l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Patiëntenraad

U kunt als patiënt van ons ziekenhuis via de Patiëntenraad (PaR) meepraten en meedenken over zo goed mogelijke zorg. De leden van de PaR behartigen de algemene patiëntenbelangen voor degenen die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal zijn aangewezen. Voor individuele belangen, bijvoorbeeld uitingen van onvrede en klachten, kunt u contact op nemen met de klachtenfunctionaris.

Wat wil de Patiëntenraad?

De Patiëntenraad heeft als zijn missie geformuleerd: Focus op het welbevinden van patiënten die met liefde en compassie de beste zorg in een helende omgeving ontvangen.

Wat doet de Patiëntenraad?

Vanuit de belangen van de patiënt geeft de PaR adviezen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Diverse onderwerpen zoals kwaliteit van de zorg, bejegening, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. Het ziekenhuis heeft via de Raad van Bestuur de plicht om de Patiëntenraad te informeren over veranderingen in het ziekenhuis. De Patiëntenraad zal het ziekenhuisbeleid toetsen en waar nodig sturen in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van patiënten tegemoetkomt. Soms leest u in de regionale media iets over activiteiten van de PaR.

Wie zitten er in de Patiëntenraad?

De PaR bestaat uit negen leden die geen directe binding met het ziekenhuis hebben. De leden hebben wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van de zorg van het St Jansdal. U kunt er op rekenen dat u bij de Patiëntenraad altijd een luisterend oor zult vinden en u mag ervan verzekerd zijn dat de leden serieus en vertrouwelijk omgaan met uw wensen, opmerkingen, aanmerkingen en aanbevelingen.

Contactgegevens

U kunt de PaR bereiken via:

Patiëntenraad St Jansdal
Postbus 138
3840 AC Harderwijk
E-mail: par@stjansdal.nl

Nieuwe belangenbehartigers locatie Lelystad

27 maart. ‘De mens centraal’ - 

Binnen het St Jansdal maakt de patiëntenraad (PAR) zich sterk voor de algemene belangen van de patiënten. Vanaf 1 maart vertegenwoordigen twee nieuwe leden de locatie Lelystad; Eric van Luxemburg en Aart Jan Smits.

Eric van Luxemburg (43) woont in Lelystad en is als instructeur van de mbo-opleiding Zorg en Dienstverlening verbonden aan het ROC Almere. “Vanuit mijn betrokkenheid bij patiënten en de wens om hun belangen te vertegenwoordigen, heb ik mij ingezet voor de cliëntenraad van het MC Zuiderzee en zet ik mij nu in voor de PAR. Ik heb ruime ervaring binnen zorgorganisaties in de rol van facilitair manager en projectleider en herken goed wat patiënten nodig hebben.” 

 

Over de doorstart is Van Luxemburg positief. “De aanleiding is niet leuk, maar het is wel goed nieuws dat de zorg voor de Lelystedelingen blijft bestaan. De inwoners van Lelystad wensen een volwaardige Spoedeisende Hulp en Verloskunde, maar dat is helaas niet af te dwingen. Een doorstart van het ziekenhuis legt ook een enorme druk op de organisatie. Zaken als de bereikbaarheid, het parkeerbeleid en de wachttijden moeten goed geregeld en gewoon duidelijk zijn. Vanuit mijn achtergrond kan ik gericht advies uitbrengen over de facilitaire zaken. Daarbij zie ik mijn rol vooral als verbinder tussen patiënt en ziekenhuis.”

 

 

Aart Jan Smits (65) woont in Lelystad en heeft jarenlang gewerkt in het bedrijfsleven, in Nederland en internationaal. “Een paar jaar geleden zijn mijn vrouw en ik vanuit Twente verhuisd naar Lelystad. Om meer binding met de woonomgeving te krijgen, heb ik gereageerd op een vacature in de Flevopost voor deelname aan de cliëntenraad.” 

