l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Verpleging - leerling

Samen zorgen voor kinderen met een hartziekte

Zorg in de eigen omgeving als het kan en zorg verder weg als het noodzakelijk is. Kinderen met een hartziekte uit de regio’s Noordwest-Veluwe en Noord- en Oost-Flevoland kunnen voor een (complexe) ingreep het UMC Utrecht/Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) bezoeken, maar blijven voor poliklinische zorg en behandelingen én reguliere controles dicht bij huis: in ziekenhuis St Jansdal. Deze gewaardeerde combinatie is mogelijk dankzij een samenwerking tussen de twee medische centra. Die is op vrijdag 1 juli officieel en feestelijk bekrachtigd.

 

Kindercardiologie, kinderhartkatheterisatie en kinderhartchirurgie. Op die vlakken trekken het WKZ en ziekenhuis St Jansdal gezamenlijk op om hoogwaardige, kwalitatief goede en veilige zorg te bieden. De juiste zorg op de juiste plek is daarbij een belangrijk uitgangspunt: hoe ingewikkeld de aandoening of situatie ook is, de patiënt gaat uitsluitend naar het WKZ als de kunde en expertise daar onontbeerlijk zijn voor de behandeling. De overige zorg krijgen kinderen in de nabije omgeving. Dit is mogelijk dankzij goede afspraken tussen de ziekenhuizen. Een voorbeeld is een baby die in de eerste levensweken is geopereerd aan een hartafwijking. Voor de controles na de ingreep kunnen de ouders met hun baby naar het ziekenhuis dichtbij.

 

Samen beoordelen

Deze benadering wordt ook wel shared care genoemd: tweerichtingsverkeer tussen ziekenhuizen, waarbij de patiënt centraal staat. Dit doen het WKZ en ziekenhuis St Jansdal al langer. Hoe het is georganiseerd? In het WKZ bespreken artsen wekelijks (complexe) patiënten. Dit multidisciplinair overleg wordt ook bijgewoond door de kindercardioloog en kinderarts-cardex van ziekenhuis St Jansdal. Cardex staat voor: kinderarts met kindercardiologische expertise. Artsen van andere ziekenhuizen sluiten ook aan bij het overleg. Samen beoordelen de artsen welke patiënten in het algemene ziekenhuis kunnen blijven en wie voor bepaalde behandelingen beter af zijn in een academische omgeving.

 

Uitwisseling kennis en kunde

Het WKZ en ziekenhuis St Jansdal kennen elkaar ook vanuit het cardex-netwerk Midden-Nederland, een netwerk van ziekenhuizen uit de regio. Centraal daarin staat wederzijdse uitwisseling van kennis en kunde, zoals gezamenlijke protocollen bespreken.

 

Bijzonder moment

Gregor Krings is kindercardioloog en hoofd kindercardiologie in het WKZ. Hij noemt de op 1 juli ondertekende samenwerkingsovereenkomst “een bijzondere moment in een jarenlang partnerschap”. Krings licht toe: “Samen kunnen het WKZ en ziekenhuis St Jansdal waarborgen dat kind en ouders op de juiste plek terechtkomen. Vandaag geven we de zorg van morgen vorm.”

 

Win-winsituatie

Luella Gerrits, kinderarts met aandachtsgebied kindercardiologie, is betrokken bij de combinaties. Zij heeft binnen ziekenhuis St Jansdal de samenwerking met het Kinderhartcentrum van het WKZ verder vormgegeven. Sinds een jaar geeft ze hier vervolg aan met Marieke Korpershoek. “Ik ben tot kindercardioloog opgeleid in het WKZ en ken beide organisaties inmiddels goed”, vertelt Marieke. “De kindercardiologie is speerpunt geworden binnen het brede palet van kindergeneeskundige zorg dat het St Jansdal biedt.” Voor beide ziekenhuizen is dit een win-winsituatie. Vanuit het WKZ kunnen kinderen eerder worden terugverwezen naar de kindercardiologen in ziekenhuis St Jansdal.

 

Scholing en onderzoek

De begin deze maand officieel bekrachtigde samenwerking tussen het WKZ en ziekenhuis St Jansdal heeft niet alleen als doel de best mogelijke zorg te leveren aan kindercardiologische patiënten. De ziekenhuizen streven er ook naar de expertise van de kinderartsen op het gebied van de kindercardiologie up-to-date te houden en gezamenlijk onderzoek op te zetten en uit te voeren. De betrokkenen zijn bijvoorbeeld benieuwd naar de resultaten van behandelingen op de lange termijn. Wat is jaren na de operatie de kwaliteit van leven? Wat kan iemand dan wel en niet? En wat kan van deze inzichten worden geleerd om eventuele verbeteringen in de zorg door te voeren?

 

Het WKZ en ziekenhuis St Jansdal verkennen of er meer gebieden in de kindergeneeskunde zijn waar intensievere samenwerking mogelijk is.

 

 

Van links naar rechts: dr. Gregor Krings (kindercardioloog UMC Utrecht/WKZ), Frits van der Velde (staand - zorgmanager St Jansdal), Leonie Boven (lid raad van bestuur St Jansdal) en Marieke Korpershoek (kindercardioloog St Jansdal)