l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Revalidatie maatschappelijk werk

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Afdeling Revalidatie & Therapie

   De afdeling Revalidatie & Therapie (R&T) is onderverdeeld in diverse onderafdelingen:

   • Activiteitenbegeleiding
   • Behandelcentrum Salem te Ermelo
   • Ergotherapie, klinisch en poliklinisch
   • Fysiotherapie
   • Revalidatie Dag Behandeling (RDB), revalidatie met poliklinische dagbehandeling
   • Revalidatiegeneeskunde, polikliniek

    

   De RDB biedt programma’s voor onderzoek en revalidatie,voornamelijk voor volwassenen. De zorgverleners werken in een multidisciplinair team.
    

   Revalidatie Maatschappelijk werk

   U bent door de revalidatiearts verwezen naar de maatschappelijk werker, verbonden aan de afdeling Revalidatie & Therapie van ziekenhuis St Jansdal. Binnen het pijnrevalidatieprogramma is het maatschappelijk werk een vast onderdeel van uw behandeling. Bij andere aandoeningen zal de revalidatiearts al dan niet overgaan tot verwijzing naar de revalidatie maatschappelijk werker.  Het kan erg ingrijpend zijn om ziek te zijn, gehandicapt te worden en daardoor beperkt te raken. Dit heeft vergaande gevolgen voor het dagelijks leven. 

   Iedereen zoekt zijn weg bij het omgaan met ziekte en alles wat daarmee samenhangt. Steun van uw partner, familie en vrienden is daarbij van grote waarde. Toch kan het moment komen waarop een gesprek met iemand anders net dat extra steuntje in de rug geeft dat u of uw omgeving nodig heeft. Zo’n gesprek kan betrekking hebben op de verwerking van een ziekte en het omgaan met beperkingen die ziekte en behandeling met zich meebrengen.  De maatschappelijk werker kan u professioneel ondersteunen met informatie, advies, begeleiding en/of bemiddeling. In deze folder leest u meer over de mogelijkheden.
    

   Wat doet het maatschappelijk werk?

   Maatschappelijk werk is gericht op het begeleiden van patiënten met problemen die samenhangen met uw aandoening, beperkingen en revalidatie.
   De maatschappelijk werker helpt u bij het verhelderen van uw vragen en uw mogelijke problemen. Samen zoekt u naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen.
   Soms is het geven van informatie en advies voldoende.

   Revalideren heeft grote impact op u, maar ook op uw omgeving en thuissituatie.  Wij vinden het daarom als afdeling belangrijk dat uw partner, of een ander voor u belangrijk persoon, minimaal één keer aanwezig is bij een gesprek met het maatschappelijk werk.
   Tijdens dit gesprek geven wij uitleg over het programma en we bespreken de gevolgen voor het thuisfront. 


   Het maatschappelijk werk biedt ook onder-steuning en begeleiding bij persoonlijke en psychosociale problemen.
   Eventueel kan de maatschappelijk werker voor u bemiddelen dan wel verwijzen binnen het ziekenhuis, bij derden en bij externe instanties.

   De maatschappelijk werker heeft specifieke kennis van:

   • het begeleiden van patiënten en naasten bij het omgaan met de aandoening, beperkingen en de behandeling;
   • het begeleiden bij het vinden van een nieuw evenwicht in het leven;
   • eventuele bemiddeling in het ziekenhuis, bij derden of bij andere instanties
     

   Privacy

   De maatschappelijk werker heeft een geheimhoudingsplicht. Dat wil zeggen dat de informatie die u geeft en door hen wordt vastgelegd, vertrouwelijk behandeld zal worden.
   Alleen de arts die u behandelt en de disciplines die bij uw behandeling betrokken zijn, hebben zonodig toegang tot de gegevens. 
    

   Kosten

   De dienstverlening van het maatschappelijk werk valt binnen het standaard tarief voor revalidatie behandeling.
    

   Vragen

   Heeft u vragen naar aanleiding van deze folder?
   Kijk ook op de website van het ziekenhuis,
   www.stjansdal.nl, of  stel uw vragen tijdens uw afspraak met de maatschappelijk werker. 

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 27-5-2024