l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Column Tolereren of corrigeren?

Niet elke patiënt werkt zelf mee aan herstel. Soms begrijpen ze niet hoe dat moet, bijvoorbeeld als er sprake is van dementie. Soms willen ze simpelweg niet, omdat ze de indruk wekken liever in het ziekenhuis te zijn met de zorg, aandacht en voeding die daarbij hoort, dan thuis in eenzaamheid. Het stukje aandacht in een ziekenhuis, negatief of positief, kan voor hen soms veel teweeg brengen.

Dat stukje aandacht geeft bijvoorbeeld de verpleegkundige. Vaak zijn zij meelevend en flexibel. Ze worden als lief en aardig omschreven en doen goed werk. Goede eigenschappen, maar niet altijd voldoende om passende zorg te bieden. Met altijd maar ja zeggen en mee bewegen wordt er niet altijd de juiste sturing in het ziekteproces gegeven en dat kan het herstel belemmeren. Denk bijvoorbeeld aan onvoldoende stimulans en begeleiding vanuit de verpleegkundige bij het mobiliseren en eten en drinken. Bij teveel vrijheid blijft de patiënt de hele dag in bed of eet amper. Om een doel te bereiken of de houding van de patiënt te veranderen is het soms nodig om met de patiënt duidelijke afspraken te maken. Grenzen stellen en als team de neuzen allemaal dezelfde kant op.

Grote kans dat dit onderwerp mij meer bezighoudt vanwege mijn peuterpuber thuis. Als ik hem teveel ruimte geef, eet hij mijn hand op en ren ik de hele dag. Als ik te streng ben, trapt hij op de rem en bereik ik niets. Beide opties vreten energie. Het is zoeken naar de middenweg. Het gaat vaak om het voorbereiden en consequent zijn. Het is de ander een keus geven tussen twee opties en de keus ook echt waarmaken: beloven en doen. Soms is nee gewoon nee omdat het niet anders is en dat vraagt niet om een filosofische uitleg. Niet om de brei heen draaien, maar duidelijk zijn.

Deze aanpak neem ik wel eens mee naar het ziekenhuis. Patiënten ontvangen veel zorg en er is in een ziekenhuis veel mogelijk, maar er zijn momenten dat we gedrag of acties moeten corrigeren in plaats van tolereren. Hierin is een eenduidige en heldere aanpak vanuit het team erg belangrijk. Dat geldt vooral voor patiënten die vaak worden opgenomen. Zie het als investeren in de toekomst, vooruit kijken en problemen willen voorkomen. Daar plukt iedereen op den duur de vruchten van.  

 

Barbara Bouwens (29) is journalist en verpleegkundige. Ze werkt als verpleegkundige op de interne verpleegafdeling 3 west (endocrinologie en nefrologie). In haar column lees je alles over haar blik op verpleegkunde.