collapspoli is bedoeld voor patiënten die een val hebben doorgemaakt als gevolg van een kortdurend bewustzijnsverlies. Meestal is de doorzaak van dit bewustzijnsverlies cardiologisch of neurologisch van aard. Voor de collapspatiënt is het wenselijk dat de diagnose snel gesteld wordt om herhaling of complicaties te voorkomen. Om deze reden doen de neurologen en cardiologen gezamenlijk de collapspoli tijdens een dagopname.

 

Tijdens het verblijf krijgen patiënten verschillende onderzoeken in willekeurige volgorde:

  • bloeddrukmeting
  • ECG
  • Echo-onderzoek
  • Fiets-ergometrie
  • Holtermeting
Folders cardiologie

Bekijk hier de folders die horen bij het specialisme cardiologie.

Naar de spoedpoli met hartproblemen

Te denken valt aan hartkloppingen, kortademigheid, pijn op de borst en ritmestoornissen zonder pijn op de borst of kortademigheid. Na 17.00 uitsluitend in overleg met de seh-arts in Harderwijk of de dienstdoende cardioloog. Mocht een huisarts of andere verwijzer vermoeden dat iemand opgenomen moet worden, dan moet de patiënt naar de Spoedeisende Hulp in Harderwijk. De ambulancedienst is goed op de hoogte van deze afspraken.

Cardiologen Lelystad en Harderwijk

13 februari 2019.

Op de poliklinieken in Lelystad vinden zowel gesprekken met de cardioloog als aanvullende onderzoeken plaats. “Het gaat hierbij om bijvoorbeeld fietsproeven, ritme-onderzoeken of hartecho’s”, vertelt  cardioloog Lucas Klein. “Daarnaast doen we holteronderzoeken, pacemakercontroles of een CT- of MRI-scan van het hart. We beschikken over de modernste beeldvormende technieken. Dit betekent dat wij veel patiënten gewoon in Lelystad kunnen onderzoeken en behandelen.” 

 

Het is helaas niet mogelijk om patiënten op te nemen in Lelystad. Cardioloog Klein: “Gelukkig hoeft dit ook niet zo vaak. Mocht dit nodig zijn voor bijvoorbeeld een hartkatheterisatie of pacemakerplaatsing dan kan dat in Harderwijk. De hartkatheterisaties vinden via de polsslagader plaats”, zegt Klein. “Dit is een veilige en weinig belastende ingreep voor patiënten. Ook doen we pacemakerimplantaties in Harderwijk. Voor dotterbehandelingen, hartoperaties en uitgebreide ritmebehandeling is er nauwe samenwerking met verschillende derdelijns centra, zoals het Meander MC en Isalaklinieken.” 

 

De cardiologen werken wisselend in Lelystad en Harderwijk. Dat bevordert de onderlinge samenwerking en zorgt voor een eenduidig beleid. Ze vullen elkaar qua specialisaties goed aan. 

 

Lees meer over Cardiologie op de informatiepagina

 

Lucas Klein, Ferry Alsemgeest, Kirsten Sybrandy, 

Robert Stöcker en Eugène van Beek

 

Van links naar rechts: Wisam Yassi, Madelon Brouha, Marc van der Zee, Ahmed Hassan

 

 

 

"Een hartkatheterisatie via de pols is voor patiënten prettiger en brengt minder complicaties met zich mee."
"Een hartkatheterisatie via de pols is voor patiënten prettiger en brengt minder complicaties met zich mee."
Ferry Alsemgeest, cardioloog