l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8.30 - 12 u)

0341 - 463700

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Harderwijk: Medicamus Spoedpost  

0900 - 341 0 341

Website: Medicamus Spoedpost

 

Lelystad: huisartsenpost Medrie  

0900 - 333 6 333

Website: Huisartenpost Lelystad

 

 

 

VlagB
Folders

Spreekuur MDL-verpleegkundige

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Inleiding

   Uw behandelend arts heeft u verwezen naar het spreekuur van de maag-darm-leververpleegkundige (MDL-verpleegkundige) of verpleegkundig specialist. In deze folder vindt u informatie over de gang van zaken op het spreekuur.
    

   De MDL verpleegkundige

   De MDL-verpleegkundige is gespecialiseerd in de zorg rondom patiënten met maag-darm-leveraandoeningen. Zij/hij voert verpleegkundige taken uit en biedt in het verpleegkundig spreekuur ondersteuning en begeleiding aan patiënten met maag-darm-leveraandoeningen. De MDL-verpleegkundige werkt onder supervisie van een MDL-arts en heeft regelmatig overleg met haar/hem. Hierbij neemt zij/hij ook een aantal controle afspraken van de MDL-arts over.
    

   De verpleegkundig specialist MDL

   Binnen de maag-darm-leverafdeling is een verpleegkundig specialist werkzaam. Een verpleegkundig specialist neemt werkzaamheden van de MDL-arts over en is bevoegd om zelfstandig lichamelijk onderzoek uit te voeren of vervolgonderzoek of medicatie voor te schrijven. De verpleegkundig specialist werkt onder supervisie van de MDL-arts en zal altijd overleggen indien nodig.
    

   Spreekuur voor MDL patiënten

   Het verpleegkundig spreekuur voor maag-darm-leverpatiënten is een onderdeel van de maag-darm-leverpolikliniek. Het verpleegkundig spreekuur is een aanvulling op de behandeling van de MDL-arts en gebeurt in nauwe samenwerking met hem of haar. Het spreekuur is bedoeld voor patiënten met chronische darmziekten, leveraandoeningen, begeleiding van oncologische patienten met slokdarm- of maagkanker die bij de MDL- arts onder behandeling zijn en patiënten die gescreend worden op familiaire dikke darmkanker. Op het spreekuur kunt u terecht met alle vragen of problemen, die te maken hebben met uw aandoening.
    

   Wat doet de MDL-verpleegkundige?

   De MDL-verpleegkundige wil het volgende voor u betekenen.

   • Geeft u voorlichting over uw aandoening, over onderzoeken en behandelmethoden;
   • Kan de informatie die u van de specialist hebt gekregen aanvullen en verduidelijken;
   • Kan advies geven over leefregels en voeding;
   • Kan voorlichting en instructies geven over medicijngebruik (o.a. leren injecteren);
   • Kan u adviezen geven over het omgaan met klachten en beperkingen;
   • Kan ondersteuning bieden bij mogelijke psychosociale problemen;
   • Is eerste aanspreekpunt bij vragen en  toename van uw klachten.

    

   Zo nodig verwijst de MDL-verpleegkundige u door naar andere hulpverleners of hulpverlenende instanties zoals een diëtist, een maatschappelijk werker, een psycholoog of de thuiszorg.
    

   Medicijnen

   Als u in verband met medicijngebruik regelmatig bloed moet laten prikken, kan het zijn dat u hiervoor een afspraak krijgt bij de MDL-verpleegkundige. Zij/hij zal uw bloedwaarden laten controleren en beoordelen. Ook zal zij/hij één of meerdere controles per jaar van de MDL-arts overnemen.
    

   Dagen en tijdstippen

   Het verpleegkundig spreekuur wordt gehouden op de polikliniek MDL van ziekenhuis St Jansdal.

   Het spreekuur vindt dagelijks plaats tussen 08:30 en 16:00 uur.
   Het telefonisch spreekuur is elke werkdag van 08.30 - 09.00 uur en van 13:30 - 14:00 uur. Met uitzondering van vakantieperiodes. Buiten deze tijden kunt u uw vragen voor de MDL-verpleegkundige achterlaten bij de medisch assistenten. De MDL-verpleegkundige belt u dan terug.
    

   Afspraak maken

   Uw specialist heeft u doorverwezen naar het verpleegkundig spreekuur. Eventuele vervolgafspraken maakt u zelf via de polikliniek MDL. De telefoonnummers vindt u achterin deze folder.
    

   Meenemen
   Het is belangrijk dat u onderstaande zaken meeneemt bij uw bezoek aan het verpleegkundig spreekuur:

   • Identiteitsbewijs
   • uw patiëntenpas
   • medicijngegevens (welke middelen, sterkte en dosering)
   • een lijstje met eventuele vragen voor de MDL-verpleegkundige
     

   Eerste bezoek
   De polikliniekassistente neemt uw patiëntenpas in ontvangst. U kunt dan plaatsnemen in de wachtkamer. Hier wordt u opgehaald door de MDL-verpleegkundige. Zij/hij bespreekt uw klachten en beantwoordt uw vragen. Eventuele bloeduitslagen worden beoordeeld. Zo nodig overlegt de MDL-verpleegkundige met de MDL-arts of stuurt u meteen door voor een consult.
   Het eerste polikliniekbezoek duurt ongeveer 45 minuten. Vervolg bezoeken duren 30 minuten.
   Melden Op het afgesproken tijdstip meldt u zich bij de polikliniek MDL: Looproute 0.42
    

   Verhinderd

   Als u verhinderd bent, geef dit dan ruim van tevoren telefonisch door aan de polikliniek MDL. Wellicht lukt het nog om een andere patiënt van de gereserveerde tijd gebruik te laten maken. U kunt dan bovendien meteen een nieuwe afspraak maken.
    

   Tot slot

   Heeft u vragen of verslechtert uw gezondheid, dan kunt u contact opnemen met de MDL- verpleegkundige. Zij/hij is dagelijks telefonisch bereikbaar van 8:30 - 9:00 uur en 13:30 - 14:00 uur.
   Het telefoonnummer vindt u verderop in de folder.
    

   Meer informatie

   Op onderstaande websites vindt u betrouwbare informatie over uw ziektebeeld:
   www.mlds.nl
   www.crohn-colitis.nl
   www.leverpatientenvereniging.nl
   www.hepatitis.nl
   www.polyposis.nl
   www.hnpcc.nfk.nl
    

   Opmerkingen over de tekst

   Ontbreekt er informatie of is iets onduidelijk beschreven, dan horen wij dat graag.
   U kunt uw opmerkingen doorgeven aan de MDL-verpleegkundige of aan de polikliniek MDL.
    

   Telefoonnummers

   Polikliniek MDL maken van afspraken:
   (0341) 463899
    

   MDL- verpleegkundige:
   (0341) 435862
   Website
   www.stjansdal.nl/mdl

    
    

    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 2-8-2021