l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Te kort tongriempje (Ankyloglossie)

Versienr: 3
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Wat is een te kort tongriempje

   De tong is belangrijk voor eten, drinken en praten. De tong wordt in de middellijn op zijn plaats gehouden door een tongriempje. Een te kort tongriempje is een aangeboren afwijking, waardoor de tong te vast aan de mondbodem wordt verankerd en de beweeglijkheid van de tong wordt beperkt. Op zuigelingenleeftijd kan een te kort tongriempje klachten kan geven bij het drinken aan de borst of aan de fles. Op latere leeftijd kunnen klachten ontstaan bij de (ontwikkeling van) spraak.

    

   Zuigelingen

   Maar zelden heeft een zuigeling last van een te kort tongriempje. Problemen ontstaan pas bij gebruik van de tong, bij een zuigeling dus bij borstvoeding of drinken aan de fles. De klachten die dit geeft kunnen bijvoorbeeld bestaan uit slechte zuigkracht of tepelpijn bij de moeder. Hierdoor kan een tekort tongriempje de oorzaak zijn voor het vroegtijdig afbouwen, of zelfs stoppen van de borstvoeding. Tijdens de controles in het kraambed kan de verloskundige een belangrijke rol spelen in het stellen van de diagnose aan de hand van de klachten van de moeder en/of baby.
   Toch is het zo dat een eenmaal aangetoond tongriempje pas behandeling behoeft als  een kind (en/of de moeder) klachten heeft. Het inknippen van het dunne tongriempje, dat nauwelijks is doorbloed, is dan een eenvoudige behandeling. Hierbij is verdoving niet nodig.

    

   Oudere kinderen en volwassenen

   Als het te korte tongriempje pas op latere leeftijd ontdekt wordt, zal dat vaak zijn vanwege spraakstoornissen. Letters kunnen niet goed worden uitgesproken omdat de tong nodig is voor het vormen van de klank. De behandeling is ook hier meestal vrij eenvoudig en bestaat uit het inknippen van het te korte tongriempje. Maar het kan ook nodig zijn om een plastiek te verrichten om hernieuwde schrompeling te voorkomen. Deze ingreep wordt onder narcose verricht en eigenlijk alleen gedaan bij aangetoonde spraakstoornissen, bij voorkeur vastgesteld door een logopedist.

    

   Behandeling

   In ziekenhuis St Jansdal heeft u de keuze uit:
    

   Ambulante behandeling zonder observatie

   Het inknippen van het tongriempje (frenotomie) gebeurt op de polikliniek in een behandelkamer. Dit gebeurt zonder verdoving. U blijft gedurende de ingreep bij uw kind. Na de ingreep gaan u en uw kind direct naar huis. Bij klachten of problemen kunt u altijd weer contact opnemen om een vervolgafspraak te maken met de chirurg. In de regel bellen wij u na vijf dagen om te informeren hoe het gaat.

    

   De chirurg beoordeelt ter plekke of de diagnose juist is en de ingreep nodig is. De chirurg kan ook beslissen om de ingreep mogelijk toch onder narcose te willen doen. Dan zal er een afspraak worden gemaakt bij de anesthesist en een datum bepaald wanneer de ingreep plaats zal vinden.
    

   Klinische behandeling onder narcose

   Bij een klinische behandeling onder narcose vindt de ingreep plaats op de operatiekamer onder narcose. Deze behandeling wordt alleen toegepast wanneer de chirurg dit nodig vindt. De reden hiervoor is dat bij narcose ook – zeer zelden – complicaties kunnen treden. Op zuigelingen leeftijd is de kans daarop zelfs nog groter.

    

   Wanneer toch besloten is tot een operatie onder narcose, wordt het kind op de operatietafel of op schoot van een verpleegkundige of ouder in slaap gebracht zodat het geen pijn meer voelt. Dit in slaap brengen gebeurt door uw kind enige tijd in en uit te laten ademen in een kapje, dat over de mond en de neus wordt geplaatst. Hieruit stroomt het narcosegas. Soms krijgt uw kind een prik in de arm in plaats van het kapje.

    

   Na de operatie wordt uw kind enige tijd op de uitslaapkamer (verkoeverkamer) geobserveerd. Dit is de ruimte waar de patiënten na een operatie naar toe gaan om uit te slapen na de narcose. Een à anderhalf uur na de operatie - als uw kind helemaal wakker is - gaat u terug naar de verpleegafdeling. Als alle controles goed zijn gaat U vanaf de afdeling naar huis.

    

   Voor volwassenen geldt eigenlijk altijd dat de operatie onder narcose plaats moet vinden omdat er een plastiek wordt uitgevoerd. Hierdoor dient er controle te zijn op nabloeding, wat zonder goede verdoving niet goed mogelijk is, evenmin als het uitvoeren van de plastiek met oplosbare hechtingen.

    

   Telefonische intake en informatie

   Als u heeft besloten dat u wilt laten beoordelen of het tongriempje bij U of Uw kind ingeknipt moet worden in ons ziekenhuis, meldt u dit aan bij de telefonische intake. Tijdens het telefonische opnamegesprek geeft u informatie over de diagnose, gesteld door uw huisarts, logopedist, verloskundige of lactatiekundige.
   U krijgt informatie over de gang van zaken en over de ingreep. Er wordt voor u of uw kind een afspraak gemaakt. U krijgt een afspraakbevesting en informatie over de ingreep toegestuurd.

    

   Toestemming inknippen tongriempje

   De huisarts, logopedist, verloskundige of lactatiekundige heeft u al het nodige over de behandeling verteld. Ook met behulp van dit boekje hebben wij u willen informeren over de aandoening en behandeling, de mogelijke risico’s en vooruitzichten. De chirurg heeft ook informatie van u nodig en rekent hierbij op uw volledige medewerking. Met behulp van de informatie in deze folder, beslist u of u wel of niet toestemt in het onderzoek en de behandeling. Wij hopen u hierop met dit boekje voldoende voor te bereiden:

   • Jonger dan 12 jaar. Als uw kind jonger dan twaalf jaar is, heeft de arts toestemming nodig van u als ouder. Toestemming kunt u alleen geven als u voldoende geïnformeerd bent.
   • Twaalf jaar of ouder. Is uw kind twaalf jaar of ouder, dan is behalve uw toestemming ook toestemming van uw kind nodig.
   • Vanaf 16 jaar. Vanaf zestien jaar mag uw kind zelfstandig over een medische behandeling beslissen. Ook uw kind zelf heeft recht op informatie van de arts, passend bij zijn bevattingsvermogen.

    

   Hoe bereidt u uw kind voor?

   Het is voor uw kind erg prettig als u het op een aantal dingen voorbereiden:

   • De onbekende omgeving van het ziekenhuis en de onbekende mensen.
   • De behandeling die uw kind moet ondergaan.
   • Hoe uw kind zich na de behandeling zal voelen.

    

   Temperatuur opnemen

   Wilt U, voordat u naar het ziekenhuis komt, eerst de temperatuur van uw kind opnemen. Is die hoger dan 38° C, dan verzoeken wij U even te bellen naar de polikliniek Chirurgie, telefoon (0341) 46 37 77. Het kan zijn dat de behandeling dan niet doorgaat. Ook wanneer uw kind exantheem (huiduitslag) heeft, verzoeken wij u contact opnemen met de polikliniek.

    

   Melden

   Polikliniek chirurgie

   Heeft u gekozen voor een ambulante behandeling zonder observatie (mogelijkheid 1)? Meld u dan op het afgesproken tijdstip bij de balie van de polikliniek chirurgie. U wacht daar met uw kind totdat u en uw kind worden opgehaald.
    

   Periode na de ingreep

   Op de kinderafdeling wordt gecontroleerd op een eventuele nabloeding en de verloop van een eerste voeding na de ingreep. Als alles in orde is kunt u uw kind weer mee naar huis nemen.
   De eerste dag kan er een beetje (bloederig) vocht in de mond te zien zijn. Hierover hoeft u zich geen zorgen te maken. De dag na de ingreep mag uw kind weer naar buiten.
   In principe wordt er geen afspraak gemaakt op de polikliniek voor nacontrole. Drie dagen na de ingreep wordt u gebeld om te controleren hoe alles is verlopen. Bij problemen kunt altijd contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, (0341) 463777.

    

   Vragen

   Heeft u na het lezen van dit boekje nog vragen dan zal de chirurg deze graag beantwoorden.
   Voor vragen over de ingreep, de opname en de nazorg kunt u ook bij de verpleegkundige terecht.
   De anesthesioloog beantwoordt tijdens het bezoek aan het anesthesiespreekuur de vragen over de anesthesie mocht dit van toepassing zijn.
    

   Telefoonnummer

   Polikliniek Chirurgie
   Telefoon (0341) 46 37 77

   Behandelend chirurg:
   W.L.Akkersdijk

    

   Lactatie verpleegkundigen: (0341) 46 34 09.
    


    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 16-7-2024