l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal Harderwijk

0341 - 463911

St Jansdal Lelystad

0341 - 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

Poli-apotheek

U kunt snel en gemakkelijk uw medicijnen halen in de Poli-Apotheek in de centrale hal, naast het bezoekersrestaurant. Ook medewerkers en bezoekers kunnen hier terecht.

 

Regionale apotheken

De Poli-Apotheek staat met alle apotheken in de regio in contact. Als u hier medicijnen haalt, wordt dit doorgegeven aan uw eigen apotheek. Uw gegevens blijven hierdoor compleet. U kunt de Poli-Apotheek ook als uw eigen apotheek kiezen.

 

Assortiment Poli-Apotheek

De Poli-Apotheek heeft een groot assortiment. U kunt er onder andere terecht voor:

 • medicijnen op recept van een arts, uw huisarts of de huisartsenpost
 • verbandmiddelen en incontinentiemateriaal
 • hulpmiddelen (o.a. inhalators en injectiespuiten)
 • diabetesmateriaal
 • zelfzorgmiddelen (zonder recept), zoals hoestdrank en pijnstillers
 • informatie over geneesmiddelen
 • hulp bij het aanvragen van een machtiging voor de verzekering

 

Onze poliklinisch apothekers:

 

Katja Kilian-van Leuven
Katja Kilian- van Leuven >>

 

H.F. (Hugo) Bos >>

 

A.R. (Aroena) Gangaram Panday-Soechitram >>

Kosten en zorgverzekering

Veel medicijnen worden vergoed door de verzekering. Deze kosten kunnen wij voor u declareren. U kunt het geneesmiddel in dit geval zonder te betalen mee naar huis nemen.

 

Dossier

Alle medicatie die u neemt, wordt opgeslagen in uw persoonlijk dossier. Ook uw eigen apotheek kan dit dossier inzien, onbevoegden kunnen dit niet. Wilt u niet dat uw eigen apotheek uw dossier inziet, dan kunt u dit aan ons melden. 

 

Inloopspreekuur en advies

U kunt gedurende de openingstijden bij ons terecht voor ons vrije inloopspreekuur voor advies en informatie over geneesmiddelen. Als u graag een gesprek wilt met de apotheker kan er een afspraak gemaakt worden.

Openingstijden Poli-Apotheek

De Poli-Apotheek is geopend op:

 

 • Maandag t/m vrijdag: 08.00 uur tot 18.00 uur 
 • Zaterdag van 09.00 uur tot 13.00 uur
 • Routenummer 0.08 

 

Dienstapotheek

Als de Poli-Apotheek gesloten is, kunt u in het weekeinde overdag voor spoedeisende recepten terecht bij de Dienstapotheek, op dezelfde locatie als de Poli-Apotheek.

 

Openingstijden Dienstapotheek:

 

 • Zaterdagen: 13.00 uur tot 18.00 uur 
 • Zon- en feestdagen: 09.00 uur tot 18.00 uur

 

's Avonds en 's nachts kunt u voor spoedeisende recepten terecht bij de noodapotheek bij de huisartsenpost: de HAPotheek. Deze vindt u bij de in- en uitgang van de Spoedeisende Hulp en Huisartsen Post.

 

HAPotheek (routenummer 0.77)

 

 • Werkdagen: 18.00 uur tot 08.00 uur
 • Weekeinden en feestdagen: 18.00 uur tot 09.00 uur

 

Poli-Apotheek St Jansdal Harderwijk:

Wethouder Jansenlaan 90
3844 DG Harderwijk

 

Telefoon (0341) 43 5856

Fax (0341) 43 5850
Of stuur een e-mail

 

Poliklinische Apotheek Lelystad:

Ziekenhuisweg 100

8233 AA Lelystad

 

T 0320-271001

F 0320-271424

Toestemming voor uitwisseling medicijngegevens

Het St Jansdal besteedt veel aandacht aan het veilig toedienen van medicijnen. Patiënten kunnen hier zelf echter ook veel in betekenen. Om fouten bij medicijnvoorschrijving te helpen voorkomen, is het nodig dat u uw huisarts en apotheek toestemming geeft voor het overdragen van uw medicatiegegevens. Dit kan via de website www.ikgeeftoestemming.nl.

 

Lees meer over Veilig medicijngebruik