l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Rituximab, Reumatologie

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

    

   Uw reumatoloog heeft u Rituximab voorgeschreven. Hier kunt u meer lezen over dit geneesmiddel. 

    

   Hoe werkt Rituximab en voor wie is het geschikt?

   Rituximab is een medicijn ter behandeling van ernstige, actieve Reumatoïde Artritis (RA) en sommige vormen van vasculitis. Daarnaast hebben andere reuma-remmende medicijnen niet voldoende geholpen of gaven bijwerkingen. Uit medisch onderzoek is gebleken dat in de ontstoken gewrichten van mensen met RA abnormaal veel B-cellen te vinden zijn. Deze B-cellen zijn onderdeel van het immuunsysteem en als zodanig spelen ze een belangrijke rol als verdedigers tegen ongewenste indringers. 

   Bij mensen met RA vallen deze B-cellen lichaamseigen weefsel aan. Dit gebeurt met name in de gewrichten. Behandeling met Rituximab is er dan ook op gericht het aantal B-cellen te verlagen. Dit gebeurt als volgt: Rituximab is een eiwit dat zich hecht aan het oppervlakte-eiwit CD 20, dat zich op het oppervlak van de B-cellen bevindt. Nadat Rituximab zich aan CD20 bindt, sterft de B-cel af. Toediening van Rituximab heeft dus tot gevolg dat het aantal B-cellen drastisch afneemt. De aanval op het lichaamseigen weefsel neemt hierdoor af. Dit leidt ertoe dat ontstekingsreactie afneemt, maar ook dat het lichaam (tijdelijk) minder B-cellen heeft. U bent hierdoor vatbaarder voor infecties. Een afname van de ontstekingsreactie wordt doorgaans binnen 16-24 weken bereikt. Hoe lang het effect aanhoudt is niet precies te zeggen, omdat dit van persoon tot persoon verschilt. Bij de meeste mensen houdt het effect van de behandeling zes tot twaalf maanden aan, bij anderen kan dit langer zijn. 

   Rituximab wordt meestal in combinatie met Methotrexaat gebruikt, dit om het effect op de ziekte nog meer te vergroten. 

    

   Voordat u Rituximab gaat gebruiken

   Voordat u met Rituximab start moet er vastgesteld worden dat u geen sluimerende infectie heeft. Voordat de behandeling start, wordt u daarop onderzocht. Dit onderzoek bestaat uit het maken van een longfoto en er wordt een tbc test bij u gedaan (indien dit nog niet is gebeurd). Daarnaast wordt u gecontroleerd op hepatitis B en C.
    

   Vertel uw arts: 

   • Of u allergisch bent voor bepaalde eiwitten. 
   • Of u een hepatitis infectie heeft of dit in het verleden gehad heeft. Uw arts zal dan extra controles uitvoeren op signalen van een actieve hepatitis B. 
   • Of u bekend bent met diabetes. 
   • Behandeld wordt voor hoge bloeddruk. Het is mogelijk dat u gevraagd wordt om 12 uur voorafgaand aan de infusie uw medicatie niet in te nemen. Dit in verband met mogelijke bloeddrukdaling tijdens de infusie. 
   • Of u hartfalen, angina pectoris of hartritmestoornissen heeft. 
   • Milde infecties heeft, zoals verkoudheid. 
   • Als u denkt binnenkort vaccinaties nodig te hebben. 

    

   Andere medicijnen 

   Geef duidelijk aan uw arts door welke medicijnen u gebruikt. Dit is heel belangrijk, omdat de werking van geneesmiddelen kan worden versterkt of verzwakt als diverse medicijnen gelijktijdig worden gebruikt. Rituximab mag dan ook niet samen met andere geneesmiddelen worden gebruikt zonder toestemming van uw arts. 

   Breng uw arts ook altijd op de hoogte van het gebruik van andere medicijnen. Ook van middelen die u zonder recept bij drogisterij of apotheek heeft gekocht. 

    

   Hoe gebruikt u Rituximab?

