l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Regiocoördinatoren diagnostisch centrum St Jansdal:

“Door samen te werken, creëer je wederzijds begrip”. Of het nu gaat om aanvragen voor coronatesten, het krijgen van de juiste prikbenodigdheden of vragen rondom bloeduitslagen. 

Voor hulp en ondersteuning bij diagnostiek in de breedste zin van het woord, kunnen aanvragers in de Noordwest-Veluwe en Oostelijk Flevoland een beroep doen op het diagnostisch centrum St Jansdal. Regiocoördinatoren Jan Bouw en Thea van den Berg faciliteren de huisartsen hierbij en slaan een brug tussen de eerste- en tweedelijnsdiagnostiek. 

Allereerst, wat doet het diagnostisch centrum?

Jan: “Om een goede diagnose te kunnen stellen, heeft de huisarts of een andere zorgverlener in de eerste lijn soms meer informatie en aanvullend onderzoek nodig. We noemen dit ook wel de eerstelijnsdiagnostiek. Dit kan bijvoorbeeld door een bloedonderzoek, een röntgenfoto of weefselonderzoek. Het diagnostisch centrum helpt huisartsen met die diagnostiek. Sommige onderzoeken kunnen ze zelf uitvoeren in de praktijk en anders worden ze uitgevoerd in het ziekenhuis. Doordat de huisartsen meer diagnostiek zelf doen, kan de zorg voor de patiënt dichtbij huis plaatsvinden. Dat is ook ons uitgangspunt: in de eerste lijn als dat kan en in de tweede lijn als dat nodig is.”

 

Wat betekent dit voor de patiënt?

Thea: “Wanneer de huisarts een onderzoek voor de patiënt aanvraagt in het ziekenhuis, dan zorgen wij ervoor dat hij of zij de juiste informatie heeft om dit te kunnen doen. Wanneer de huisarts de diagnostiek zelf verricht en gebruik wil maken van ons laboratorium, dan voorzien wij in de juiste middelen hiervoor, bijvoorbeeld een urinebuis. En zorgen wij dat de processen intern gestroomlijnd verlopen. Door dit goed en zorgvuldig te regelen, heeft de patiënt er verder geen omkijken naar. Indien de patiënt wordt doorverwezen naar de medisch specialist dan zijn de gegevens van het diagnostisch onderzoek via ons informatiesysteem centraal beschikbaar. Dat vergroot de patiëntveiligheid en maakt de zorg nog efficiënter.”

 

Wat is jullie rol als regiocoördinator?

Jan: “Wij komen veel bij de huisartsen, we luisteren, signaleren en coördineren alles rondom de diagnostische zorg. Zo ontstond er tijdens de eerst coronagolf een grote vraag naar coronatesten en antigeen-sneltesten, die bieden wij nu aan via de webshop. Als er vragen zijn over uitslagen die nog niet bekend zijn of lang op zich laten wachten, dan gaan wij erachteraan. Soms krijgen wij vragen voor producten die wij zelf niet leveren, dan zoeken we naar een oplossing. Een voorbeeld hiervan is een holterkastje waarmee het hartritme van een patiënt wordt geregistreerd. Omdat de vraag hiernaar wel groot was, zijn we een samenwerking aangegaan met Hartis. Andere samenwerking op het gebied van diagnostiek is die met de Kroon Kliniek in Lelystad en met Woonzorg Flevoland.”

 

Thea: “Sinds de uitbreiding van St Jansdal in Lelystad hebben wij huisartsen uit die regio verwelkomd als klant. Zij doen veelal zelf de bloedafname, dat waren wij nog niet gewend omdat de mensen in de regio Noordwest-Veluwe daarvoor naar een prikpost gaan. Om deze ‘zelfprikkende huisartsen’ op weg te helpen, hebben wij hen gefaciliteerd in de juiste prikbenodigdheden en in scholing. Dit omdat de werkwijze in ons ziekenhuis net wat anders gaat dan ze gewend waren. Het mooie hiervan is dat we er samen voor zorgen dat de patiënt de beste diagnostische zorg krijgt.”

Wat zijn leuke aspecten van jullie werk?