 

Smits voelt veel affiniteit met de zorg. “Mijn moeder heeft altijd in de zorg gewerkt en daarnaast ben ik – net als ieder mens - zelf patiënt. Ik denk dat het goed is om de zorg meer naar de patiënten toe te brengen. Ik ervaar en neem waar dat er een enorme afstand is tussen de patiënten en de ontwikkelingen in de zorg. Daar kan ik mij persoonlijk aan ergeren maar ik kan er ook wat aan doen. Vanuit de PAR gaan we in gesprek met de patiënt. We zijn er bij Open Dagen, spreken patiënten aan en stellen vragen via het digitale patiëntenpanel. De PAR draagt zo bij aan het opbrengen van meer begrip voor de zorgvrager en de zorgaanbieder.”

 

Meer informatie over de Patiëntenraad vindt u hier >

 

Bruikbare adviezen uit patiëntenenquêtes

27 maart. Meningen van grote waarde. 

St Jansdal meet het hele jaar door ervaringen van patiënten. Deze meningen zijn van grote waarde voor het ziekenhuis. Het geeft namelijk mogelijkheden om te verbeteren, iets waar we altijd naar op zoek zijn. Dus of mensen nu tevreden of ontevreden zijn: we horen het graag!

Zowel in de kliniek als op de poliklinieken kunnen patiënten een vragenlijst invullen. “Dit gaat bijvoorbeeld over de bejegening, de accommodatie of de wachttijden”, vertelt Anita Hamstra van de afdeling Kwaliteit & Veiligheid. “Maar ook kunnen mensen aangeven of ze positief verrast zijn door iets tijdens hun bezoek. Tenslotte vragen we ook altijd nog om een rapportcijfer.”  

 

Het algemene rapportcijfer voor St Jansdal ligt al jaren stabiel rond een 8,4. “Een mooie score die nog wel ruimte voor verbeteringen geeft”, aldus Hamstra. “Dit doen we onder andere door alle opmerkingen van mensen te categoriseren. Alle afdelingen krijgen een overzicht waar ze wat mee kunnen. Dit kan heel concreet zijn. Een patiënt miste bijvoorbeeld laatst een kledinghaakje in een ruimte. Dat is in vijf minuten opgelost.”

 

Mensen die een rapportcijfer beneden de zes geven krijgen extra aandacht. “Het betekent dat ze ontevreden zijn en daar willen we wat mee”, vertelt Hamstra. “We bellen waar mogelijk na en vragen om verbetersuggesties. Daar komen vaak hele bruikbare adviezen uit. Met de verbouwingsplannen van de kliniek in Harderwijk hebben we ook feedback van patiënten meegenomen.”

 

Hamstra is trots op het veiligheidsgevoel van mensen. “Meer dan 96% voelt zich bij ons veilig, een heel hoog percentage. Mensen zijn ook positief over de bejegening en behandeling, dat geeft een goed gevoel. Een patiënt schrijft bijvoorbeeld: ‘Voor de medewerkers zijn er veel veranderingen, maar als patiënt merk je dat niet. Verpleegsters zijn top!’ Daarnaast is het belangrijk goed te communiceren. Het is fijn om te weten als er tien minuten uitloop is. Rondom privacy kregen we ook opmerkingen; op sommige poli’s zijn glazen wanden geplaatst om het geluid tegen te houden.”  

 

De resultaten van de vragenlijsten worden anoniem inzichtelijk gemaakt voor de afdelingen en het ziekenhuis. De antwoorden zijn dus niet te herleiden naar een bepaalde patiënt. Door de onderlinge resultaten te vergelijken is het mogelijk om te werken aan de kwaliteit van zorg.

Patiëntenpanel

27 maart. Patiënten geven hun mening

Wilt u uw mening geven over het St Jansdal in Lelystad? 

Dat kan door u aan te melden voor het digitale patiëntenpanel via par@stjansdal.nl

 

U krijgt dan een aantal keer per jaar enkele vragen voorgelegd per e-mail.