l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Patiëntenraad

U kunt als patiënt van ons ziekenhuis via de Patiëntenraad (PaR) meepraten en meedenken over zo goed mogelijke zorg. De leden van de PaR behartigen de algemene patiëntenbelangen voor degenen die op de zorg van ziekenhuis St Jansdal zijn aangewezen. Voor individuele belangen, bijvoorbeeld uitingen van onvrede en klachten, kunt u contact op nemen met de klachtenfunctionaris.

Wat wil de Patiëntenraad?

De Patiëntenraad heeft als zijn missie geformuleerd: Focus op het welbevinden van patiënten die met liefde en compassie de beste zorg in een helende omgeving ontvangen.

Wat doet de Patiëntenraad?

Vanuit de belangen van de patiënt geeft de PaR adviezen aan de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Diverse onderwerpen zoals kwaliteit van de zorg, bejegening, veiligheid, voorlichting en bezoektijden komen aan bod. Het ziekenhuis heeft via de Raad van Bestuur de plicht om de Patiëntenraad te informeren over veranderingen in het ziekenhuis. De Patiëntenraad zal het ziekenhuisbeleid toetsen en waar nodig sturen in een richting die aan gerechtvaardigde wensen en behoeften van patiënten tegemoetkomt. Soms leest u in de regionale media iets over activiteiten van de PaR.

Wie zitten er in de Patiëntenraad?

De PaR bestaat uit negen leden die geen directe binding met het ziekenhuis hebben. De leden hebben wel affiniteit met het ziekenhuis of de gezondheidszorg in het algemeen. Alle leden wonen in het verzorgingsgebied van het ziekenhuis en voelen zich daardoor betrokken bij de kwaliteit van de zorg van het St Jansdal. U kunt er op rekenen dat u bij de Patiëntenraad altijd een luisterend oor zult vinden en u mag ervan verzekerd zijn dat de leden serieus en vertrouwelijk omgaan met uw wensen, opmerkingen, aanmerkingen en aanbevelingen.

Contactgegevens

U kunt de PaR bereiken via:

Patiëntenraad St Jansdal
Postbus 138
3840 AC Harderwijk
E-mail: par@stjansdal.nl