   Rituximab wordt via een infuus gegeven op de dagbehandeling. Uw behandelend reumatoloog bepaalt de dosering. Het kan zijn dat u éénmalig een infuus krijgt of één infuus op dag 1 en het tweede infuus op dag 15. Daarna duurt het al naar gelang van het effect, zes tot twaalf maanden voordat u weer één of twee infusen, met dezelfde interval, krijgt toegediend. 

   Vlak voor ieder infuus krijgt u Paracetamol en per infuus éénmalig Prednison en een anti-allergie middel toegediend om pijn, koorts en allergische reacties tegen te gaan. 

   De duur van het infuus is ongeveer zes uur. Na de toediening van Rituximab blijft u nog 1 uur ter observatie op de afdeling. Wanneer er bijwerkingen zijn opgetreden kan dit uitlopen tot 2 uur. 

    

   Wat zijn de bijwerkingen? En wat moet u doen als u bijwerkingen heeft? 

   Iedereen reageert anders op medicijnen. Het is dus niet precies te zeggen welke bijwerkingen u kunt verwachten.   

   Mogelijke bijwerkingen tijdens het infuus zijn: 

   • Jeuk 
   • Ademhalingsproblemen 
   • Koorts 
   • Rillingen 
   • Huiduitslag 
   • Bloeddrukverhoging/verlaging 

    

   Tijdens het infuus zult u nauwlettend in de gaten gehouden worden door de verpleegkundige. Mocht u een ongewenste reactie krijgen, dan zal de toediening van Rituximab worden vertraagd of worden onderbroken. Zo nodig krijgt u middelen toegediend om de reacties tegen te gaan.  

   Onmiddellijk uw arts waarschuwen als u: 

   • Ademhalingsproblemen en zwelling in de mond en keel krijgt 
   • Hoge koorts krijgt die niet wil zakken (infectie) 

    

   Mogelijke bijwerkingen na het infuus: 

   • Hoofdpijn 
   • Misselijkheid 
   • Infecties, vaak van de bovenste luchtwegen zoals verkoudheid en bronchitis. U kunt makkelijker een infectie krijgen en soms verlopen infecties ook heftiger. Als u een lichte verkoudheid heeft zonder koorts, dan mag het Rituximab infuus worden toegediend. Als u een infectie heeft, of u voelt zich ziek dan mag u (tijdelijk) geen Rituximab gebruiken. Koorts is vaak een teken van een infectie of ontsteking in het lichaam. Neem dan altijd contact op met uw reumatoloog, reumaverpleegkundige of huisarts. 

    

   Heeft u last van bijwerkingen of heeft u andere vragen over bijwerkingen? Bel dan de poli reumatologie via tel. 0341 – 46 3799 of uw huisarts. 

    

   Wanneer kan de toediening van het Rituximab infuus NIET doorgaan?

   Wanneer u een infectie heeft, mag u Rituximab niet gebruiken. Uw afweersysteem wordt door dit middel onderdrukt, waardoor klachten worden gemaskeerd en het genezingsproces trager verloopt. De behandeling moet tijdelijk worden gestopt of uitgesteld worden, totdat de infectie helemaal genezen is. Daarna pas mag u het infuus herstarten. Ook is het belangrijk dat u alert bent op een mogelijk infectie nadat u het infuus heeft gehad. 

   Neem contact op met de reumaverpleegkundige via tel. 0341 - 463799. Bel ook uw huisarts om te laten beoordelen of de infectie behandeld moet worden. 

    

   Een infectie kan op de huid of in het lichaam aanwezig zijn. Hierbij kunt u denken aan de volgende voorbeelden: 

    

   Een lokale infectie op het lichaam

   • Geïnfecteerde wondjes 
   • Open been (ulcus cruris) 
   • Steenpuist 
   • Koortslip 
   • Ingegroeide en ontstoken teennagel 
   •  

   Een infectie in het lichaam: 

   • Koorts 
   • (Buik)griep 
   • Hoesten, bronchitis, longontsteking 
   • Keelpijn, verkoudheid 
   • Voorhoofdsholteontsteking 
   • Blaasontsteking 

