l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Stoere prestatie!

Claartje Samson is op de hoogte van zo’n beetje alles wat er speelt in St Jansdal Lelystad. Goed om haar even aan de tand te voelen en de stand van zaken in Lelystad met de Cazcade lezers te delen. Tijdens een bijeenkomst voor leidinggevenden gaf zij een toelichting hierover. 

Claartje vertelt met enige trots dat het gelukt is om te realiseren wat we ons hebben voorgenomen. “Het enige wat we nog niet hebben ingericht is de dagzaal voor kinderen. Dit staat wel op de planning maar is nog niet open, licht Claartje toe. Waar we het steeds hebben over dag openstelling van het ziekenhuis in Lelystad, zijn we nu ook aan het nadenken wat we kunnen uitbreiden om toch wat klinische bedden te openen. Al met al een grote prestatie om dit te realiseren.”

 

Spoedpoli

Spoedpoli is een nieuw fenomeen in Lelystad. Het is geen spoedeisende hulp en heeft een heel afgebakend  profiel. Eigenlijk gaat het nu heel goed. Claartje vertelt: “Dat profiel moest goed worden afgestemd met alle andere betrokkenen, zodat de patiënten op de juiste plek in het ziekenhuis komen. Inmiddels zijn er evaluaties geweest met de huisartsen en de spoedpoli heeft zelf geëvalueerd. Hoe gaat het, zijn er risico’s, wat is het aantal patiënten? We horen van de huisartsen terug dat ze steeds meer ervaring en vertrouwen krijgen met de spoedpoli.

Eigenlijk zien we geen risico’s die we hadden moeten voorkomen en zijn we tevreden over hoe het nu gaat.”

 

Samenwerking huurders

Er zijn verschillende huurders in het pand. “Met de meeste huurders in het ziekenhuis zijn er inmiddels samenwerkingsovereenkomsten gesloten, licht Claartje toe. Er zijn landingsbanen  voor bariatrie, HIV en kinderdiabetes bij verschillende ziekenhuizen ondergebracht. Dat betekent dat er ook dokters uit deze ziekenhuizen poli spreekuren houden in Lelystad. Dat zijn ook artsen die voorheen werkzaam waren bij MC Zuiderzee.”

 

Bariatrie = Flevoziekenhuis Almere

HIV = Antoniusziekenhuis Sneek

Kinderdiabetes = Isala Zwolle

 

Stakeholders

Binnen het St Jansdal is een stakeholdersgroep opgericht. “Samen hebben we een overzicht gemaakt van de stakeholders en bekijken we hoe we deze het beste kunnen bedienen, vertelt Claartje.  Ook zijn er collega’s aangehaakt om te kijken naar de gebiedsontwikkeling in relatie tot onze stakeholders in Lelystad.”

 

Toekomstverkenner

De toekomstverkenner heeft de opdracht gekregen van de minister om in eind juni een advies uit te brengen over hoe de zorg (in brede zin) te regelen in Flevoland. Claartje vertelt: “Er zijn allerlei partijen bij betrokken. Drie zogenoemde ‘tafels’, eigenlijk zijn dat overlegstructuren met allerlei organisaties die betrokken zijn bij verschillende thema’s als; verloskunde, kwetsbare groepen en spoedzorg. Bij alle onderwerpen is St Jansdal ook betrokken. Zo leren we alle stakeholders kennen die ook aan tafel zitten.”

 

Projectstructuur

Sinds 25 maart werken er vier groepen diverse taken uit en rapporteren de voortgang aan een stuurgroep, het PMO bewaakt overzicht en jaagt aan. De vier groepen zijn een focusgroep Lelystad, een werkgroep Kort verblijf, een werkgroep stakeholders en een transitiemonitorteam, vertelt Claartje. Hoe gaan we de aankomende maanden verder met de stuurgroep? We zijn al een heel eind met de doelen die er gesteld zijn. We bekijken op dit moment wat we kunnen doorschuiven naar de normale lijnstructuur en waarvoor we nu nog een projectstructuur nodig hebben. De projectstructuur loopt nu af. Waar we eerst bezig waren met wat gaan we doen in Lelystad en hoe gaan we dat allemaal voorbereiden en inrichten, is dat nu eigenlijk afgehandeld en zal de focusgroep Lelystad worden ontmanteld. Nu is het belangrijk om de productie in de gaten te houden, maar ook hoe het met de mensen gaat. Daarvoor is er een transitiemonitorteam ingezet. De groepen stakeholders, kortverblijf en transitie monitorteam gaan onder het MT verder.”

 

Kort Verblijf

Het zal vast niemand ontgaan zijn, de media hebben het ook goed opgepakt. St Jansdal is voornemens in het najaar van 2019 een afdeling Kort Verblijf in Lelystad te openen om nog meer zorg dichtbij huis te bieden. De afdeling Kort Verblijf is bedoeld voor patiënten die moeten overnachten na bijvoorbeeld een operatie. Het gaat hierbij om geplande zorg bij relatief gezonde patiënten. Claartje vertelt: “Projectteam Kort Verblijf heeft de afgelopen periode gekeken of er voldoende commitment is om dit te gaan uitwerken. Ook is er een principe besluit genomen. Daarmee ben je er nog niet. Er wordt nu hard gewerkt aan de businesscase om alle kosten die daarvoor gemaakt worden, af te zetten tegen de omzet die daarmee behaald kan worden. Zo kunnen we zien of het rendabel is. Omdat het principe besluit is genomen wordt er ondertussen gestart met het werven van personeel. Om ook door te kunnen als het zover is.”

 

Wees trots op jezelf

Terwijl het St Jansdal zo druk bezig is om de processen te optimaliseren en  te monitoren hoe het met de productiecijfers en de mensen gaat, vergeten we bijna dat we met elkaar iets ongelooflijks hebben gedaan. “Het feit dat we bijna alles wat we ons hadden voorgenomen ook hebben gerealiseerd en daarmee het grootste gedeelte van de benodigde zorg voor de omgeving Lelystad kunnen verzorgen is heel bijzonder, vertelt Claartje. Dat we de kosten in bedwang weten te houden en een goede omzet draaien is nog beter. En dat we dit doen als een regionaal ziekenhuis is echt een stoere prestatie. Niet alleen maken jullie deel uit van deze unieke situatie, jullie dragen allemaal bij aan het succes ervan. Dus wees vooral ook trots op jezelf.”

 

Marsha Borsboom