l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Zorg voor én met de patiënt

De kern van persoonsgerichte zorg is dat de persoon centraal staat en niet alleen de ziekte of beperking. Als ziekenhuis omarmen wij dit. Wij vinden het belangrijk dat de patiënt meepraat en zich gehoord voelt, om vervolgens samen tot een besluit te komen over de beste behandeling.

Om goed voor onze patiënten te kunnen zorgen en de zorg persoonsgerichter te maken, is goed luisteren naar de ervaringen en verwachtingen van patiënten heel belangrijk. “In de praktijk blijkt wel dat dit niet voor iedereen even gemakkelijk is”, vertelt geriater Judith van Tuijn. “In mijn spreekkamer zie ik veel ouderen. Sommigen vinden het echt moeilijk. Zij zien artsen als autoriteit en komen juist naar jou toe om te vragen wat te doen. Aan mij de taak om op zoek te gaan naar de werkelijke vraag van de patiënt en hierop een antwoord te vinden.”

 

Het gesprek aangaan

“Vroeger luisterden wij toch allemaal naar de dokter?”, vult lid cliëntenraad Marjan Nieuwenhuis aan. “Maar iedere patiënt is hoogopgeleid als het gaat om zijn of haar eigen leven. Het is een mooie ontwikkeling dat arts en patiënt nu het gesprek aangaan. Wat past bij hem of haar? De specialist heeft kennis over de ziekte en de mogelijkheden. Belangrijk is om hier samen over te praten. Dat vraagt wel om vertrouwen. De patiënt moet zich gehoord en gezien voelen. Uiteindelijk heeft de patiënt, binnen de mogelijkheden, dan zelf een keuze.”

 

Echt belangrijk

“Persoonsgerichte zorg gaat over tijd en dat is nu juist het kwetsbare punt in de zorg”, gaat Judith verder. “Helaas is die tijd er onvoldoende. Verwachtingsmanagement is een ander belangrijk punt. Soms hebben patiënten verwachtingen die wij helaas niet waar kunnen maken. Zorgverleners kunnen patiënten helpen bij nadenken over wat zij echt belangrijk vinden, al hebben zij hierin zelf ook een rol. Denk aan het opvolgen van adviezen, het op tijd innemen van medicatie en aangeven wat zij echt belangrijk vinden. Wij kunnen patiënten helpen de regie te nemen door hen te prikkelen. De definitie die wij hieraan geven is niet voor niets: Zorg voor én met de patiënt.”

Toegankelijkheid van zorg

Als ziekenhuis lopen wij voorop in digitalisering. De mogelijkheden van ons EPD worden steeds verder uitgebreid en maken de toegankelijkheid van de zorg steeds beter. Dit met de patiënt als middelpunt. Het is een van de tools die bijdraagt aan persoonsgerichte zorg en die in de toekomst steeds meer gebruikt zal worden. Een mooi voorbeeld in dit kader is het meten van de bloeddruk thuis. Het St Jansdal timmert ook hard aan de weg met ketenoptimalisatie. “Hierbij is het project transmurale behandelgrenzen een mooi voorbeeld” geeft Judith aan. “In dit project proberen wij de zorgketen rondom de laatste levensfase optimaal op elkaar af te stemmen. Ook daarin nemen wij de inbreng van de patiënt mee.”

 

Persoonsgerichte zorg is niet iets nieuws binnen het St Jansdal. Op diverse manieren geven wij hier al invulling aan. Een persoonlijke en gastvrije aanpak is een vast onderdeel van onze cultuur. We blijven onze persoonsgerichte zorg de komende jaren verder ontwikkelen. Via de werkgroep persoonsgerichte zorg zal hier bewust aandacht voor worden gevraagd en blijft dit een belangrijk agendapunt binnen ons ziekenhuis.