    

   Waarschuwingen:     

   Voordat u naar het ziekenhuis gaat voor een infuus moet u zich de volgende vragen stellen: 

    

   1.   Heeft u de afgelopen dagen koorts gehad? 

    JA/NEE 

   2.   Heeft u de afgelopen dagen keelpijn gehad? 

    JA/NEE 

   3.   Heeft u de afgelopen dagen diarree gehad? 

    JA/NEE 

   4.   Heeft u huidinfecties zoals steenpuisten of wonden? 

    JA/NEE 

   5.   Heeft u benauwdheidsklachten of moet u vaak hoesten?  

    JA/NEE 

   6.   Heeft u pijn bij het plassen? 

    JA/NEE 

   7.   Heeft u bijwerkingen ondervonden van de vorige injectie? 

    JA/NEE 

   8.   Bent u op dit moment erg verkouden? 

    JA/NEE 

   9.   Heeft u onlangs antibiotica gebruikt? 

    JA/NEE 

   10. Bent u de afgelopen dagen kortademig en heeft u last van gezwollen enkels?

    JA/NEE 

   11. Bestaat de kans dat u binnenkort wordt opgenomen voor een operatie? 

    JA/NEE 

    

   Heeft u één of meer van bovenstaande vragen met “JA” beantwoord?
   Neem contact op met de poli reumatologie via tel. 0341 - 463799. Twijfelt u of heeft u vragen? Bel dan ook om te overleggen. In veel gevallen zullen wij u adviseren uw huisarts te raadplegen om de ernst en de aard van de infectie te boordelen en dit zo nodig met antibiotica te behandelen. Raadpleeg in de avond- en weekenduren de huisartsenpost. 

   Vertel uw huisarts, uw specialist en de trombosedienst altijd welke medicijnen u gebruikt. 

    

   Wat moet u nog meer weten? 

   Operatie 

   Moet u geopereerd worden? Geef dan aan dat u Rituximab gebruikt en wanneer u het laatste infuus heeft gehad. Er bestaat een verhoogd risico op postoperatieve infecties en een vertraagde wondgenezing. Algemeen is het advies om niet eerder dan drie maanden na de laatste Rituximab toediening een (geplande) operatie te ondergaan. Met de volgende toediending dient gewacht te worden totdat de wond genezen is. 

     

   Rijvaardigheid 

   Het is niet bekend of Rituximab invloed heeft op de rijvaardigheid of het vermogen om machines te bedienen.

    

   Vaccinaties en reizen 

   De griepvaccinatie wordt geadviseerd. Indien de griepvaccinatie in dezelfde periode valt als het infuus raden wij aan om de griepvaccinatie 4 weken voordat u het infuus krijgt te halen.   

    

   Er mag geen levend vaccin gegeven worden. 

   Wanneer u van plan bent om in de toekomst verre reizen te gaan maken raden wij u aan om contact op te nemen met de GGD voordat u met de medicatie gaat beginnen.                                     

    

   Zwangerschap en borstvoeding 

   Vertel uw arts als u zwanger bent, als u denkt dat u zwanger bent of van plan bent zwanger te worden. Omdat Rituximab een antilichaam is en de placenta kan passeren kan het invloed hebben op uw baby. 

   Als u een vrouw bent in de vruchtbare leeftijd, moet u een doeltreffende methode van anticonceptie toepassen tijdens en tot 12 maanden na de behandeling met Rituximab. 

   Het is mogelijk dat Rituximab in de moedermelk komt en daarom dient u geen borstvoeding te geven tot 12 maanden na de behandeling met Rituximab. 

   Voor mannen zijn geen gegevens beschikbaar, overleg met uw reumatoloog. 

    

   Heeft u nog vragen? 

   Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de polikliniek reumatologie via telefoonnummer: 0341 – 46 3799. 

     

   Niet acute vragen mag u stellen via de e-mail of via Mijn St Jansdal. We streven er naar u binnen drie werkdagen een antwoord te geven. 

   Poli.reumatologie@stjansdal.nl 

     

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 21-7-2024