l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging - leerling

St Jansdal zoekt deelnemers klankbordgroep

Dit jaar is gestart met de bouw van bouwdeel Zuid bij ziekenhuis St Jansdal. Na de afronding van Bouwdeel Zuid volgt een grootscheepse renovatie van het bestaande ‘beddenhuis’. St Jansdal is op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde mensen die mee willen denken over het ontwerp van het beddenhuis.

 

Voordat de bouw kan beginnen wordt een intensief traject doorlopen, om tot een ontwerp te komen dat past bij de wensen van zowel de medewerkers als de patiënten. Binnen het ziekenhuis worden de toekomstige gebruikers en ondersteunende afdelingen gevraagd mee te denken in gebruikersgroepen. Daarnaast wil St Jansdal ook patiënten betrekken bij de plannen voor het beddenhuis door een patiëntenadviescommissie (Klankbordgroep) op te zetten. De klankbordgroep geeft advies aan de gebruikersgroepen binnen vastgestelde kaders. Zij wordt bijvoorbeeld gevraagd om advies te geven over tekeningen voor de patiëntenkamers, badkamers, de ruimte buiten de kamers waar patiënten met naasten kunnen verblijven (lounge), het vaste meubilair. De input van mensen uit onze regio is voor het St Jansdal van grote waarde. Het ontwerptraject loopt tot eind 2023.  

 

Klankbordgroep

We hopen op enthousiaste mensen die zich vrijwillig willen inzetten om belangrijke input te geven voor ons beddenhuis. Het zou fijn zijn als de samenstelling van de klankbordgroep een weerspiegeling is van de samenleving en ons verzorgingsgebied. Het liefst vinden we mensen die al eerder zijn opgenomen in ons ziekenhuis of bijvoorbeeld als naaste direct betrokken zijn geweest. De gemiddelde tijdsbesteding is ongeveer twee uur per maand voor een vergadering en daarnaast zal het doornemen van documentatie ook twee uur per maand in beslag nemen. Bij de vergaderingen van de klankbordgroep sluit ook (een afvaardiging van) de cliëntenraad aan. De cliëntenraad behartigt de belangen van alle patiënten/cliënten die gebruik maken van de zorg die het St Jansdal biedt.

 

Woont u in het verzorgingsgebied (Flevoland en de Noordwest Veluwe) van St Jansdal en heeft u interesse? Aanmelden kan tot en met 18 maart 2022 via www.stjansdal.nl/klankbordgroep

 

1 maart 2022