l

Direct contact

Telefoonnummers

Algemeen (receptie)

0341 - 463911

Afsprakenbureau, incl Dronten en Nijkerk 

0341 - 463890

Informatielijn inwoners Flevoland

0341- 463590

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Vragen over MijnStjansdal.nl (8.30 - 12 u)

0341 - 463700 

 

Medische hulp buiten kantoortijden

Bij levensbedreigende spoed

112

Medicamus Spoedpost (Harderwijk) 

0900 - 3410341

Website Medicamus Spoedpost Harderwijk 

Voorbereiden_Op-Opname

Sleutelbeenbreuk (Claviculafractuur)

Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Claviculafractuur (sleutelbeenbreuk)

    

   Inleiding

   Deze folder geeft u informatie over de behandeling van een sleutelbeenbreuk (clavicula fractuur). Het is goed u te realiseren dat voor u persoonlijk de situatie anders kan zijn dan beschreven.

    

   De sleutelbeenbreuk

   De sleutelbeenbreuk is één van de meest voorkomende botbreuken. Het is over het algemeen een gemakkelijk genezende botbreuk. Er doen zich zelden complicaties voor. De behandeling is eenvoudig; enige weken rust is alles dat nodig is.
    

   Diagnose en onderzoek

   Middels lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto wordt de diagnose gesteld.
    

   De behandeling

   De behandeling van een sleutelbeenbreuk is meestal conservatief; dat wil zeggen dat er geen operatie noodzakelijk is. Rust wordt gegeven door middel van een mitella of draaglus (sling).
    

   Bij kinderen

   Bij kinderen is er meestal een ‘greenstick’ breuk ofwel een twijgbreuk. Het beenvlies is daarbij nog heel en alleen het bot daarbinnen is gebroken of alleen geknakt. Het dragen van de mitella is maar één tot drie weken nodig. ‘s Nachts hoeft de mitella niet om. Wanneer het kind weinig of geen last meer heeft, is de mitella niet meer nodig. De functie van schouder en arm herstelt doorgaans binnen enkele weken volledig. Het is verstandig sport en gymnastiek pas zes weken na het ongeval te hervatten.
    

   Bij volwassenen

   Met behulp van een mitella is er voldoende rust voor een goede genezing. Indien er een sterk afwijkende stand bestaat, wordt dit in de loop van de eerste week meestal minder.

   In het algemeen wordt een mitella twee tot maximaal vier weken gedragen. De laatste twee weken hoeft dat niet de gehele dag meer. Tijdens douchen/baden en ‘s nachts kan de mitella worden afgedaan. m verstijving van de schouder te voorkomen moet u zodra het mogelijk is draaioefeningen doen met de schouder. Dat doet u door het bovenlichaam voorover te buigen, zodat de arm vrij komt te hangen en u draaiende bewegingen kunt maken met de schouder. Bij deze oefening lijkt het alsof u in een grote pan roert, waarbij u in de loop van de tijd de pan steeds groter ‘maakt’. Ook is het verstandig tijdens de gehele periode zo nu en dan de arm uit de mitella te doen en de elleboog even te strekken.

   Algemene regel: ‘luister’ naar de pijn. Indien u geen pijnklachten meer heeft, is de mitella niet meer nodig. Alle bewegingen in de schouder die mogelijk zijn zonder dat dit hevige pijn veroorzaakt, zijn toegestaan.

    

   Na 6-8 weken is de breuk zodanig genezen, dat de meeste arbeid weer verricht kan worden.

   Zware lichamelijke arbeid, waarbij de schouder veel wordt belast, zal misschien enkele weken langer moeten wachten.

    

   Na de genezing van de breuk kan een verdikking van het bot ter plaatse van de breuk zichtbaar blijven. Ook kan de schouder wat verkort zijn, omdat het sleutelbeen door de breuk korter is geworden. Op de functie van de schouder heeft dat doorgaans geen enkele invloed.

    

   Eventuele operatie

   In enkel gevallen is er een indicatie voor een operatie. Een reden voor een operatie kan zijn dat een botstuk de huid dreigt te perforeren. Een (sterk) afwijkende stand alleen is in het algemeen geen goede reden voor een operatie.

   Als een operatie noodzakelijk is, zal de breuk worden gefixeerd met een plaat of pin.

    

   Nabehandeling

   Tegen de pijn is over het algemeen een eenvoudige pijnstiller voldoende, bijvoorbeeld paracetamol of diclofenac.

   Het is niet perse noodzakelijk met röntgenonderzoek vast te stellen dat de breuk genezen is. Bij twijfel kan er alsnog een röntgenfoto gemaakt worden.
    

   Niet-genezende breuk

   Het kan gebeuren dat de sleutelbeenbreuk niet geneest. Bij het ontbreken van klachten hoeft dat geen consequenties te hebben. Bij klachten zal alsnog een operatie noodzakelijk zijn.
    

   Roken

   Roken heeft een negatief effect op de botgenezing en wordt derhalve ontraden.

    

   Vragen

   Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan uw behandelend arts of huisarts.

   Bij dringende vragen of problemen over uw behandeling kunt u zich het beste wenden tot de afdeling waar de verdere behandeling plaats moet vinden.

    

   In de eerste week na de ingreep:
   naar het ziekenhuis
   tijdens kantooruren
   08.30 - 12.00; 13.30 - 16.30 uur
   naar de polikliniek Chirurgie,
   tel (0341) 463777,
   buiten kantooruren
   naar de Spoed Eisende Hulp,
   tel (0341) 463964;


   Een week of langer na de ingreep:
   naar uw huisarts,
   praktijkuren van 08.00 – 17.00 uur
   buiten praktijkuren
   naar de Huis Artsen Post (HAP);
   eerst bellen, tel: 0900 – 341 0 341

    

    

   Tot slot

   Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag van u.

    

    


    

   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer