l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Spreekuur MDL-verpleegkundige

Versienr: 2
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   Uw behandelend arts heeft u verwezen naar het spreekuur van de maag-darm-leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige) of verpleegkundig specialist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.
    

   De MDL verpleegkundige

   De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met maag-darm-leveraandoeningen. Zij/hij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het verpleegkundig spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met maag-darm-leveraandoeningen. De MDL-verpleegkundige werkt onder supervisie van een MDL-arts en heeft regelmatig overleg met haar/hem. Hierbij neemt zij/hij ook een aantal controle afspraken van de MDL-arts over.
    

   De verpleegkundig specialist MDL

   Binnen de maag-darm-leverafdeling is een verpleegkundig specialist werkzaam. Een verpleegkundig specialist neemt werkzaamheden van de MDL-arts over en is bevoegd om zelfstandig lichamelijk onderzoek uit te voeren of vervolgonderzoek of medicatie voor te schrijven. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de MDL-arts en zal altijd overleggen indien nodig.
    

   Spreekuur voor MDL patiënten

   Het verpleegkundig spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten is een onderdeel van de maag-darm-leverpolikliniek. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten met chronische darmziekten, leveraandoeningen, begeleiding van oncologische patienten met slokdarm- of maagkanker die bij de MDL-arts onder behandeling zijn en patiënten die gescreend worden op familiaire dikke darmkanker. Op het spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening.
    

   Wat doet de MDL-verpleegkundige?

   De MDL-verpleegkundige wil het volgende voor u betekenen.

   • Geeft u voorlichting over uw aandoening, over onderzoeken en behandelmethoden.
   • Kan de informatie die u van de specialist hebt gekregen aanvullen en verduidelijken.
   • Kan advies geven over leefregels en voeding.
   • Kan voorlichting en instructies geven over medicijngebruik (o.a. leren injecteren).
   • Kan u adviezen geven over het omgaan met klachten en beperkingen.
   • Kan ondersteuning bieden bij mogelijke psychosociale problemen.
   • Is eerste aanspreekpunt bij vragen en  toename van uw klachten.

    

   Zo nodig verwijst de MDL-verpleegkundige u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties zoals een diëtist, een maatschappelijk werker, een psycholoog of de thuiszorg.
    

   Medicijnen

   Als u in verband met medicijngebruik regelmatig bloed moet laten prikken, kan het zijn dat u hiervoor een afspraak krijgt bij de MDL-verpleegkundige. Zij/hij zal uw bloedwaarden laten controleren en beoordelen. Ook zal zij/hij één of meerdere controles per jaar van de MDL-arts overnemen.
    

   Dagen en tijdstippen

   Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek MDL van ziekenhuis St Jansdal.

   Het spreekuur vindt dagelijks plaats tussen 08.30 en 16.30 uur.
   Het telefonisch spreekuur is elke werkdag van 08.30 - 10.00 uur en van 13.30 - 15.00 uur. Buiten deze tijden kunt u uw vragen voor de MDL-verpleegkundige achterlaten bij de medisch assistenten. De MDL-verpleegkundige belt u dan terug.
    

   Afspraak maken

   Uw specialist heeft u doorverwezen naar het verpleegkundig spreekuur. Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek MDL. De telefoonnummers vindt u onderaan in deze folder.
    

   Meenemen
   Het is belangrijk dat u onderstaande zaken meeneemt bij uw bezoek aan het verpleegkundig spreekuur:

   • Identiteitsbewijs
   • Uw patiëntenpas
   • Medicijngegevens (welke middelen, sterkte en dosering)
   • Een lijstje met eventuele vragen voor de MDL-verpleegkundige
     

   Eerste bezoek
   De polikliniekassistente neemt uw patiëntenpas in ontvangst. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer. Hier wordt u opgehaald door de MDL-verpleegkundige. Zij/hij bespreekt uw klachten en beantwoordt uw vragen. Eventuele bloeduitslagen worden beoordeeld. Zo nodig overlegt de MDL-verpleegkundige met de MDL-arts of stuurt u meteen door voor een consult.
   Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer 45 minuten. Vervolg bezoeken duren dertig minuten.
   Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek MDL: looproute 0.42.
    

   Verhinderd

   Als u verhinderd bent, geef dit dan ruim van tevoren telefonisch door aan de polikliniek MDL. Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. U kunt dan bovendien meteen een nieuwe afspraak maken.
    

   Tot slot

   Heeft u vragen of verslechtert uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de MDL- verpleegkundige. Zij/hij is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8.30 - 10.00 uur en 13.30 - 15.00 uur. Het telefoonnummer vindt u verderop in de folder.
    

   Meer informatie

   Op onderstaande websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:
   www.mlds.nl
   www.crohn-colitis.nl
   www.leverpatientenvereniging.nl
   www.hepatitis.nl
   www.polyposis.nl
   www.hnpcc.nfk.nl
    

   Opmerkingen over de tekst

   Ontbreekt er informatie of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag.
   U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de MDL-verpleegkundige of aan de polikliniek MDL.
    

   Telefoonnummers

   Polikliniek MDL maken van afspraken: (0341) 463899
    

   MDL- verpleegkundige: (0341) 435862
    

   Website: www.stjansdal.nl/mdl

    
    

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 22-4-2024