l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Reumachirurgie aan de hand: polsprothese

Versienr: 1
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   Gewrichtsontsteking van de pols

   Het polsgewricht wordt op den duur bij veel reumapatiënten beschadigd. In het begin is er sprake van zwelling van de pols en pijnklachten. Het verdere beloop kan van patiënt tot patiënt verschillen. Perioden met geringe klachten kunnen worden afgewisseld door perioden met heftiger klachten. Op den duur kan door de chronische gewrichtsontsteking het kraakbeen van het polsgewricht worden aangetast. Naast de pijn en de zwelling neemt de beweeglijkheid van het polsgewricht af. Uiteindelijk kan bij sommige patiënten de reuma ‘uitgeblust’ raken en de pols in een bepaalde stand verstijven.
    

   Behandeling

   De behandeling van de gewrichtsontsteking zal altijd moeten bestaan uit medicijnen van uw reumatoloog en – in perioden met een actieve ontsteking van het gewricht – uit beperking van de belasting van het gewricht en gedoseerde rust. Soms kan een spalkje nuttig zijn.

   Blijft de ontsteking van het polsgewricht bestaan, dan kan worden gekozen voor een operatie waarbij het ontstoken weefsel wordt verwijderd (het ‘schoonmaken van het gewricht’). Hierdoor kan de pijn worden verminderd en de beschadiging ten dele worden voorkomen.

   Dit is natuurlijk vooral zinvol als het kraakbeen van het gewricht nog niet is beschadigd.
   In een latere fase, als het kraakbeen is beschadigd, zal worden nagegaan of u gebaat bent bij een operatie of dat beter voor een uitwendige spalk gekozen kan worden. Dit hangt natuurlijk af van de lichamelijke eisen die u stelt, uw leeftijd en van de klachten.
    

   Operatie

   Een operatie kan bestaan uit een gedeeltelijke of volledige verstijving van de pols (waarna u uw hand nog wel kunt draaien). Een dergelijke operatie schrikt de patiënt in het begin af. Vaak wordt eerst een uitwendige spalk aangemeten waardoor de patiënt kan ervaren hoe het is om een stijve pols te hebben.
    

   Polsprothese

   Voor sommige patiënten zal het belangrijk zijn dat de pols kan blijven bewegen. Bij deze patiënten kan dan een polsprothese (kunstgewricht) worden ingebracht. Of deze operatie ook mogelijk is hangt af van de kwaliteit van het bot, uw leeftijd en de eisen die gesteld worden aan uw hand.

   Opname

   Voor deze operatie moet u een nacht worden opgenomen. De operatie kan plaatsvinden onder lokale verdoving van uw gehele arm. Tijdens de operatie worden aangetaste handwortelbeentjes verwijderd en vervangen door een gewrichtsprothese. Na de operatie gaat uw onderarm voor één of twee weken in een gipsspalk. Hierna begint een periode van enkele weken waarbij u onder begeleiding van de afdeling Fysiotherapie in het ziekenhuis wordt geoefend.

    

   Fysiotherapie

   Hierna begint een periode van enkele weken waarin u onder begeleiding van de afdeling Fysiotherapie in het ziekenhuis intensief gaat oefenen. Hiervoor moet u in het begin twee maal per week naar het ziekenhuis komen. U mag thuis uw hand voor lichte werkzaamheden gebruiken. De duur tot het uiteindelijke resultaat is bereikt, verschilt per patiënt. In het algemeen moet u rekenen op minimaal 3 maanden.
    

   Complicaties

   Complicaties van de operatie zijn de kans op een nabloeding, of een infectie van de prothese. Vooral dit laatste is vervelend omdat de prothese dan moet worden verwijderd en op een later tijdstip opnieuw moet worden ingebracht. Ook bestaat de kans dat de prothese uit de kom schiet en weer teruggeplaatst moet worden; dit moet worden nabehandeld met enkele weken gips. Soms blijkt dat er na de operatie een zenuw bekneld zit aan de handpalmzijde van de pols, waardoor tintelingen in de vingers optreden. Dit zal dan in enkele gevallen operatief moeten worden opgelost. Al deze complicaties zijn echter uiterst zeldzaam.
    

   Na de operatie

   De resultaten van de prothese zijn goed. De pijn zal aanzienlijk verminderen en de beweeglijkheid van de pols zal behouden blijven of verbeteren. Dit hangt af van de beweeglijkheid vóór de operatie, de activiteit van de reuma, uw lichamelijke gesteldheid en dergelijke. Een volledig normale pols en beweeglijkheid krijgt u echter niet.

   Geen enkele gewrichtsprothese heeft het eeuwige leven. Mocht de prothese - die zelf niet slijt - gaan loszitten of mocht uw pols alsnog verstijven, dan kan in de toekomst altijd een nieuwe prothese worden ingebracht.
    

   Meer informatie?

   Hebt u na het lezen van deze folder nog vragen of wilt u meer informatie, dan zal de plastisch chirurg u tijdens zijn spreekuur graag te woord staan. Het kan handig zijn uw vragen van tevoren op papier te zetten. Ook kunt u contact opnemen met de polikliniek Chirurgie, telefoon (0341) 463777, of een bezoek brengen aan onze website: www.plastisch-chirurgie.nl
    

   Verantwoording tekst

   Deze folder is samengesteld door de maatschap Plastische Chirurgie in samenwerking met de stafdienst Concerncommunicatie van de Isala klinieken. Bent u van mening dat bepaalde informatie ontbreekt of onduidelijk is, dan vernemen wij dat graag.

    
   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 24-7-2024