l

Direct contact

Telefoonnummers

St Jansdal receptie (alle locaties)

0341 - 463911

Afsprakenbureau 

0341 - 463890

Poli-Apotheek St Jansdal

0341 - 435858

Helpdesk MijnStjansdal (8:30 - 16:30 uur)

0341 - 463700

Vragen over?


Heeft u een klachtKlik dan hier.

Of compliment? Klik dan hier.


Bent u van de PERS en heeft u een vraag? Klik dan hier.

Medische hulp buiten kantoortijden

Spoedpost Harderwijk  

 

085 - 773 73 71

 

 

www.spoedpostharderwijk.nl

Huisartsenpost Lelystad  

 

0900 - 333 6 333

 

 

www.medrie.nl

Bij levensbedreigende spoed:

 

112

VlagB
Folders

Punctie onder echogeleiding (klinisch/dagopname), afdeling radiologie

Versienr: 7
Inhoud van dit artikel
  Inhoud van dit artikel

   U bent door de specialist naar de afdeling radiologie verwezen voor een punctie.

    

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door de radioloog en een echolaborant. Het doel van dit onderzoek is door middel van een punctie of biopsie weefsel te verkrijgen dat in het laboratorium verder onderzocht kan worden.

   Dit onderzoek gebeurt onder echogeleiding, omdat de radioloog met behulp van echobeelden precies kan bepalen waar geprikt moet worden. Dit noemen wij puncteren.

    

   Voorbereiding algemeen

   • Meestal bent u op een andere dag al voor een oriënterend onderzoek geweest.
   • Overleg met uw behandelend specialist als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt. Dit om te beoordelen of (tijdelijk) gestaakt moet worden met het gebruik.
   • Om het onderzoek zo optimaal mogelijk uit te voeren, moet u nuchter zijn.

   a) Onderzoek vindt in de ochtend plaats:

   De dag vóór het onderzoek mag u vanaf 22.00 uur niets meer eten, drinken, snoepen, kauwen of roken tot na het onderzoek.

   b) Onderzoek vindt in de middag plaats:

   U mag voor 8 uur een licht ontbijt nuttigen: een beschuitje zonder beleg en een kopje thee. Verder nuchter blijven, dat wil zeggen niets meer eten of drinken.

   • Voordat u een punctie of biopsie van de borstkas of de buik moet ondergaan, kunt u een dag voor dit onderzoek op een met u afgesproken tijd (voor 15.00 uur) bloed laten afnemen bij het bloedlaboratorium.
   • Uw bloedstollingswaarden worden dan bepaald. Aan de hand van deze uitslagen wordt beslist of het veilig is het onderzoek uit te voeren. Het kan dus zijn, dat u vlak voor het onderzoek te horen krijgt, dat het niet door kan gaan. Er wordt dan een andere afspraak met u gemaakt.

    

   Uitvoering

   Voorafgaand aan dit onderzoek wordt u opgenomen in het ziekenhuis op een van de verpleegafdelingen. Voor het onderzoek dient u nuchter te zijn, zie voorbereiding algemeen.

   Het onderzoek wordt uitgevoerd door de radioloog en een echolaborant. De laborant zal u voorafgaand aan de punctie uitleg geven over het onderzoek. Vervolgens zullen er een aantal oriënterende echobeelden worden gemaakt. Aan de hand van deze foto’s wordt de afwijking gelokaliseerd en bepaalt de radioloog waar geprikt moet worden.

    

   Uw huid wordt met chloorhexidine of alcohol schoongemaakt om infectie te voorkomen. De punctieplaats wordt verdoofd. Dit voelt wat branderig. Met een naald zal de radioloog verschillende keren dunne strengetjes weefsel aanprikken. Hierbij hoort u een harde klik, maar u voelt geen pijn. Als er voldoende weefsel is verzameld, wordt de huid schoongemaakt en komt er een pleister of klein drukverband op de prikplaats. Het weggehaalde weefsel gaat in potjes naar het pathologisch laboratorium.

    

   Duur onderzoek

   Het onderzoek duurt ongeveer 45 minuten.
    

   Na het onderzoek

   Na het onderzoek mag u terug naar de verpleegafdeling, waar het wondje gedurende enkele uren nauwkeurig in de gaten wordt gehouden. Soms moet u gedurende een bepaalde tijd in een bepaalde houding liggen. Ook worden de bloeddruk en uw pols regelmatig gecontroleerd.

    

   Punctie van de buik: u mag na drie uur weer eten en drinken en eventueel met ontslag.

   Punctie van de thorax: u mag na vier uur weer eten en drinken en eventueel met ontslag.

    

   Uitslag

   Is het weefsel naar het laboratorium gebracht? Dan duurt het een paar dagen voor de behandelend specialist de uitslag heeft. Met uw specialist kunt u een afspraak maken voor de uitslag.

    

   Meer informatie? Kijk op https://www.stjansdal.nl
   De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie ontleend worden. Meer informatie https://www.stjansdal.nl/disclaimer
   Geprint op 21-4-2024