l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Samen aan bed

“Hoe vindt u dat ze het doet sinds gisteren?”, vraagt kinderarts Yvette Konijnenberg aan Danielle, de moeder van de 2,5-jarige Sifra. Yvette luistert aandachtig terwijl zij haar verhaal doet. Ook kinderverpleegkundige Tineke luistert mee. Zij vormen gezamenlijk een soort drie-eenheid in de pilot van het nieuwe visite lopen op de kinderafdeling. In deze pilot worden ouders gezien als onderdeel van het team. Door inbreng te hebben in de visite voelen ze zich beter gehoord en betrokken. Dat heeft weer invloed op de tevredenheid.

Tevredenheid

De uitkomst van de pilot heeft laten zien dat ouders tevreden zijn over visite aan bed. Door hen vanaf het begin bij de visite betrekken zijn de lijnen kort en begrijpen ze ook de keuzes van zorgverleners beter. Ouders ervaren meer duidelijkheid en ruimte om vragen te stellen.

 

Dat erkent ook de moeder van Sjifra. “Ik vond het fijn om dit met zijn allen te bespreken, inclusief de zuster die vannacht bij haar was. Het geeft een goed totaal plaatje. Ik voel me als ouder serieus genomen. Ik kon mijn zorgen uiten en vragen stellen. Het gesprek gaf mij veel helderheid. Ook doordat de arts aangaf wanneer we naar huis mogen. Dat is de stip op de horizon waar we met zijn allen naartoe werken.”

 

Maar er zitten niet alleen voordelen aan deze nieuwe manier van werken; het is ook wennen voor het team. De kinderartsen moeten sneller schakelen tussen observaties die zij doen en het uit te zetten behandelbeleid. Het risico bestaat dat dan niet alle aspecten meegenomen worden. Verder is het van belang de communicatie aan bed aan te passen: hoe geven zorgprofessionals weer wat ze willen zeggen, zodat de ouder ook begrijpt waar het over gaat?

 

Onvoorspelbaarheid

Yvette ziet zeker de meerwaarde: “De input van ouders is heel waardevol. Zij geven aan als het kind ander gedrag laat zien.” Yvette noemt een voorbeeld: “Ik kan een heel rustig kind aantreffen waarbij ik dat niet direct verontrustend hoef te vinden, maar als het kind thuis druk is, is er duidelijk iets aan de hand. De meerwaarde is er, maar kunnen we het realiseren? Laat de onvoorspelbaarheid van kindergeneeskunde het toe om op deze wijze consequent visite te lopen met ouders, ongeacht hoeveel kinderen er liggen? Het vormt best een uitdaging om dat te doen bij twee volle afdelingen.”

 

Bovenstaande vragen hebben nog geen pasklaar antwoord. De knelpunten, zoals logistieke problemen, werkdruk en het communiceren aan bed vragen om een verlenging van de pilot. Dit wordt gedaan om beter te kunnen beoordelen of deze werkwijze toch haalbaar gaat zijn. Alle partijen van de drie-eenheid zijn in elk geval enthousiast over deze manier van visite.

 

Linda Heller