l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

Vacature voorzitter Raad van Commissarissen poli-apotheek St Jansdal Harderwijk

Wie zijn wij?

Poli-apotheek St Jansdal

 

De poli-apotheek St Jansdal is gespecialiseerd in de zorg rondom geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven. Deze apotheek is gevestigd in het St Jansdal ziekenhuis in Harderwijk. De poli-apotheek is een besloten vennootschap waarvan zowel het ziekenhuis St Jansdal als een aantal openbare apotheken in Harderwijk en omgeving aandeelhouder is. Voor de Raad van Commissarissen van deze poli-apotheek zijn wij op zoek naar een onafhankelijke voorzitter.

 

Wat ga jij doen? Kerntaken van de Raad van Commissarissen:

 • Toezicht houden op de doelrealisatie van de transmurale apotheek door middel van toezicht op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken binnen de transmurale apotheek;
 • Gevraagd en ongevraagd adviseren van de directie en optreden als sparringpartner van de directie;
 • Goedkeuren van een aantal besluiten van de directie zoals bepaald in de statuten;
 • Voorbereiden van vergaderingen samen met de bestuurder van de poli-apotheek;
 • Voorzitten van de vergaderingen met de Raad van Commissarissen en de vergaderingen met de aandeelhouders.

 

Bij de vervulling van hun taak richten de commissarissen zich naar het belang van de vennootschap.

 

Hoe ziet de Raad van Commissarissen eruit?

Om de hiervoor geschetste taken goed te kunnen uitvoeren worden eisen gesteld aan de

Raad van Commissarissen, zowel als collectief als aan de individuele leden en aan de voorzitter.

Bij de samenstelling van de raad van commissarissen wordt als eerste rekening gehouden met het uitgangspunt geschetst bij de oprichting van de transmurale apotheek, namelijk dat per groep aandeelhouders één commissaris farmaceutische kennis dient te hebben. Voor de overige commissarissen en de voorzitter worden de gewenste kwaliteiten zodanig bepaald dat er sprake is van een raad met brede kennis op het gebied van:

 • financiën/bedrijfseconomie/risicomanagement
 • bestuur en toezicht/governance
 • HRM, arbeidsverhoudingen
 • wet- en regelgeving
 • samenwerking/communicatie

Tot slot streeft de raad ernaar dat commissarissen zoveel mogelijk afkomstig zijn uit het werkgebied van de transmurale apotheek.

 

Alle leden van de raad van commissarissen voldoen aan de hierna genoemde vereisten. De leden:

 • hebben geen directe arbeidsverhouding met een van de aandeelhouders;
 • onderschrijven de visie, missie en doelstelling van de transmurale apotheek;
 • hebben het vermogen strategische doelstellingen te beoordelen en in hun samenhang te bezien;
 • hebben een onafhankelijk positief kritische grondhouding ten opzichte van de directeur;
 • maken goed onderscheid tussen hun eigen rol als toezichthouder en de rol van de directeur;
 • zetten zich in om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in het algemeen en op het gebied van de farmacie in het bijzonder de apothekenwereld in het bijzonder;
 • dragen ieder vanuit hun expertise bij aan het functioneren van de raad van commissarissen en kunnen daarbij goed als team functioneren;
 • hebben voldoende tijd beschikbaar om goed invulling te kunnen geven aan hun functie als commissaris.

 

Commissarissen A en B + voorzitter

De commissarissen A en B worden door de AvA benoemd na voordracht. De voordracht is bindend indien deze binnen 3 maanden na het ontstaan van een vacature is opgemaakt en mits de AvA het bindend karakter niet conform de statuten heeft ontnomen. De houders van aandelen A doen een voordracht in een vacature van een commissaris A en de houders van aandelen B doen een voordracht in een vacature van een commissaris B.

 

Commissarissen A

Naast de algemene vereisten is het wenselijk dat één van de te benoemen commissarissen A beschikt over kennis en actuele ervaring met betrekking tot de openbare of poliklinische farmacie. De andere commissaris beschikt bij voorkeur over één van de hiervoor genoemde specifieke kwaliteiten.

 

Commissarissen B

Naast de algemene vereisten is het wenselijk dat één van de te benoemen commissaris B beschikt over kennis en actuele ervaring met betrekking tot de ziekenhuisfarmacie. De andere commissaris beschikt bij voorkeur over één van de specifieke kwaliteiten genoemd in paragraaf 2.

 

Voorzitter

De voorzitter van de Raad van Commissarissen wordt benoemd door de AvA na voordracht door de commissarissen A en B.

 

Wat zoeken wij?

Per 20 juni 2023 zoeken wij een voorzitter (ter vervanging van dhr. J. Neijzen).

 

De voorzitter dient bij voorkeur te beschikken over ruime bestuurlijke ervaring in de zorg en kennis van zorg gerelateerde wet- en regelgeving.

 

Ben je geïnteresseerd?

Voor nadere informatie over de functie-inhoud kun je contact opnemen met dhr. F. Snijder, lid van de raad van commissarissen, door te mailen naar fredsnijder@primariumadvies.nl of via

06-19796886.We zien je CV met motivatiebrief graag uiterlijk 3 maart 2023 tegemoet op fredsnijder@primariumadvies.nl. De sollicitatiegesprekken staan gepland op vrijdag 17 maart a.s. overdag. In de week van 6 maart ontvang je bericht van ons. Een eventuele tweede ronde zal worden gehouden op maandag 27 maart a.s. in de avond.

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

 

 

 

Januari 2023