Thea: “Dat is zonder twijfel de dynamiek en de afwisseling. Mijn werkgebied is Oostelijk Flevoland en dat betekende afgelopen jaar voor mij ook veel nieuwe huisartsen op weg helpen. Bij een spoedvraag of probleem, stap ik in de auto en ga ik erheen. Daarnaast komen wij steeds vaker bij andere zorginstellingen en bij leveranciers over de vloer en zijn we tegelijkertijd de schakel naar het ziekenhuis. Alles wat extern speelt, moet ook intern opgepakt en geregeld worden. Daarin hebben wij onder andere te maken met het laboratorium, met logistiek, inkoop en financiën.”

 

Jan: “Door dit werk krijg je nog meer inzicht in de werkzaamheden van de eerste lijn en hoe je deze zo goed mogelijk kunt afstemmen met de verschillende disciplines waarmee een huisarts te maken heeft. Uiteindelijk is het doel om het zo te regelen dat de patiënt zo goed mogelijk kan worden geholpen. Maar uiteraard ook: hoe kunnen we het zo regelen dat de eerste lijn en de ondersteunende afdelingen op een prettige manier met elkaar kunnen samenwerken. Wederzijds begrip is daarbij erg belangrijk en dat krijg je, naar mijn mening, alleen voor elkaar als je probeert samen te werken.”

 

Kun je een voorbeeld geven van die onderlinge samenwerking?

Jan: “Tijdens de eerste coronagolf is besloten om het bloedprikken en het laten maken van een röntgenfoto op afspraak te doen, om drukte in de wachtkamers te voorkomen. Wij hebben de huisartsen hierover geïnformeerd, zodat zij hun patiënten konden inlichten. Onze taak was dat proces ook intern goed te coördineren. We merkten dat het ziekenhuis nog niet gewend is om extern te kijken en te werken met klanten, wat de huisartsen in feite zijn. Er moest een goed afsprakensysteem komen. Van huisartsen kregen we veel begrip maar ze hadden ook vragen als: ‘wat als mijn patiënt geen mobiele telefoon heeft, laat staan internet of helemaal niet digitaal vaardig is?’ Begrijpelijk, maar het laboratorium zit ook niet op telefoontjes te wachten. We hebben samen gezocht naar een oplossing zodat mensen die niet online een afspraak kunnen maken toch telefonisch de afspraak kunnen maken.”

Waar ligt jullie focus voor 2021?

 

Thea: “Met de uitbreiding in Lelystad hebben we in korte tijd twaalf huisartsenpraktijken aangesloten. Dat traject is heel snel is gegaan. Onze taak is nu om alles goed in te richten en de relatie goed te houden. Dat betekent evalueren en stabiliseren. Behouden van wat we hebben en luisteren naar wat de huisartsen nodig hebben. We willen inzetten op het verbeteren van onze service, zodat we nog beter voor de patiënten in de Noordwest-Veluwe en in Oostelijke Flevoland kunnen zorgen. Zo hopen we een goede bijdrage te leveren aan de strategie van St Jansdal zorgt in de regio.”

 

Eerstelijnsdiagnostiek: een belangrijk aandachtspunt voor de raad van bestuur en speerpunt in het beleid van zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars hebben voor de inkoop van eerstelijnsdiagnostiek een apart inkoopbeleid opgesteld. Vrijwel alle verzekeraars streven naar verdere concentratie van de laboratoriumcapaciteit. Hun ideaalbeeld is dat er per regio grotere laboratoria ontstaan die de diagnostiek leveren. Daarnaast zetten ze in op meer digitalisering, betere service richting huisartsen en patiënten en lagere kosten. St Jansdal heeft hier dit voorjaar op ingespeeld door actief de samenwerking te zoeken met omliggende ziekenhuizen. Met de ziekenhuizen in Amersfoort, Apeldoorn, Deventer, Hilversum en Zwolle trekken we nu samen op richting de zorgverzekeraars. De komende jaren wordt deze samenwerking verder uitgebreid en worden mogelijkheden onderzocht om de laboratoriumdiagnostiek te innoveren. Hierbij kan worden gedacht aan: op elkaar afstemmen van bloedafnamepunten, beter gebruik maken van de capaciteit in de regio, concentreren van bijzondere technieken, informatie-uitwisseling tussen aanvrager, patiënt en uitvoerder en  verbeteren en samenwerken in één laboratoriuminformatiesysteem.

 

Diagnostisch centrum St Jansdal

Het diagnostisch centrum St Jansdal heeft een eigen website:

www.diagnostiek.stjansdal.nl. Zorgverleners kunnen hier diagnostisch gerelateerde artikelen bestellen in de webshop en protocollen, documenten, instructies en prijzen inzien.