l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Op onderzoek naar antistoffen

Heb jij de uitslag van de antistoffentest al binnen? Een vraag die veel van onze medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers na het bloedprikken bezighield. De meesten kregen een uitslag zoals verwacht, een enkeling was verbaasd. Weer anderen vonden het jammer dat de uitslag negatief is, zij hadden graag antistoffen in hun bloed opgebouwd.

Voor het onderzoek wilde het onderzoeksteam graag een opkomst van 75% bereiken. “Dit is bijna gelukt”, vertelt arts-microbioloog Esther Heikens blij. “Van de 2690 medewerkers, medisch specialisten en vrijwilligers hebben 1966 personen bloed laten afnemen voor de antistoffentest. Dit is een mooie opkomst van 73%.”

 

Waarom hebben wij als ziekenhuis dit onderzoek
gedaan?

“In ons ziekenhuis zijn tijdens de eerste golf veel patiënten met corona opgenomen”, antwoordt Esther. “De cohortafdeling en intensive care lagen vol. Daarnaast heeft op de spoedeisende hulp en een verpleegafdeling verspreiding van het coronavirus onder medewerkers en patiënten plaatsgevonden. Bij veel medewerkers leefde de vraag of zij besmet zijn geweest met het coronavirus en antistoffen hebben opgebouwd. Daarom maakte de raad van bestuur het mogelijk dat alle medewerkers zich konden laten testen op antistoffen gericht tegen het coronavirus. De zogeheten serologische test werd gekoppeld aan een vragenlijst om diverse onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden. Deze vragenlijst is 1532 keer ingevuld.”

 

Hoe bepaal je of iemand positief/negatief is?

“Door middel van een test kun je bepalen of er antistoffen in het bloed aanwezig zijn. Dit onderzoek vindt plaats op de afdeling klinische chemie, waar specifieke onderzoeksapparatuur aanwezig is. De medewerkers van de afdeling medische microbiologie interpreteren de uitslagen. Een mooie samenwerking dus tussen twee afdelingen.”

Hoeveel procent van de geteste groep bleek positief?

“In totaal hebben 245 van de 1966 medewerkers antistoffen tegen het coronavirus opgebouwd. Dit komt neer op een percentage van 12,5%.”

 

Hoe verhoudt dit percentage zich tot de landelijke cijfers?

“Het aantal personen dat positief is getest, de seroprevalentie, is binnen het St Jansdal hoger dan landelijk en regionaal”, geeft Esther aan. “Uit onderzoek onder bloeddonoren blijkt namelijk een landelijk gemiddelde van 6,2% (Zaaijer, Sanquin). Dit onderzoek vond in dezelfde periode plaats als in het St Jansdal. In de regio Flevoland en Noord- en Oost Gelderland heeft respectievelijk 3 tot 4% en 6,6% van de bloeddonoren antistoffen.”

 

Verbaast dit percentage je?

Dat het percentage in ons ziekenhuis hoger ligt, is volgens Esther niet geheel onverwachts. “Dit komt doordat er verspreiding heeft plaatsgevonden op de spoedeisende hulp en een verpleegafdeling. Daarnaast weten wij dat er meerdere medewerkers zijn blootgesteld aan onverwacht positieve patiënten of collega’s. Ik wil hier nog wel een belangrijke kanttekening bij plaatsen, namelijk dat die 12,5% mogelijk lager was geweest als alle 2690 medewerkers waren getest op antistoffen. In de groep medewerkers die zich heeft laten testen op antistoffen, kunnen weleens meer mensen zitten, die weten of vermoeden een corona-infectie te hebben doorgemaakt dan in de groep die zich niet heeft laten testen.”

 

Kun je al eerste resultaten benoemen?

“Uit de eerste resultaten blijkt dat wij geen verschil zien in seroprevalentie tussen medewerkers die op het cohort hebben gewerkt en op een reguliere afdeling. Dit suggereert dat de beschermende maatregelen goed werken. Op de verpleegafdeling waar verspreiding heeft plaatsgevonden, is de seroprevalentie 22%. Ook hierbij geldt weer dat niet alle medewerkers zich hebben laten testen, waardoor het werkelijke percentage waarschijnlijk lager ligt.”

Valt er nu al meer op?

“Bij veel medewerkers is tijdens de eerste golf bij klachten een zogeheten PCR-test afgenomen. Als wij de uitslag hiervan koppelen aan die van de antistoffentest, dan blijkt dat het overgrote deel van de medewerkers die positief getest zijn antistoffen hebben. Een ander punt is dat uit de vragenlijst blijkt dat 3,5% van de medewerkers die geen klachten merkten, wel antistoffen hebben. Dit wijst op een doorgemaakt asymptomatische infectie met het coronavirus. De meeste mensen krijgen dus wel klachten, waardoor je de infectie opmerkt en maatregelen tegen verspreiding kunt nemen.”

 

Hoe nu verder?

“Samen met mijn collega’s Anne Russcher en Iemad Chahman ga ik de data verder analyseren. De resultaten gaan wij verwerken in een wetenschappelijk artikel, zodat wij deze kunnen delen met anderen. Op deze manier leveren wij een bijdrage aan het verkrijgen van kennis over het coronavirus.”

 

Esther vindt het bijzonder dat het lukte om in rap tempo de studie op te zetten. “Iedereen die heeft meegewerkt was enorm enthousiast en ontzettend gedreven om de studie tot een succes te maken. Ik wil dan ook graag de projectgroep die de studie organiseerde bedanken, de medewerkers die hielpen bij de bloedafnames en de medewerkers van de klinische chemie die in korte tijd 1966 antistoftesten uitvoerden. Ook wil ik de raad van bestuur bedanken die deze studie mogelijk maakte. Tot slot een dankjewel aan iedereen die meedeed aan het antistoffenonderzoek. Door jullie deelname komen we weer een stapje verder in de bestrijding van het coronavirus!”