l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Welke rechten heb ik? (Wet WGBO)

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Rechten van een patiënt (WGBO)

   Voor kinderen en jongeren.
    

   In Nederland zijn er verschillende soorten wetten. Deze wetten staan opgeschreven in een wetboek. Er is een wet die de relatie regelt tussen patiënt en de dokter of verpleegkundige. Deze wet heet WGBO.


   WGBO betekent: Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staat onder andere dat patiënten recht hebben op informatie en dat ze toestemming moeten geven voor een behandeling of onderzoek. Voor kinderen en jongeren is er een indeling gemaakt in drie leeftijdsgroepen:

   • Nul tot twaalf jaar
   • Twaalf tot zestien jaar
   • Zestien jaar en ouder
     

   Nul tot twaalf jaar

   De dokter of verpleegkundige moet aan jou en aan je ouders vertellen wat er aan de hand is en welke onderzoeken en behandeling hiervoor nodig zijn. Je ouders geven toestemming voor de behandeling.

    

   Wat als je het niet met je ouders eens bent?

   De dokter of verpleegkundige probeert alles aan jou uit te leggen. Ook luistert hij/zij naar jouw mening. Maar uiteindelijk zijn het je ouders die beslissen.

    

   Twaalf tot zestien jaar

   De wet zegt: zowel jij als je ouders hebben recht op informatie, en zowel jij als je ouders moeten toestemming geven voor een behandeling of onderzoek. Verder mogen jij en je ouders het medisch dossier inzien. Wettelijk gezien moet jij dus toestemming geven, maar het kan ook gewoon fijn zijn om je ouders te laten beslissen.

    

   Wat als je het niet met je ouders eens bent?

   Allereerst is het belangrijk dat je samen met de dokter en je ouders in gesprek gaat, en dat jullie er proberen samen uit te komen. Lukt dit echt niet? Dan zal de dokter eerst bekijken of de behandeling of het onderzoek noodzakelijk is en eventueel uitgesteld kan worden tot na je zestiende jaar.
   Lukt uitstel niet? Dan zal de dokter beoordelen of hij vindt dat jij alles begrijpt, en of je oud en wijs genoeg bent om zelf te beslissen. Dan zal de dokter naar jou luisteren.
    

   Zestien jaar en ouder

   Als je zestien jaar en ouder bent dan heb jij alleen recht op informatie. Jij beslist of je een behandeling wel of niet wilt, en jij alleen mag je medische dossier inzien.

   Volgens de wet hebben je ouders geen recht op informatie, maar als jij geen bezwaar hebt, zullen zij ook uitgebreid geïnformeerd worden.

    

   Hebben je ouders op dit gebied nu niets meer te zeggen?

   Het is een feit dat de beslissing nu aan jou is, maar het is goed om bepaalde zaken met je ouders te bespreken. Het is vaak makkelijker om samen beslissingen te nemen die moeilijk zijn.
    

   Vragen

   Als je nog meer vragen hebt na het lezen van deze folder, dan kan je:

   • je vraag stellen aan de verpleegkundige
   • je vraag stellen aan de dokter.

    

   Of kijk op internet:
   www.kindenziekenhuis.nl
   www.jadokterneedokter.nl

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-5-2024