l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Verpleging - leerling

Mooie samenwerking COVID-zorg St Jansdal en huisartsen

“Na een korte opname in het ziekenhuis kan de patiënt, na overleg met de huisarts, de verdere behandeling thuis voortzetten”, geeft internist-infectioloog Ouafae Karimi aan. “Vanuit het ziekenhuis houden wij onze thuispatiënten goed in de gaten en zijn wij dag en nacht voor hen bereikbaar.”

 

Vierentwintig uur per dag bereikbaar

Dagelijks geven patiënten die thuis behandeld moeten worden meetgegevens via een app door aan het monitoringscentrum van het ziekenhuis. Dit monitoringscentrum is vierentwintig uur bereikbaar. Karimi: “Als uit de meetgegevens blijkt dat de gezondheid van de desbetreffende patiënt achteruit gaat of als de patiënt toenemende klachten heeft, dan ondernemen wij direct actie. Vanuit het ziekenhuis zijn veel zorgverleners betrokken bij de zorg thuis, zoals verpleegkundigen, zaalartsen, internisten en longartsen.”

 

Goede samenwerking

“De samenwerking tussen het ziekenhuis, huisartsen en thuiszorg bij zorg op afstand zorgt ervoor dat de patiënt thuis in de eigen omgeving kan herstellen en zelfstandig revalideren”, vertelt huisarts Alja Sluiter uit Harderwijk.“Voortdurend moeten wij ons aanpassen aan het coronavirus”, vult huisarts Ruth Veenvliet uit Lelystad aan. “Zowel voor het St Jansdal als de huisartsen betekent dit samen optrekken in een steeds veranderende situatie. Een aantal huisartsen heeft actief meegedacht met het ziekenhuis om coronapatiënten op een veilige manier thuis te kunnen laten uitzieken. Een goede samenwerking met de thuiszorg en wijkverpleging is daarbij onmisbaar. Uiteindelijk is thuis voor iedereen de fijnste plek om te herstellen. Daar werken wij huisartsen graag aan mee.”

 

Ondersteuning thuis

Carine Oldhoff, teammanager bij Icare: “Vanuit de wijkverpleging begeleiden we de patiënten die thuiskomen en zijn wij 24 uur per dag bereikbaar voor de patiënt. Verder ondersteunen wij eventueel met wassen en aankleden en zetten hulpmiddelen in waar nodig. Ook kan zo nodig de expertise van onze gespecialiseerde longverpleegkundigen ingezet worden.”

 

De eerste patiënten hebben met succes behandeling thuis gehad. Henk Pol uit Zeewolde is blij met de kans die hij kreeg om in de eigen vertrouwde omgeving te herstellen met COVID-thuis behandeling. Zoals hij zelf zegt: “In het ziekenhuis met locatie thuis.” De controle van zijn gezondheid via de app gaf hem een veilig gevoel.

 

Lees hier hoe Henk het thuis herstellen van corona heeft ervaren.

 

8 april 2021